Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2016

Overleg procesflow

De gouverneur leidde een overlegvergadering met het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, het parket en politiezone Arro Ieper over de manier van omgaan met de menselijke resten van gesneuvelden uit de wereldoorlogen. Een voorstel van procesflow werd besproken. De vergadering maakte afspraken over de actualisatie van het vademecum 'Omgaan met bodemvondsten-opgravingen Eerste Wereldoorlog'. Vele geïnteresseerden raadplegen dit vademecum nog. (24/2/2016)

 

Aziatische Ambassadeurs en diplomaten bezoeken West-Vlaanderen

Drieëntwintig Aziatische diplomaten (ambassadeurs en zaakgelastigden) namen deel aan het bezoek aan West-Vlaanderen. De Azië-dienst van de FOD Buitenlandse Zaken organiseerde dit bezoek. Na een geleid bezoek aan de haven van Zeebrugge volgde een rondleiding in Mu.Zee. De gouverneur verwelkomde de delegatie in de haven van Zeebrugge en begeleidde het gezelschap gedurende het volledige bezoek. (19/2/2016)

  • groepsfoto met de gouverneur en de Aziatische ambassadeurs en diplomaten

Vergadering Kustwachtcentrale

Vertegenwoordigers van Defensie, Douane, Scheepvaartpolitie, het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken en het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust woonden de vergadering van de stuurgroep kustwachtcentrale bij. Op de agenda stond de bespreking van de ingediende offertes voor een studie rond communicatie- en ICT-koppelingen MiK/MRCC. ISF Fund Police financiert deze studie. Daarnaast was er een bespreking over het opstellen van een call for proposals in te dienen bij de EU voor de verdere uitwerking van het project kustwachtcentrale. (22/2/2016)

isf_eu_small.png

“Voor een meer geïntegreerd veiligheidsbeleid, dankzij het ISF”

Bezoek Mercator

De gouverneur bezocht de restauratiewerken van de  Mercator in scheepswerf IdP Shipyard Oostende. De Mercator werd gebouwd in Schotland, naar ontwerp van poolreiziger Adrien de Gerlache, en in gebruik genomen in 1932. Sinds 1960 ligt het schip aangemeerd in Oostende. De driemaster kwam in de kijker op diverse wereldtentoonstellingen en plechtigheden en nam deel aan tal van races. (4/2/2016)

  • bezoek IdP scheepswerf Oostende, restauratie Mercator

Belgian Boat Show

Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein lichtte de nieuwe ontwerpwetgeving toe in Gent. Nadien volgde een gesprek met diverse stakeholders waaronder de gouverneur. Een rondleiding op de Belgian Boat Show sloot het geheel af. (20/2/2016)

  • Gouverneur en staatssecretaris Bart Tommelein

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be