Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2018

Hart voor West-Vlaanderen

Op de projectvoorstelling Hart voor West-Vlaanderen gaf de gouverneur het slotwoord. Hij sloot af met: 'Dank aan iedereen die zich inzet als schenker of als vrijwilliger als buurtwerker of als bestuurder. U zal in mij als gouverneur altijd een bondgenoot vinden en op mijn steun kunnen rekenen om – zover als mijn bevoegdheden het toelaten – mee te helpen werken aan een nog beter West-Vlaanderen.' (26/6/2018)

Proclamatie preventieadviseur Syntra

Het is met genoegen dat ik hier spreek bij de diploma-uitreiking van de opleiding van preventieadviseur. Het is ondertussen ook een traditie, die ik graag in ere houd. De reden hiervoor is dat het eigenlijk meer dan gepast is dat wie prestaties levert om verder te excelleren, bij de proclamatie, in de schijnwerper wordt gezet. En jullie allen, kersverse preventieadviseurs, wens ik een mooie toekomst toe, met veel arbeidsvreugde. Vandaag zetten jullie een belangrijke stap die enkel kon genomen worden door veel doorzettingsvermogen tijdens de opleiding. Welnu, ik hoop dat jullie met diezelfde doorzettingskracht goeie preventieadviseurs worden.’ zei de gouverneur op de diplomauitreiking. (22/6/2018)

Verkeerscampagne Veilig Motorrijden

Op 28 april 2018 ging de vierde editie van de verkeerscampagne Veilig Motorrijden van start met een sensibiliseringsdag in de politiezones Riho en Gavers. Naast een motorrit en verschillende behendigheidsproeven, kon men ook deelnemen aan een verkeersquiz gericht op veilig motorrijden. De gouverneur reikte de prijzen uit in de Ambtswoning. (25/6/2018)

Gedachtewisseling Vlaamse gouverneurs Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement

Op 12 juni brachten de gouverneurs verslag uit over hun ervaringen met de Vlaamse coördinatieopdrachten. Er is de vaststelling vanuit de opgebouwde praktijkervaring dat een bepalende succesfactor voor de coördinatieopdrachten de autoriteitspositie van de gouverneur is en diens brugfunctie naar de verschillende overheden toe.

Raad van bestuur WFIV

De gouverneur zat de raad van bestuur WFIV voor. Op de agenda van de raad van bestuur stonden volgende punten: de stand van zaken van het huidig masterplan POV en de eerste bespreking ontwerp afwerking masterplan. (21/6/2018)

Reddings- en communicatieoefening Koksijde

Op het strand van Koksijde (Oostduinkerke) organiseerde de gouverneur, in samenwerking met de betrokken partners, een reddingsoefening en dit op 19 juni.  De oefening testte binnen de ‘Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust’ de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht. (19/6/2018)

  • reddingsoefening

Bezoek Keukens Dovy

In Roeselare bracht de gouverneur een bedrijfsbezoek aan keukens Dovy. Donald Muylle, meubelmaker van opleiding, begon samen met zijn echtgenote met het maken van een eigen droomkeuken in een oude vlasschuur in Oekene. Vandaag kan Dovy tevreden terugblikken op meer dan 38 jaar vakmanschap. De gouverneur kreeg een uitgebreide rondleiding in het bedrijf en maakte er kennis met de bedrijfsvisie.

  • Dovy Keukens

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be