Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2018

Persconferentie PASSAnT

Op de persconferentie PASSAnT stelde de gouverneur: “Ik ben heel enthousiast over het project. Dit is de weg die we moeten inslaan. Er is onze dure plicht van bescherming van mensenlevens en economische belangen en van efficiënte inzet van veiligheids- en beveiligingsinitiatieven. Die stromen mooi samen in het PASSAnT-project. Ik ondersteun dit project dan ook ten volle.“ (26/3/2018)

Dagelijks Bestuur WPS

Het dagelijks bestuur van de WPS onder voorzitterschap van de gouverneur besprak de werking van de school en de voortgezette vorming. Verder stonden ook de stand van zaken van de bouw van de nieuwe schietstand, het ontwerp jaarrekening 2017 en de begrotingsopvolging 2018 op de agenda. (26/3/2018)

Raad van bestuur VLIZ

Op de raad van bestuur van het VLIZ werden de stand van zaken van de huisvesting, de werkplannen 2018 en de financiering van internationale onderzoekinfrastructuren besproken. Op de agenda stonden verder de Blauwe cluster, Blue Accelerator en Complex Project Kustvisie. Ook kwamen personeelsaangelegenheden en financiële aangelegenheden aan bod. (26/3/2018)

Interview Kustforum

In voorbereiding van het Kustforum dat plaatsvindt op 18 april zei de gouverneur tijdens een interview: “Het Marien Ruimtelijk Plan laat ruimte voor blauwe economie, met belangrijke innovatieve toepassingen, met een belangrijke onderbouw van wetenschappelijk marien onderzoek. Dat is de weg die we moeten inslaan. Het Marien Ruimtelijk Plan is de fundamentele onderbouw van een dynamisch maritiem geheel, met veel baten voor onze samenleving.“ (26/3/2018)

Uitreiking diploma’s en eretekens moed en zelfopoffering

De gouverneur reikte het burgerlijk ereteken voor daden van moed, zelfopoffering en menslievendheid uit aan Marnix Goerlandt uit Wevelgem. Hij redde op 9 december 2015 een bejaarde dame uit een brandende woning. Chris Remacle, politie-inspecteur van de politiezone Het Houtsche, ontving een medaille en een diploma voor zijn bijzonder optreden op zijn vrije dag waarop hij een vrouw van de verdrinkingsdood redde. Dany Vanruymbeke, Geert Taelman en Fries Moerkerke ontvingen een eervolle vermelding. Door hun alert optreden kon een jong gezin nog net op tijd hun brandende woning verlaten. De feiten deden zich voor in 2015 te Wevelgem. (21/03/2018)

Uitreiking prijzen VLIZ Science Day

De VLIZ Marine Science Day is ondertussen een jaarlijks terugkerend en niet te missen waarde geworden voor iedereen begaan met de zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen en aangrenzende regio’s.  In het MEC Staf Versluys in Bredene was er een boeiend programma vol presentaties en demo’s rond het nieuwste onderzoek en initiatieven.  De gouverneur reikte er de awards uit. (21/03/2018)

 

Kustburgemeesters Veiligheidsoverleg

Op woensdag 21 maart zat de gouverneur het Kustburgemeesters Veiligheidsoverleg voor. Op de agenda stond ondermeer een presentatie over de normen en modaliteiten voor het plaatsen van (toren)kranen aan de kust. Ook werden de kustpartners geïnformeerd over de herziening van de wetgeving rond de pleziervaart en de organisatie van de Scheepvaartverkeersveilige Dagen 2018. (21/03/2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be