Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2016

Eedaflegging aspirant-inspecteurs West-Vlaamse Politieschool

De West-Vlaamse Politieschool is er voor gekend om de lat nét dat ietsje hoger te leggen. Dit vertaalt zich vooral op het vlak van onderwijskwaliteit.Voor het behalen van deze kwaliteitsnormen beschikt de West-Vlaamse Politieschool over een uiterst gemotiveerd en bekwaam team van personeel en docenten. Zij zijn bereid u te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Wij nemen daarom aan dat uw keuze voor een job bij de politie een weloverwogen keuze is en bijgevolg wij ook mogen rekenen op uw motivatie om te slagen. Uw leerproces is echter nooit ten einde. U zal zich gedurende uw hele carrière moeten bijscholen want wetgeving is uiteraard onderhevig aan verandering en u kan zich niet permitteren achterop te raken als u een kwaliteitsvolle dienstverlening wil blijven aanbieden. U zal dus een leven lang moeten leren! ‘ dit zei de gouverneur naar aanleiding van de eedaflegging van de aspirant-inspecteurs.

 

 

  • eedaflegging aspirant-inspecterus
  • eedaflegging aspirant-inspecterus

Ontvangst delegatie uit Jilin

Na een begeleid bezoek aan het domein Raversijde ontvingen de gouverneur, gedeputeerde Bart Naeyaert en de dienst Externe Relaties een delegatie uit Jilin in zijn Ambtswoning. De provincie West-Vlaanderen heeft een ‘friendship agreement’ met Zhejiang en met Suzhou in de provincie Jiangsu.  Ook met de provincie Jilin zijn er veel contacten in het bijzonder op het vlak van landbouw en voedselveiligheid. In deze context sloot Inagro, het Provinciaal Centrum voor Land- en Tuinbouw een samenwerkingsovereenkomst met JAAS. (31/5/2016)

  • Ontvangst delegatie Jilin

Eerste Fluxys-oefening in Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten

De eerste Fluxys-oefening werd in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem georganiseerd. Deze oefening kaderde in de opleiding ‘bestrijden van LNG-branden’ van de vzw Wobra. Tijdens de oefening werden de personeelsleden van Fluxys opgeleid. Fluxys stelde ook enkele plaatsen open voor de brandweerdiensten.

  • persmoment Fluxys-oefening
  • persmoment Fluxys-training

Ontvangst Maritieme diensten

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum en de Radio Maritieme Diensten werken sinds het voorjaar van 2016 op dezelfde werkvloer. Voor deze gelegenheid organiseerden ze een receptie met rondleiding. De gouverneur bracht er zijn toekomstvisie over de Kustwachtcentrale naar voren. (27/5/2016)

Zeezegening in Oostende

Op uitnodiging van stad Oostende woonde de gouverneur de Zeezegening in Oostende bij. Deze vond plaats aan boord van de A 960 Godetia. Aansluitend was er de traditionele zegening van de schepen. Voor de gouverneur was het een uitgelezen moment voor een bezoek aan de Godetia. (28/5/2016)

Prins Laurent reikt award uit ‘Meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen’

De campagne ging van start eind december. Toen deed de gouverneur een oproep naar alle scholen van het lager en secundair onderwijs in West-Vlaanderen om deel te nemen aan de wedstrijd. De verkeerscampagne werd op initiatief van de gouverneur uitgewerkt in samenwerking met het pretpark Bellewaerde en wil leerlingen tussen 6 en 18 laten stilstaan bij veiligheid in het verkeer. In Ieper  namen het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut ( middelbare school uit Brugge ) en de Vrije Basisschool De Biesweide (lagere school uit Beselare)  hun titel en award in ontvangst uit handen van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent en de gouverneur. (26/5/2016)

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be