Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De gouverneur zat de raad van bestuur en de algemene vergadering voor van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. Verscheidene dossiers werden besproken o.a. verdere digitalisering aanvraag materiaal, nodige vervanging materiaal, financiële toestand…..(13/4/2023)

Planbegeleidingsgroep Landinrichtingsproject Oudlandpolder

De leden van de planbegeleidingsgroep adviseerden het eerste landinrichtingsplan.  Na de integratie van de aanvullingen wordt het plan voorgelegd aan de Vlaamse Regering en daarna volgt inspraak via een openbaar onderzoek.  Verder was er de aankondiging van enkele studie-opdrachten: om de leefkwaliteit van polderdorpen te verhogen, is er de jaarlijkse projectoproep van DNA van het dorp.  Voor de dorpskernen van Houtave en Zuienkerke is er een studie opgestart.  Voor de watertoren in Wenduine en het voormalige militaire domein Radstabe wordt de mogelijkheid tot een onthaalfaciliteit onderzocht.  Ook voor de site van het Jacobinessenhof in Bredene wordt de oefening gemaakt naar een toekomstige functie voor de ganse site. (31/03/2023)

Bedrijfsbezoek ConXion

Op maandag 27 maart bracht de gouverneur, samen met de kabinetschef, de arrondissementscommissaris, de verbindingsambtenaren en beleidsmedewerkers, een bezoek aan het bedrijf ConXion in Waregem.  Dit bezoek ging door in het Experience Center van het bedrijf in Waregem.  ConXion is een bedrijf dat op het vlak van ICT maatwerk levert voor diverse bedrijven. Tijdens dit bezoek werd nader kennisgemaakt met het bedrijf met de bedoeling om de mogelijkheden van digitalisering beter te leren kennen. (27/03/2023)

Overlegorgaan Kustwacht

Op vrijdag 31 maart woonde de gouverneur het overlegorgaan van de Kustwacht bij.  Dit overleg ging door  in de Ambtswoning van de gouverneur.  Volgende zaken werden hierop besproken: toelichting Paragon, actiepunten werden overlopen, er werd een stand van zaken gegeven van de Nood aan een zeesleper en de windmolenparken.  Er werd geëindigd met de werkgroep luchttoezicht. (31/03/2023)

Ontvangst ambassadeur van Luxemburg

Op vrijdag 31 maart ontving de gouverneur de ambassadeur van Luxemburg, Z.E. Stephan Müller, samen met enkele ambassademedewerkers.  Ereconsul Frank Deceuninck, die de belangen van Luxemburg dient, was eveneens aanwezig tijdens deze ontvangst.  (31.03.2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be