Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2013

Wereldoorlog I in Europees Perspectief

In Peace Village in Mesen organiseerden het Centrum voor Volwassenonderwijs CVO Cervo-Go met behulp van het Grundtvig Levenlang Leren Programma de tentoonstelling “News from the West”. Twintig Europeanen uit 12 landen brachten een boeiende expositie over oorlogsherinneringen tegen een achtergrond van verbindende Europese waarden. De gouverneur beklemtoonde in zijn toespraak dat kunst over oorlogsherinneringen niet vrijblijvend is. Het is een engagement van de kunstenaar om te communiceren over wat niet mag vergeten worden.  Tenslotte drukte de gouverneur zijn bijzondere waardering uit voor het puike werk. (29/03/2013)

P1010508

Ontvangst delegatie Zhejiang

 West-Vlaanderen heeft sinds 1997 contacten met de provincie Zhejiang in China. Op 6 mei 2000 ondertekenden de beide provincies een vriendschapsakkoord met als doel samen te werken op het vak van economie, milieu, toerisme, landbouw en onderwijs. De gouverneur ontving een delegatie van Zhejiang in zijn Residentie, dit in aanwezigheid van een aantal West-Vlaamse economische actoren en de Vlaams Chinese Kamer van Koophandel. (28/3/2013)

P1010468

Seminarie Zakendoen met China voor KMO

In het Provinciaal Hof hield de gouverneur het slotwoord op het ‘Seminarie Zakendoen met China voor KMO’.Onder het motto ‘Als u erin slaagt om succesvol zaken te doen met Chinezen wacht u een gouden toekomst…’ trekken veel Vlaamse KMO’s naar China. Uit een recent onderzoek van Unizo bij 111 Vlaamse bedrijven die zakendoen in China blijkt dat hun bedrijfsresultaten in China erg positief zijn. Bijna de helft (45,8 procent) geeft aan dat de bedrijfsactiviteiten in China binnen het jaar rendabel waren. Nog eens 25,4 procent meldt een rendabiliteit na 1 à 2 jaar. Voor 6 op de 10 KMO’s is het grote marktpotentieel belangrijk, voor 50 procent is de belangrijke rol die China speelt in de wereldeconomie doorslaggevend. Slecht 34 procent trekt naar China omwille van de goede loonvoorwaarden.
De gouverneur sloot het seminarie af met de volgende wijze raad:  een goede voorbereiding is een cliché maar de sleutel voor succes in deze niet evidente maar bijzonder aantrekkelijke groeimarkt die ‘China’ is. (27/03/2013)

Overleg afsprakenregeling drenkelingen

Op 27 maart 2013 vond het jaarlijks overleg plaats om de afsprakenregeling drenkelingen voor de paasvakantie te evalueren en eventueel bij te sturen. De burgemeesters en veiligheidscoördinatoren van de kustgemeenten werden dit jaar eveneens uitgenodigd.  De Gouverneur heeft immers nogmaals gewezen op de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor zijn stuk kust. De procedure die geldt tijdens de paasvakantie en de weekends van Hemelvaart en Pinksteren werd licht aangepast om de reddingen aan de Belgische kust nog efficiënter te laten verlopen. In deze periode blijft het verboden om te zwemmen in zee. Wel wordt gebruik gemaakt van de reddingsposten die al geopend zijn om bijvoorbeeld verloren gelopen kinderen mee te helpen zoeken.(27/3/2013)

Belangrijke inspanningen voor de aangroei van paling

De Provinciale Visserijcommissie neemt jaarlijks het initiatief om aan de Ijzermonding (de Ganzepoot) de intrek van glasaal te onderzoeken. Aan de monding van de IJzer kon eind jaren ’70 nog jaarlijks rond de 500 kg glasaal worden gevangen, vandaag de dag is dat gemiddeld minder dan 1 kg. De eerste afvissingen zijn achter de rug en geven bemoedigende resultaten. Op dinsdag 19 maart werd 28 kg glasaal uitgezet in West-Vlaanderen om de aangroei van paling te ondersteunen. Op het einde van de jaren ’90 werd de problematiek onder impuls van de PVC West-Vlaanderen op de Europese agenda geplaatst. Een palingbeheerplan werd uitgewerkt voor België en goedgekeurd door Europa.  De doelstelling is dat 40% van de volwassen aal kan ontsnappen naar zee. Dit gemeten ten opzichte van de maximale raming  van de potentiële ontsnapping uit de stroomgebieden bij afwezigheid van menselijke activiteit. Dit plan berust op drie pijlers:
1)      Beheer: Het oplossen van migratieknelpunten. De Provinciale Visserijcommissie heeft 10 jaar terug een inventaris laten opmaken om alle migratieknelpunten  voor paling (zowel opwaartse als afwaartse migratie) in kaart te brengen ten behoeve van de waterbeheerders.  Ondertussen werden enkele vistrappen aangelegd in de provincie, en worden concrete maatregelen onderzocht om pompgemalen visserijvriendelijk aan te passen.
2)      Beleid: De instelling van minimummaten. Voor paling bedraagt de minimummaat 30 centimeter.
3)      Handhaving: geen toepassing van kruisnettenvisserij. De havengeulen vormen bottlenecks voor migrerende paling.

