Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2015

Nieuwe kantoren scheepvaartpolitie

De scheepvaartpolitie van Zeebrugge nam intrek in nieuwe kantoren. De nieuwbouw is het gevolg van de toegenomen trafiek in de haven. De opening van de kantoren gebeurde in aanwezigheid van o.m. staatssecretaris Bart Tommelein, commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle en de gouverneur. (29/9/2015)

  • opening nieuwe kantoren scheepvaartpolitie

Nieuwe sporthal Vrije Middelbare School Roeselare

Minister Hilde Crevits en de gouverneur legden de eerste steen van de nieuwe sporthal van de Roeselaarse Vrije Middelbare School. De provincie is op diverse fronten actief om de West-Vlamingen aan het sporten te krijgen. Er worden provinciale sportmanifestaties voor alle doelgroepen (jeugd, senioren,…) en in alle regio’s van de provincie georganiseerd. Er wordt ook extra aandacht besteed aan de schoolgaande jeugd via o.m. de  jaarlijkse West-Vlaamse Doe Aan Sport-Beurs in de Kortrijkse Xpo hallen, Zee van Sporten in Oostende. (29/9/2015)

  • Eerstesteenlegging sporthal VMS
  • Eerstesteenlegging sporthal VMS
  • Eerstesteenlegging sporthal VMS
  • Eerstesteenlegging sporthal VMS

Oprichting vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen is opgericht. De gouverneur is voorzitter van deze vzw. Het doel van de vzw is:

preventiecampagnes inzake verkeer organiseren,

  • de tuimelwagen beheren,
  • educatieve projecten omtrent verkeer organiseren en ondersteunen,
  • en tot slot samenwerkingsverbanden opzetten tussen private en publieke partners omtrent verkeersveiligheid.

Geïnteresseerden die de vzw wensen te ondersteunen, vinden meer informatie onder het menu Preventie en Verkeer → Verkeer → vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de heer Patrick Van Gelder, verbindingsambtenaar politie.

Kortrijkse vakbeurzen Broodway & Meat Expo

De gouverneur wenste op de opening van Meat Expo en Broodway iedereen een inspirerende vierdaagse toe. Opleidingen in de voedingssector kennen steeds meer succes, met dank aan de vele Tv-programma’s rond koken en de media-aandacht voor gezonde voeding. De ambachtelijke bakkers en slagers scoren vooral goed op kwaliteit, vriendelijke en persoonlijke bediening en nabijheid. De bakkerij en slagerij zijn eveneens ondernemingen die toekomstgericht dienen in te spelen op tendensen en technische mogelijkheden. (27/9/2015)

Kiwanis Sail4Children

Kiwanis Sail4Children ontving de gouverneur in Zwevegem. De gouverneur lichtte er zijn boek toe ‘De Raid op Zeebrugge. 23 april 1918, door de ogen van Captain Alfred Carpenter VC’. (24/9/2015)

Zeeuwse Oesterpartij

In Middelburg heette Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland alle genodigden hartelijk welkom op de dertiende Nationale Zeeuwse Oesterpartij. Het symposium stelde de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen centraal. Jong talent uit Vlaanderen en Zeeland belichtte op geheel eigen wijze deze samenwerking. Tijdens het netwerkmoment legde de gouverneur contact met vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse overheden, het bedrijfsleven en  maatschappelijke instellingen. (24/9/2015)

Viering 150 jaar Engelse Kerk in Oostende

Op de viering 150 jaar Engelse Kerk in Oostende ging de gouverneur dieper in op het thema 'migratie-opdracht'. Hij beklemtoonde er het belang van levensbeschouwelijke dialoog. Ontmoeting in een geest van openheid en respect voor elkaar staan centraal. De gouverneur feliciteerde de Engelse Kerk met de organisatie van dit mooie evenement dat ook bijgewoond werd door de Ambassadeur van Groot-Brittannië en de burgemeester van Oostende. (27/9/2015)

Opening nieuwe jeugdlokalen en polyvalente zaal in Pittem

De nieuwe jeugdlokalen met een polyvalente zaal, die in Pittem officieel werden geopend,  zijn voor de gouverneur van belangrijke betekenis. Jeugdlokalen impliceren immers de actieve aanwezigheid van jeugdverenigingen. Daarom verdient dit project van de gemeente Pittem ook alle lof.  De jeugdbeweging kan er volop beleefd worden. De gouverneur hoopt dat deze lokalen heel veel zullen gevuld zijn met gebabbel en gelach van de Pittemse jeugd. (26/9/2015)

Samenwerkingsovereenkomst VLIZ en ISMER

In Gent vond de ondertekening plaats van het Memorandum van overeenstemming tussen het Vlaams Instituut van de Zee en het Instituut van de Zee van Rimouski (Québec). Als voorzitter van het VLIZ ondertekende de gouverneur het memorandum. Minister Muyters en zijn collega van Québec woonden de ceremonie bij. (23/9/2015)

  • Memorandum VLIZ en ISMER

Opening academiejaar KULAK

De feestelijke opening van het Kulak- academiejaar 2015-2016 vond plaats in de Kortrijkse Schouwburg. Professor Marc Depaepe, vicerector verwelkomde de genodigden. Dr. Sarah Van Ruyskensvelde presenteerde het boek “Toga’s voor ’t Hoge”. De rector, professor Rik Torfs, hield het slotwoord. Als lid van het bestuurscomité woonde de gouverneur de academische zitting bij. (23/9/2015)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be