Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2013

Nieuwe bewoner in de Residentie van de gouverneur

DSC01999v
Na bijna 180 jaar heeft het borstbeeld van gouverneur de Baillet opnieuw een plaats in de Residentie van de gouverneur. Gouverneur de Baillet was gouverneur van West-Vlaanderen onder het Hollands bewind van 26 mei 1826 tot september 1830. Het borstbeeld was in de vergetelheid geraakt en stond in een uithoek op de zolder van het Provinciaal Hof. Door het opnieuw op te stellen in de Residentie van de gouverneur wordt een schakel toegevoegd aan het cultureel erfgoed van de Residentie.

Reddingsoefening in Oostende

Op het strand van Oostende, tegenover de Wellingtonrenbaan, organiseerde de gouverneur een reddingsoefening. Deze oefening testte binnen de ‘Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust’ de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht.Tijdens deze oefening werden enkele drenkelingen uit zee gered door de strandreddingsdienst, met de ondersteuning van onder andere de Seaking van de luchtmachtbasis Koksijde, de MUG-heli (indien beschikbaar op het moment van de oefening), de scheepvaartpolitie, de DAB-vloot en Ship Support. (24/7/2013)

Troonsafstand van Koning Albert II en eedaflegging van Koning Filip

P1040950
De gouverneur woonde in het Koninklijk Paleis de troonsafstandsplechtigheid van Koning Albert II bij. Aansluitend vond de eedaflegging van Koning Filip voor de Verenigde Kamers in het Paleis der Natie plaats. Op uitnodiging van de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat en van de Minister van Buitenlandse Zaken was de gouverneur aanwezig op de receptie in het Egmontpaleis. De West-Vlaamse Provinciale Tuinbouwschool en de Luikse Provinciale Tuinbouwschool stonden in voor de bloemendecoratie ter gelegenheid van de eedaflegging van Koning Filip. Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken selecteerde de gouverneur 10 jongeren van 20 jaar (geboren in 1993) om het militair en burgerlijk défilé op het Paleizenplein bij te wonen. (21/7/2013)

(zie ook: http://www.monarchie.be)

P1040944

Vlaamse Feestdag

Op uitnodiging van het Vlaams Parlement was de gouverneur aanwezig op de plechtige ontvangst in de Gotische Zaal van het Stadhuis van Brussel. Aansluitend woonde hij ook de receptie bij aangeboden door de Vlaamse Regering aan het diplomatiek korps in het Errerahuis. (11/7/2013)

Bezoek Simon Stevin

foto VLOOT foto VLOOT

De gouverneur bracht samen met de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een bezoek aan RV Simon Stevin in Oostende. Ze kregen een rondleiding op het schip en een toelichting van directeur Jan Mees van het VLIZ en Yves Goossens, algemeen directeur VLOOT dab. Het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin vervangt reeds enkele maanden de Zeeleeuw. (zie http://www.vliz.be/NL/Zeeleeuw/Simon_Stevin) (9/7/2013)foto VLOOT foto VLOOT

Vergadering College van Vlaamse Gouverneurs

Het College van Vlaamse gouverneurs kwam met minister Geert Bourgeois bijeen in Hotel Errera in Brussel. De Vlaamse gouverneurs besproken een brede waaier van onderwerpen. De regioscreening, het jaarverslag van de coördinatieopdracht van de gouverneurs, de opvolging van de implementatie BBC (Beleids- en beheerscyclus Gemeenten, OCMW ’s en Provincies) werden uitvoerig behandeld. (8/7/2013)

Reddings- en communicatieoefening in Koksijde

foto secretariaat Kustwacht foto secretariaat Kustwacht

Op het strand van Koksijde, ter hoogte van het Zavelplein, werd op maandag 8 juli, op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé een reddingsoefening georganiseerd. De oefening wil binnen de “Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust” de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht testen. Tijdens deze oefening werden enkele drenkelingen uit zee gered door de strandreddingsdienst, met de ondersteuning van onder andere de Seaking van de luchtmachtbasis Koksijde, de MUG-heli, de scheepvaartpolitie, de DAB-vloot en Ship Support. (8/7/2013)

Zeezegening in Blankenberge

De gouverneur en zijn echtgenote woonden de Plechtige Zeezegening in Blankenberge bij. Tijdens de openluchtmis zegent de pastoor de zee. Hierbij worden de overleden vissers en zeelieden herdacht en wordt bescherming gevraagd voor allen die zich op zee begeven. (7/7/2013)

Tentoonstelling Mu.Zee

De gouverneur verwelkomde de genodigden op de vernissage van de tentoonstelling “Het sterrenalfabet van E.L.T Mesen. Dada en surrealisme in Brussel, Parijs en Londen”. E.L.T. Mesens lijkt voor velen een onbekende, maar dada en surrealisme spreken des te meer tot de verbeelding. Bij het uitspreken van deze kunststromingen dacht de gouverneur dan heel speciaal aan zijn eigen schooltijd en kwamen spontaan de namen op van de groten der aarde: Magritte, Delvaux de Chirico, Tanguy, Max Ernst, Dalí, Modigliani,…. Het mooie van dit alles is dat al deze kunstenaars en nog vele anderen in Mu.Zee worden tentoongesteld. (6/7/2013)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be