Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2013

Academische zitting schuldbemiddeling

De vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen organiseerde een academische zitting “Schulden: er is een weg terug”. Op verzoek van de organisatoren hield de gouverneur namens het provinciebestuur het slotwoord. Het is belangrijk om de schuldenproblematiek als hedendaags groeiend fenomeen binnen het thema van de armoedebestrijding mee in de kijker te plaatsen. Onderzoek wijst uit dat meer en meer gezinnen terecht komen in een situatie van overmatige schuldenlast. De oorzaken van deze evolutie zijn divers van aard. De meest voorkomende oorzaken zijn overbestedingsdrang, tekort aan administratieve vaardigheden, een te laag of onregelmatig inkomen en ziekte. Het is duidelijk dat steeds meer mensen beroep doen op schuldhulpverlening. Dat betekent extra inspanningen op het terrein om elk dossier met de nodige zorg te behandelen. De gouverneur dankte de vzw Schuldbemiddeling en de partners nog eens van harte voor hun geleverde inzet en wenste hen een verdere boeiende toekomst en samenwerking. (27/9/2013)

Informatievergadering “Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen”

West-Vlaanderen is altijd al een voortrekker geweest op het vlak van de veiligheidsopleidingen. Oefenen in realistische omstandigheden is de manier om kennis en vaardigheden opgedaan gedurende de opleiding op peil te houden en te verbeteren. Oefenen is geen restactiviteit, geen bezigheidstherapie, maar behoort tot de kernactiviteiten van de hulpverleningsdiensten. De provincieraad en de deputatie van West-Vlaanderen zijn overtuigd van de noodzaak om het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten verder uit te bouwen. Op een infovergadering, ingeleid door de gouverneur, lichtte gedeputeerde Carl Vereecke het engagement van de provincie in dit project toe. Hans Desmyttere, algemeen directeur van het POV gaf meer uitleg over het masterplan en hoofdcommissaris Dirk Van Nuffel en commandant Donald Withouck schetsten de uitdagingen en de visie op de toekomstige veiligheidsopleidingen. (25/09/2013)

Zie ook: www.campuspov.be

 

Ontvangst Vietnamese delegatie in haven van Zeebrugge

Het Zeebrugse havenbestuur ontving een officiële delegatie uit Vietnam. De delegatie bestond uit drie ministers en vijf gouverneurs. Vicepremier Hoang Trung Hai en Viceminister van Industrie en Handel Tran Tuan Anh hadden de leiding van de missie. De delegatie is in Zeebrugge om de mogelijkheden van distributie van seafood te onderzoeken. Ook minister Hilde Crevits en de gouverneur woonden de meeting bij. (26/09/2013)

P1020559

Startvergadering project Unesco

De Vlaamse Regering besliste om 200.000 US$ (+- 150.000 EUR)  vrij te maken binnen het Algemeen Vlaams UNESCO Trustfonds voor de organisatie van een wetenschappelijke conferentie inzake WOI onderwatererfgoed. Hieraan zullen tevens een aantal herdenkingsevenementen in het kader van WOI en de gezonken onderwaterkerkhoven gekoppeld worden. Deze activiteiten zullen door UNESCO georganiseerd worden op 26, 27 en 28 juni 2014 in Brugge onder auspiciën van de gouverneur die hiertoe het Provinciaal Hof ter beschikking stelt.  Dit project is in feite het startschot van een ruimer multidonorproject over de hele herdenkingsperiode 2014-2018 met ook  conferenties in Denemarken, Turkije en Parijs. Aanvullend wordt er een wetenschappelijk programma en educatief materiaal voor scholen ontwikkeld en wordt er een internationale mediacampagne uitgewerkt. De startvergadering van de organisatie van het project vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur in zijn Ambtswoning. (24/09/2013)

P1020529

Bezoek LVD

De gouverneur bezocht het industrieel bedrijf LVD in Gullegem. Wereldwijd biedt LVD een breed gamma van geïntegreerde producten voor plaatbewerking aan. Jaarlijks installeert LVD Belgium wereldwijd meer dan 1250 machines. Het bedrijf beschikt niet enkel over productie-eenheden in België maar ook over eigen verkoop- en servicekantoren in meer dan 20 landen. Een strategie van voortdurende vernieuwing, kwaliteitsverbetering en klantgerichtheid ligt aan de basis van dit succes (zie www.lvdbenelux.be). (25/09/2013)

