Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2018

Provinciaal Veiligheidsoverleg West-Vlaanderen

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg vond plaats onder voorzitterschap van de procureur-generaal in de ambtswoning van de gouverneur.  De deelnemers bespraken het interventiebeleid ANPR, inzet Hycap en CIK West-Vlaanderen zomer 2018.  Ook de transmigratie en de schaalvergroting waren geagendeerd. (22/10/2018)

Technologie is geen natuurkracht

Beste lezer

Fysieke arbeid kunnen we uitbesteden aan robots en het denkwerk aan algoritmen, maar wat blijft er dan nog over van de mens? Nu we geloven dat datastromen de sleutel zijn om het universum te verklaren, moet het humanisme plaatsmaken voor een nieuwe levensbeschouwing: het dataïsme. De revolutie die we nu doormaken is van dezelfde orde als de agrarische revolutie van tienduizend jaar geleden, toen we stopten met rondtrekken en land begonnen te bewerken. Voor de menselijke soort was de overgang naar landbouw misschien een zegen, maar de individuele mens was waarschijnlijk beter af als jager dan als boer. ‘Techniek hoort bij de menselijke conditie’, zegt techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek. ‘Het is datgene wat het menselijk bestaan mogelijk maakt. Technologie vormt de mens, maar tegelijkertijd geven wij vorm aan nieuwe technologie. Het is een nooit ophoudende dialoog, die we alleen kunnen begrijpen wanneer we beide gesprekspartners serieus nemen.’ Hij vervolgt: ‘Technologie is nooit neutraal. Het is geen middel tot een doel, in het ontwerp zitten altijd al normen en waarden vervat, dus maakt het uit wie de technieken van de toekomst vorm geeft. Nu zitten we eigenlijk gevangen tussen twee modellen: het Amerikaanse, waarin commerciële bedrijven de dienst uitmaken, en het Chinese, waarbij de staat alles controleert. Het is een cruciale uitdaging om een meer democratisch alternatief te bouwen.’ (Jaap Tielbeke, ‘Lessen van de Luddieten’, De Groene Amsterdammer 17 mei 2018)

 

Dienstreis Wenen

De gouverneur ging graag in op de uitnodiging van het European Centre for Economic, Academic and Cultural Diplomacy om de Vienna Deac Days bij te wonen.
Z.E. de heer Ghislain d’Hoop, ambassadeur, ontving de delegatie in zijn residentie.  In de universiteit van Wenen vond het academisch programma “Responsible researchers for a globalised world” plaats.  De delegatie begaf zich ook naar de universiteit voor toegepaste wetenschappen om de academische sessie “Higher Education Institutions as innovation drivers: Framework and success factors” bij te wonen.  Het werkbezoek is afgesloten met een bezoek aan de private Rubens collectie in het Prins of Lichtenstein’s Summer Palace. (15-17/10/2018)

Herdenking bevrijding Moorsele en Gullegem

In Moorsele en Gullegem woonde de gouverneur de herdenking van de bevrijding bij. De provincie West-Vlaanderen draagt een bijzondere verantwoordelijkheid in de herdenking van de Groote Oorlog, het eerste internationale conflict op wereldschaal.  In West-Vlaanderen vielen immers het merendeel van de dodelijke slachtoffers. (13/10/2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be