Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2013

Men wil erbij horen

Beste lezer,

Onze maatschappij is een smeltkroes van talrijke mensen. Elk met hun gaven en fouten. De één al meer dan de ander onderhevig aan de normen en constructieve of destructieve krachten van onze welvaartsstaat. Men wil erbij horen. Zichzelf erkend weten. Geld zou de poorten tot deze wereld moeten opengooien. Geld is niet alleen een middel om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Het slijk der aarde is een universeel begrip. Het bezitten of ontberen van geld wordt nog altijd – vaak ten onrechte – gelijkgesteld met het persoonlijk gehalte aan cultuur. (uit OCMWvisies nr 3 /2013)

Blijde Intrede van de Koning en de Koningin in West-Vlaanderen

P1020885P1020881

In de Raadzaal van het Provinciaal Hof heette de gouverneur de Vorsten hartelijk welkom in West-Vlaanderen. Gedeputeerde Guido Decorte lichtte de geschenken toe. Vooreerst een pakket jeugd- en kinderboeken. De geselecteerde auteurs en illustratoren zijn dit jaar allen bekroond binnen onze vierjaarlijkse Prijs voor de Letterkunde. In het pakket zowel prentenboeken, afkomstig van onze internationaal gerenommeerde illustratoren, als heuse leesboeken vaak met een gepersonaliseerde tekening voor de prinsjes en prinsesjes…Vervolgens overhandigde Eliane Spincemaille, voorzitter van de provincieraad,het boek ‘Vitrines’ van Stephan Vanfleteren. Fotograaf Stephan Vanfleteren ontving recent de prestigieuze vijfjaarlijkse Cultuurprijs van de Provincie West-Vlaanderen. Aansluitend ondertekenden de Vorsten het Gulden Boek. Tijdens de daaropvolgende werklunch in de residentie van de gouverneur kwamen twee thema’s aan bod: ‘ Grenscriminaliteit en opleiding veiligheidsdiensten’ en ‘Veiligheid op zee’.
Na een volksbad(Markt, Breidelstraat en Burg) volgde in het stadhuis van Brugge een bezoek aan gelegenheidstentoonstelling “ De Belgische Vorsten in Brugge 1831-2013” .
Het bezoek werd afgesloten met een boottocht vanuit het Stadhuis tot aan Site Oud Sint-Jan. (25/10/2013)

Provinciaal Veiligheidsoverleg

Op maandag 21 oktober 2013 zat de gouverneur in zijn residentie het Provinciaal Veiligheidsoverleg (PVO) voor. Dit overleg wordt minimaal elk semester georganiseerd tussen de gouverneur, de procureur-generaal, de bestuurlijke directeurs-coördinatoren en gerechtelijke directeurs van de federale politie, en zes provinciale vertegenwoordigers van de lokale politie. Enkele aanhoudende maar ook enkel nieuwe fenomenen, waarmee in het bijzonder onze provincie geconfronteerd wordt, kwamen uitgebreid aan bod . Zo werd niet alleen de gekende problematiek van de mensensmokkelaars langs onze West-Vlaamse wegen uitvoerig toegelicht door de referentiemagistraat, maar ook de recent gemelde problemen rond Albanofone dadergroeperingen werden besproken. Voor beide fenomenen werd een plan van aanpak goedgekeurd. Tot slot werd de context en de verdere planning van het cameraschild West-Vlaanderen, een initiatief van gouverneur Carl Decaluwé, voorgesteld aan de aanwezige politiechefs. Binnenkort worden de burgemeesters aangeschreven om te peilen naar hun engagement in dit innovatief dossier. (21/10/2013)

Slotevenement Fietstoerisme in Harmonie 2013

DSC_9291 fietstoerisme 2013 Provinciegouverneur Carl Decaluwé, gedeputeerde voor mobiliteit Franky De Block en korpschef Curd Neyrinck (vervanger van burgemeester Luc Martens) fietsten, op een verkeersveilige manier, met respect voor de andere weggebruikers en de correcte toepassing van de wegcode, van het wielermuseum Roeselare naar de wielerpiste Defraye-Sercu in Rumbeke. De tijd die werd afgelegd was bepalend voor het antwoord op de schiftingsvraag van de verkeersquiz die was gekoppeld aan deze campagne. Van de vele deelnemers hadden slechts 5 personen alle hoofdvragen correct kunnen beantwoorden. De rit werd afgelegd in 12 minuten en 49 seconden. Mevr. Dewilde Carla en haar zoon Ghysel Yannick beiden uit Oostende waren de winnaars van elk een prachtige fiets. Nog drie andere winnaars ontvingen een prijs.(23/10/2013)

