Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2013

Opening Huis Deryckere in Ieper

P1020005

Het huis Deryckere wordt een thuis voor de minderbedeelden in Ieper. De Lions Club van Ieper-Poperinge draagt door eigen initiatieven en door het fonds Deryckere jaarlijks haar steentje bij voor het wel en het wee van de regio. Maar niet alleen deze club verdient de lof. Dit initiatief wordt ook gesteund en gedragen door de lokale overheid – het stadsbestuur en het OCMW – en door de vrijwilligers van vzw ‘Op ‘t spoor’. Samen met Jan Durnez, burgemeester van de stad Ieper, opende de gouverneur het gebouw. De gouverneur hoopt dat dit een voorbeeld mag zijn om andere clubs en verenigingen te laten ijveren voor de nodige solidariteit met kansarmen. (30/5/2013)

Veiligheid in de West-Vlaamse grensregio

De slottoespraak van de gouverneur op de algemene vergadering van Transforum vzw droeg als titel “Veiligheid in de West-Vlaamse grensregio”. De gouverneur schetste de vele stappen die door de verschillende betrokken bestuurlijke, gerechtelijke en politionele partijen genomen zijn in verband met de veiligheid in de West-Vlaamse grensregio.Hij had het over het recent opgesteld criminaliteitsbeeld en de evolutie van de feiten, de bestaande overlegstructuren met Frankrijk, de herwerkte Akkoorden van Doornik en tenslotte het operationeel actieplan met de concreet genomen maatregelen.In de wetenschap dat de huidige politionele acties op bestuurlijk en gerechtelijk vlak gehandhaafd blijven, kijkt de gouverneur alvast reikhalzend uit naar de ratificatie van de nieuwe Akkoorden van Doornik en is hij benieuwd naar het effect van de nieuw geboden mogelijkheden op het terrein.(30/5/2013)

Geïntegreerde politieactie tegen rondtrekkende dadergroeperingen

Het gerechtelijk arrondissement Brugge wordt af en toe geconfronteerd met inbraken in woningen, appartementen, winkels, e.d. Analyses tonen aan dat verschillende feiten kunnen gelinkt worden aan rondtrekkende dadergroeperingen die zich veelal via de autosnelwegen verplaatsen.
Voor de eerste keer organiseerde de coördinatie- en steundirectie Brugge van de federale politie een geïntegreerde actie op het grondgebied van Oost- en West-Vlaanderen. Diverse op- en afritten van de E40 tussen Nevele en Loppem werden simultaan gecontroleerd. De bedoeling was vooral de potentiële daders te ontraden en het subjectief veiligheidsgevoel bij de bevolking te versterken.
Naast een honderdtal politiemensen werden eveneens speur- en drughonden ingezet en de politiehelikopter ondersteunde de ploegen vanuit de lucht. Tijdens deze actie werd gebruik gemaakt van ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) of intelligente camera’s die nummerplaten van gekende of op te sporen voertuigen automatisch herkennen en de politiediensten in real time verwittigen. Gouverneur Carl Decaluwé richtte onlangs een Stuurgroep ANPR op met de bedoeling binnen West-Vlaanderen tot een geïntegreerd provinciaal cameranetwerk te komen ter ondersteuning van de diverse politiezones en de federale wegpolitie. (28.5.2013)

P1010992

Vergadering Bekkenbestuur IJzerbekken

De gouverneur is van ambtswege voorzitter van de bekkenbesturen gelegen binnen de provincie. Op woensdag 22 mei was het bekkenbestuur van de IJzer in vergadering op het Blankaart-kasteel te Woumen (Diksmuide). Belangrijke agendapunten waren: bespreking en advies over het “Optimalisatieprogramma VMM 2015-2019”; het vaststellen van het “Bekkenvoortgangsrapport 2012” voor het huidige Bekkenbeheerplan IJzer (incl. de deelbekkens); bespreking en advies over de Waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering. Verder is aandacht besteed aan de opmaak van het 2de Stroomgebiedbeheerplan voor de planningsperiode 2016-2021: plan van aanpak voor de selectie van “Speerpuntgebieden” in het IJzerbekken en een voorstel van prioritering van mogelijke acties die moeten leiden naar een goede toestand in de waterlopen. (meer info: secretariaat_ijzer@vmm.be ) (22/5/2013)

