Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciale Visserijcommissie

De Algemene Vergadering van de Provinciale Visserijcommissie had vrijdag 28 september een drukke agenda. De waterbeheerders brachten een stand van zaken over hun visgerelateerde initiatieven en bespraken de voorstellen van de commissieleden om visserij in alle regio’s van de provincie beter in te passen (hengelfaciliteiten, preventiemaatregelen tegen aalscholverpredatie, …) .  Daarnaast rapporteerde het Agentschap Natuur en Bos over hun lopende projecten. Dat is onder meer de ruiming van paaiplaats ‘Waesbrug’ en het wegwerken van vismigratieknelpunten op de Vleterbeek en de Kasteelbeek. Het Agentschap Natuur en Bos  stelde ook enkele nieuwe projecten voor: de ontsluiting van het Noordschotebroek, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en hengelmogelijkheden in het Nieuw Bedelf. Ook de vissterfte in de Schelde te Avelgem werd besproken. Het verlies van 10 ton riviervis werd veroorzaakt door een organische vervuiling. De leden van de visserijcommissie stelden compenserende maatregelen voor. De begroting van de visserijcommissie en het herbepotingsplan voor 2013 werd goedgekeurd. (28/9/2012)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be