September 25 001(Bron: LVD)

Handelsmissie Rusland

De cultureel economische missie naar Moskou was een uitzonderlijke combinatie. De concrete aanleiding vormde de Biënnale van Moskou onder de artistieke leiding van Catherine de Zegher, een Kortrijkse. De missie bood de unieke gelegenheid om een bezoek aan de vijfde editie van de Biënnale voor hedendaagse kunst te Moskou te koppelen aan een korte economische update ter plaatse. Volksvertegenwoordiger Stefaan De Clerck en Lieven Danneels, voorzitter VOKA West-Vlaanderen en CEO van Televic en de gouverneur stonden in voor de organisatie van deze missie. Op het programma stond een ontvangst bij Z.E. de heer Guy Trouveroy, ambassadeur van België in Rusland, een overleg met de Minister van investering en innovatie van de regio Moskou en een interessante kennismaking met het ondernemen in Moskou. De bedrijven Ghelenco, Deceuninck werden ook bezocht. In samenwerking met de Ambassade van België, Flanders Investment & Trade en VOKA West-Vlaanderen werd een economisch seminarie georganiseerd. Voor de diverse deelnemende bedrijven betekende de missie een belangrijke netwerking. Ze leerden de Russische markt beter kennen en legden contacten met potentiële zakenpartners. De missie droeg ook bij tot de promotie van West-Vlaanderen in Rusland en bij de Russische ondernemerswereld.

P1050447

P1050455

Opening kantoor van Studiebureau Boydens in Vietnam

De opening van het kantoor van het studiebureau Boydens gebeurde in Vietnam in aanwezigheid van ambassadeur Z.E. de heer Bruno Angelet  en de gouverneur. Dit bedrijf is  sinds 1961 actief op het gebied van studie, ontwerp en advies voor technische installaties van middelgrote en grote gebouwen. Sedert 1994 staat de jonge generatie, Dirk en Wim Boydens, aan het hoofd van het studiebureau. Het studiebureau levert conceptuele en technische ondersteuning en adviezen bij totaalconcepten en duurzame bouwprojecten. Boydens heeft vestigingen in Brugge, Brussel, Luxemburg en Hanoi. Tijdens de handels-economische missie met VOKA in 2012 maakten de bedrijfsleiders kennis met de sterk groeiende Zuidoost-Aziatische markt. Door de opening van het kantoor in Vietnam zal het bedrijf er de nieuwe markt ontdekken. (16/9/2013)

P1050338

Authenticiteit

Beste lezer,

Het toerisme van vandaag wordt gekenmerkt door een tragische paradox: we willen de consumentenmaatschappij ontvluchten – waarvan we menen dat die ons weliswaar veel heeft gebracht, maar tegelijkertijd van onszelf heeft vervreemd – door af te reizen naar plekjes die nog authentiek zijn. Onder ‘authentiek’ verstaan we dan: nog ‘onaangetast’ door commercie en consumentisme. Toeristen moeten het steeds verder zoeken om een laatste plekje authenticiteit te vinden, en als een schaduw worden ze achtervolgd door commercie.  Zonder verlangen naar authenticiteit zou toerisme niet bestaan. Toerisme is de ‘vermarkting’ van dat verlangen naar authenticiteit.  De trend van de laatste jaren in de toerisme-industrie is niet toevallig ‘meet the locals’, waarbij de toerist van de locals verwacht dat ze zich ook zodanig kleden en gedragen.

 

Burgemeesteroverleg Brugge

Op 24 april jongstleden vond in het Provinciaal hof de opstart van de evaluatiefase van de regioscreening plaats. In werksessies per regio kwamen het aanbod en de behoeften inzake samenwerkingsverbanden aan bod. Intussen werd een volgende stap in de evaluatiefase gezet. Er werd een enquête onder de gemeentebesturen gevoerd over  de actuele omgang van de gemeenten met samenwerkingsverbanden, de opvolging van de werking en resultaten, de vertegenwoordiging en de terugkoppeling. In het debat met de burgemeesters van de Brugse regio werd gereflecteerd over de betrokkenheid bij de lokale besturen om de inventaris van samenwerkingsverbanden te analyseren en te evalueren, mogelijkheden voor de toekomst. (12/9/2013)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be