Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2015

Tentoonstelling Westflandrica

De gouverneur verwelkomde de genodigden op de opening van de tentoonstelling ‘Westflandrica’ en de voorstelling van het gelijknamige collectieboek.  De expositie brengt een verrassende selectie uit de provinciale erfgoedbibliotheek.  De bezoeker krijgt er een verfrissende kijk op de rijke erfgoedcollectie die in het Tolhuis bewaard wordt. De rode draad doorheen heel de collectie is en blijft de link met West-Vlaanderen.  (30/10/2015)

 

Verkeerscampagne ‘Dode Hoek’ PZ Gavers

De provincie, de politiezone Gavers, Volvo Nebim nv en Group Desutter stelden hun preventiemaatregelen in het kader van de problematiek van de dode hoek bij vrachtwagens voor.De Politiezone Gavers werkte een lessenreeks over de dode hoek uit. Volvo Nebim toonde de nieuwe spiegelafstelplaats. Daar stellen chauffeurs hun spiegels correct af. Zo vermindert het risico op ongevallen. De gouverneur gaf er een toelichting over de verkeersongevallen in West-Vlaanderen. (28/10/2015)

Slotevenement ‘Fietstoerisme in Harmonie 2015’

Het project ‘Fietstoerisme in harmonie’ werd in januari 2015 op initiatief van de gouverneur hernomen. Aan de campagne was een wedstrijd gekoppeld. Slechts 19 van de ruim 800 deelnemers hadden alle vragen correct en kwamen dus in aanmerking voor een hoofdprijs, een Venturelli-fiets. De gouverneur reikte de prijzen uit in aanwezigheid van wielerhelden Johan Museeuw en Eric Leman. (28/10/2015)

InBev Baillet Latour Prijs Leefmilieu 2015

Er zijn alsmaar meer bewijzen dat gezonde en veerkrachtige ecosystemen absoluut noodzakelijk zijn om mens en maatschappij te bufferen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ieder initiatief voor natuurontwikkeling en natuurbeheer verdient onze appreciatie. De InBev – Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu is een belangrijke stimulansl. De gouverneur drukte op de academische zitting de hoop uit dat deze prijs aan de winnaar een extra motivatie geeft om zich verder in te zetten voor natuurontwikkeling en natuurbeheer.  (26/10/2015)

 

Algemene Bekkenvergadering voor het IJzerbekken

Op de vergadering kwamen de kustplannen en het ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2015-deel IJzer ter sprake. Verder werden ook de inventaris oeverafkalvingen IJzer-traject Stavele-Knokkebrug, de inventaris waterlopen prioritair onderhoud besproken. Ook het grensoverschrijdend overleg Interreg V project de Moeren stond op de agenda. (27/10/2015

Infosessie elektriciteitsbevoorrading en afschakelplan

De gouverneur organiseerde een infosessie over het ‘Afschakelplan winter 2015-2016’. De distributienetbeheerders, het crisiscentrum van de regering en de dienst Noodplanning gaven er informatie over de geplande acties voor de winter. Ze gaven tips zodat de gemeenten zich zo goed mogelijk  kunnen voorbereiden. Ongeveer 80 personen waren aanwezig. (27/10/2015)

Bekkenbureau bekken van de Brugse Polders

Het bekkensecretariaat bracht een terugkoppeling over de lopende GTO’s binnen het bekken en ging dieper in op de problematiek van de Paulusvaart. De leden van het bekkenbureau bereidden ook de algemene bekkenvergadering van 12 november voor. Tenslotte stond ook het werkplan 2016 van het Bekken Brugse Polders op de agenda. (27/10/2015)

 

Veiligheidsoverleg Kustburgemeesters

De gouverneur zat het veiligheidsoverleg met de kustburgemeesters voor. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod:

  • strandpolitie en scheepvaartverkeersveilige dagen;
  • verdwaalpalen;
  • bespreking mogelijke uitwerking van uniforme aanwervingscriteria strandredders langs de Belgische kust. (28/10/2015)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be