Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2016

Prijsuitreiking Krak van je gemeente

De gouverneur bracht volgende boodschap: “De Krant van West-Vlaanderen verdient alle lof met dit succesvol initiatief. Een hulde aan de kraks van iedere West-Vlaamse gemeente.  Een hulde voor wie bescheiden maar efficiënt bouwt aan onze samenleving, in de eigen omgeving. Ze zijn belangrijk, die dienstbare mensen, die met de glimlach en in alle stilte werken aan een mooiere wereld. Ze brengen warmte in hun omgeving, bevorderen de vriendschap en bieden een meerwaarde, die niet in geld, uiterlijke schijn of eretekens te vatten is.“ (26/1/2016)

  • deelnemers Krak van je gemeente

Wekelijkse zitting deputatie

Elke donderdag zit de gouverneur de deputatie voor weliswaar zonder stemrecht. De deputatie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het beheer van de provincie. Als de sturende kracht van het beleid, dat in de Provincie wordt gevoerd, is zij politiek verantwoordelijk.

Bezoek aan het schip Isaac Newton.

De gouverneur bezocht in de haven van Zeebrugge het schip Isaac Newton samen met Dirk De Nul en Jean-Marie De Plancke. Dit nieuwe schip van baggerbedrijf Jan De Nul verliet een maand geleden de scheepswerf in Kroatië en heeft als volgende bestemming  Dubai. Het schip is geladen met 85 kilometer elektrische kabels. (19/1/2016)

  • Baggerschip Isaac Newton
  • Baggerschip Isaac Newton
  • Baggerschip Isaac Newton
  • Baggerschip Isaac Newton
  • Baggerschip Isaac Newton

Bijeenkomst transmigratie

Vanuit zijn bezorgdheid voor het groeiend aantal transmigranten in West-Vlaanderen organiseerde de gouverneur een overleg met de betrokken partijen (politionele diensten, Rode Kruis, defensie, federale gezondheidsinspectie, Artsen zonder Grenzen). Hierop  werd de inzet van politionele diensten besproken om het ontstaan van tijdelijke tentenkampen te ontraden; dit geheel in de lijn van de regelgeving van de dienst vreemdelingenzaken. (21/1/2016)

Samenwerking tussen ziekenhuizen met China

Op uitnodiging van Jan Deleu, directeur AZ Groeninge, woonde de gouverneur een overleg bij over een eventuele samenwerking met ziekenhuizen in China. In dit kader kan een samenwerkingsmodel opgezet worden en kan medische netwerking ondersteund worden. Er kan gestart worden met een proefproject. (19/1/2016)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be