Bezoek aan het CPDS van Doornik

De Franse en Belgische lokale verkozenen van het grensoverschrijdend gebied van de Eurometropool die te maken hebben met grensoverschrijdende veiligheid en preventie van criminaliteit in hun gebied brachten een bezoek aan het Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking (CPDS) van Doornik. Ze werden er wegwijs gemaakt in de belangrijke rol die deze structuur vervult inzake de uitwisseling van politie-informatie tussen Frankrijk en België, alsook van de hoeveelheid aan informatie-uitwisseling tussen beide landen. De gouverneur woonde ook het afsluitende uitwisselingsmoment bij waarbij de Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord alle vragen beantwoordde. (26/03/2013)

Opleiding noodplanning voor de burgemeesters

Noodplanning en veiligheid zijn een belangrijke verantwoordelijkheid niet enkel van de gouverneur doch ook van de burgemeesters en eerste schepenen. Daarom richtte de gouverneur twee studievoormiddagen in om de burgemeesters wegwijs te maken in de algemene principes van nood- en interventieplanning. Na een theoretische inleiding volgden enkele nuttige tips en een verduidelijking over de aansprakelijkheid van de burgemeester in het kader van de noodplanning. (22 en 25/03/2013) P1010450

Eurometropool

Op vrijdag 22 maart 2013 was er opnieuw een Bureauvergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai te Rijsel. Op de agenda stonden onder meer volgende twee punten: de stand van zaken van het strategische programma 2014-2020 en de evaluatie van de Eurometropool. Bij beide punten hield de gouverneur een tussenkomst. Bij het strategisch programma bracht de gouverneur als voorzitter van de Thematische Werkgroep ‘Dienstverlening aan de Bevolking’ verslag uit over de werkzaamheden van deze werkgroep in het kader van de uitwerking van de drie prioriteiten van dit programma. De gouverneur formuleerde ook enkele opmerkingen bij de evaluatie van de Eurometropool. (22/03/2013)

Oefening Sevesobedrijf N.V. Brenntag Deerlijk

Op 19 maart in de namiddag ging er een alarmeringsoefening door voor het bedrijf Brenntag. Brenntag is een hoge drempel Sevesobedrijf gelegen in Deerlijk.  De Sevesowetgeving schrijft voor dat de gouverneur moet voorzien in de opmaak van een provinciaal  Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) voor hoge drempel Sevesobedrijven, waarin ook de wijze van alarmering van de interventiediensten is opgenomen. Het BNIP voor het bedrijf Brenntag - en het bijhorend alarmeringsschema- werd grondig herwerkt in 2012. Het doel van deze oefening was tweeledig, enerzijds het uittesten en het inoefenen van het vernieuwde alarmeringsschema en anderzijds het uittesten van de actiekaart verwittigen CC- PROV (beleidscoördinatie) voor de melding van een incident bij Brenntag. Een evaluatie van de oefening wordt op korte termijn georganiseerd. (19/3/2013)

Bezoek Ambassadeur Burundi

DSC01917

De gouverneur ontving Z.E. de heer Felix Ndayisenga, Ambassadeur van Burundi, en Ereconsul Luc Luyten voor een kennismakingsbezoek. Al sinds 1971 behartigt het provinciebestuur projecten in het zuiden die een duidelijk verband hebben met West-Vlaanderen.Op het bezoek kwamen diverse thema’s  aan bod waaronder landbouw. Er wordt een bezoek aan Inagro voorbereid. (19/3/2013)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be