Arm in arm voor een lokaal armoedebeleid

De provincie organiseerde de provinciale ronde ‘Arm in arm voor een lokaal armoedebeleid in Boeverbos’.Na toespraken door o.m. Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Armoedebestrijding, en gedeputeerde voor Welzijn en Cultuur Myriam Vanlerberghe volgden workshops over lokale goede praktijken in verband met armoedebeleid. De gouverneur stond in voor de slottoespraak. Hierin benadrukte hij dat armoedebestrijding een en-en verhaal is. Het beleid en de professionelen kunnen veel doen, maar mogen en kunnen de burgers niet de kans geven zich aan alles te onttrekken. Armoede confronteert ons met de vraag naar persoonlijk engagement. Als solidariteit de regel zou zijn, kan er nog veel in beweging komen. (24/05/2013)

Officiële inhuldiging monument Vindictive in aanwezigheid van de Koning en de Koningin en Bezoek Oostende voor Anker

P1010945

De Koning en de Koningin woonden de officiële inhuldiging van het monument “Vindictive” in Oostende bij. Diverse hoogwaardigheidsbekleders, de nabestaanden van Commander Alfred E. Godsal, van de bemanningsleden en vertegenwoordigers van de Britse regering en de gouverneur waren ook aanwezig. Aansluitend bezochten de Vorsten de Etoile du Roy, de Vindictivelaan en het St. Petrus- en Paulusplein.Daags voordien woonde de gouverneur de receptie aan boord van de Mercator bij. Op uitnodiging van Z.E. de heer Jonathan Brenton, ambassadeur van Groot-Brittannië, was hij aanwezig op een ontvangst aan boord van de HMS TYNE van de Britse Royal Navy. (24/05/2013)

P1010943

Eedaflegging Zuidijzerpolder

Bart Danneels en Lieven Pauwelijn legden de eed af als bestuurslid van de Zuidijzerpolder in handen van de gouverneur . Deze eedaflegging is gebaseerd op artikel 34 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders.(22.05.2013)

Ontvangst ambassadeur van Duitsland

Z.E. dr. Jur. Eckhart Cuntz, Ambassadeur van Duitsland, werd door de gouverneur ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek werden diverse thema’s aangekaart: economie, cultuur, …. Aansluitend werd mevrouw Erna Vienne aangesteld als honorair consul in West-Vlaanderen. Jarenlang was ze Port Manager van P&O North Sea Ferries. Ze is voorzitter van APZI en voorzitter van Zeehaven Brugge vzw. (17.05.2013)

P1010865

In welke pan?

Beste lezer,

Etentjes zijn een orgie van culinaire acrobatiek geworden. Ik erger me in restaurants al aan obers die uitleggen wat er op het bord ligt en hoe de kok dat voor elkaar heeft gekregen, maar nu gebeurt het ook in eigen kring: ‘Dit is een salade van gefourageerd paardebloemblad met luchtgedroogde lamsham uit Dwingeloo, het geheel door Rianne besprenkeld met een vinaigrette van biologische walnootolie en vijftien jaar oude witte balsamico. Smakelijk.’ Smakelijk is hier een opdracht. Ik snap niet waarom het nodig is dat iemand mij vertelt war er in eten ziet en hoe dat is klaargemaakt. Straks komen ze ook nog vertellen in wat voor een pan de vis is gebakken.
Door maaltijden en kleding laten we graag zien wie we zijn en wat we vinden. Maar al die verscheidenheid maakt juist duidelijk dat we heel erg hetzelfde zijn. (Marcel Möring in De Groene Amsterdammer nr. 19/2013)

Achtste benefietconcert ten voordele van vzw Koninklijk Werk Ibis

In het Kursaal van Oostende vond het achtste benefietconcert plaats ten voordele van vzw Koninklijk Werk IBIS, in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Alexander van België. De Koninklijke Muziekkapel van de Marine bracht samen met de Senegalese groep Jalila Waroba een schitterend programma “Africa”. De gouverneur woonde het concert bij. (15.05.2013)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be