Ontvangst West-Vlaamse Ambassadeurs Ondernemen

De provincie heeft altijd bijzondere waardering en aandacht geschonken aan de West-Vlaamse ondernemers waarvan West-Vlaamse Ambassadeurs primi inter pari zijn. Bij hun aanduiding als ambassadeur in de voorbije ambtsperiode werd hen gevraagd om het merk West-Vlaanderen zoveel mogelijk uit te dragen. De gouverneur beklemtoonde dat West-Vlaanderen vooral een unieke provincie is gezien het KMO-karakter en de industriegerichte focus van onze ondernemingen en ondernemers. Hij deed een warme oproep aan de ambassadeurs van West-Vlaanderen, om via gastheerschap de warme waarde van gastvrijheid te laten doorschemeren. Zo excelleert West-Vlaanderen niet enkel in ondernemingszin en in gastheerschap, maar indirect ook in gastvrijheid.  Gedeputeerde Guido Decorte lichtte de toegevoegde waarde van de ambassadeurs binnen de West-Vlaamse regiomarketing toe  en gedeputeerde Jean de Bethune ging dieper in op “West-Deal” een nieuwe economische strategie voor West-Vlaanderen. (22/10/2013)

Uiteenzetting Fluxys-infosessie

De informatiesessie Fluxys is ontstaan vanuit een gedeelde bekommernis – tussen Fluxys en de gouverneur – om te voorzien in een veilige leefomgeving voor de burgers.  Dit is de derde keer dat Fluxys in samenwerking met onze provincie zo een infodag organiseert. Het is belangrijk voor mensen die met veiligheid en crisisbeheersing bezig zijn om te weten waar er aardgasleidingen zitten, welke gevaren eraan verbonden zijn, wat Fluxys juist doet, waar ze terecht kunnen met vragen over pijpleidingen… Vandaar het belang van infodagen zoals deze. De gouverneur nodigt dan ook één maal per legislatuur iedereen van de lokale besturen, lokale politie en de brandweer uit om informatie over de aardgasleidingen van Fluxys te geven. (23/10/2013)

 

Bezoek aan het Zorgcentrum Maria ter Engelen

Op uitnodiging van de directie bezocht de gouverneur het Zorgcentrum Maria ter Engelen in Klerken. De instelling staat in voor professionele en kwaliteitsvolle dagopvang en woonbegeleiding van minder- en meerderjarigen met een verstandelijke beperking  en een intensieve ondersteuningsnood. Alle cliënten krijgen er een warme thuis met oog voor de individuele beperkingen en mogelijkheden van ieder bewoner. Verder biedt het Centrum ook ondersteuning tijdens de dagactiviteiten. Er is een aangepast aanbod van arbeidsactiviteiten, sportactiviteiten… (22/10/2013)

Studiedag Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid

Als voorzitter van het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid verwelkomde de gouverneur de deelnemers van de Studiedag “Kennen we nog de 3 groene lichten bij aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen?”.  Het thema voorkomingsbeleid is niet nieuw.
De 1ste regelgeving hieromtrent dateert van 1975, toen de aankoop en het in dienst nemen van “installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, individuele en collectieve beschermingsmiddelen” voor het eerst gereglementeerd werd. Aan de hand van praktische voorbeelden werd op de studiedag uitgelegd hoe de aankoopprocedure best wordt toegepast en hoe probleemsituaties kunnen aangepakt worden in kleine en grote bedrijven, bij aankoop en indienstname van eenvoudige en complexe, nieuwe en/of tweedehandsmachines.
De gouverneur benadrukte de sleutelrol van een preventieadviseur bij de effectieve realisatie van het welzijn van de werknemers op de werkvloer. (21/10/2013)

Uitvaart Minister van Staat Wilfried Martens

Oud-premier en Minister van Staat Wilfried Martens overleed op 77-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid vond plaats in de Sint-Baafskathedraal van Gent in aanwezigheid van tal van nationale en internationale politici en prominenten. Een militair eerbetoon ging de plechtigheid vooraf. De gouverneur was aanwezig en betuigde zijn oprechte deelneming aan weduwe Miet Smet en de kinderen en kleinkinderen van Wilfried Martens. (19/10/2013)

Oefening luchthaven Oostende

Op vraag van de algemene directie van de luchthaven van Oostende organiseerde de gouverneur van West-Vlaanderen een zandbakoefening op vrijdag 18 oktober.  Internationale burgerluchtvaartwetgeving legt aan luchthavens de verplichting op om tweejaarlijks te oefenen.  De vorige oefening op de luchthaven (in 2011) vond plaats met een reële inzet van de hulpverleningsmiddelen.  Tijdens de zandbakoefening ontplooide men  enkel de commandopost operaties (CP-OPS) op de (fictieve) rampsite en het provinciaal coördinatiecomité (CC-PROV).  De algemene doelstelling van de oefening was de communicatie te testen tussen de CP-OPS en het CC-PROV.  Deze communicatie werd op verschillende manieren uitgeprobeerd: via Astridradio, via vaste en mobiele telefonie maar ook via de Organisatie Snelle Redding (OSR).  OSR is een digitaal veiligheidsplatform waarin gegevens zitten die belangrijk zijn voor het organiseren van de noodplanning.  Binnen het platform kan men ook een logboek opstellen en een kaart van het incident aanmaken.  Voor de provincie West-Vlaanderen is dit een nieuwe manier van werken die nog enige oefening vergt.
Oefeningen zijn leermomenten, voor alle spelers.  Ze helpen om structuren die in de realiteit (gelukkig!) niet te vaak ontplooid moeten worden, te trainen en zich meer eigen te maken.  In de hoop dat ze bij reële incidenten goed ingebakken zitten.(18/10/2013)

P1020719

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be