Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2018

De aanhoudende strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten

In 2015 nam de gouverneur het initiatief tot gecoördineerde aanpak zwerfvuil, met de uitwerking van een luik ‘handhaving’. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten hoeft weinig motivatie:

  • 75% stoort zich aan zwerfvuil (en toch geeft 80% aan er wel eens zelf te veroorzaken);
  • Het kost handenvol geld: opruimkost van 61 miljoen euro op Vlaams niveau, of €10 per West-Vlaming per jaar en dit is nog een onderschatting;
  • Zwerfvuil schaadt het milieu: de plastiek soep (voorspelling dat er in 2050 meer plastiek afval dan vis in zee aanwezig is), dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Opvliegend metaal als de groendienst de bermen maait, houdt bovendien een veiligheidsrisico in.

Na een handhavingsdag in 2015, volgde er in 2016 een handhavingsweek in West-Vlaanderen. Voor de derde editie in 2017 breidde de handhavingsweek uit naar gans Vlaanderen. De week van de handhaving heeft een dubbele doelstelling:

  • we willen een schouderklopje geven aan wie correct omgaat met afval en bedanken hen met een compliment;
  • we treden op tegen wie hardleers is en eventueel volgt een sanctie.

De gouverneur ging op dit thema ook dieper in tijdens zijn persbabbel.

Veilig fietsen

Veilig fietsen blijft één van de prioriteiten in het kader van verkeersveiligheid. De gouverneur benadrukte dit tijdens zijn persbabbel.

Er worden fietscontroles uitgevoerd door de politie, in samenwerking met de lokale preventiediensten en de scholen.

De controles vinden plaats in twee fases:
Sensibiliseringsperiode: van 1 oktober tot en met 15 november;
Handhavingsperiode: van 16 november tot en met 28 februari.

Ontvangst Dr. Xu en mevrouw Yaoyao

In het kader van de samenwerking op het vlak van gezondheidszorg loopt dr. XU van 21 februari tot en met 11 mei stage in het AZ Delta (Roeselare) en AZ Sint Jan (Brugge). Dr. Xu werd met mevrouw Yaoyao van de Zhejiang Association of Science and Technology op 20 februari verwelkomd door de gouverneur. (20/02/2018)

Evaluatie Provinciale oefening Wheely – luchthaven Brugge-Oostende

Recentelijk vond de terreinoefening plaats op de internationale luchthaven Brugge – Oostende. Daar werd ook een alarmeringsoefening aan gekoppeld, waarbij zowel de alarmering van de hulpdiensten als de verwittiging van de leden van het CC-PROV door het HCS112 werden getest. Dit alles gebeurde in real-time. Uit de evaluatie van de oefening, onder voorzitterschap van de gouverneur, werden nuttige conclusies voor de toekomst getrokken. (21/2/2018)

Modder op de weg

Dit item kwam ook ter sprake tijdens de persbabbel. Deelnemende gemeenten organiseren in de periode van 1 september tot en met 31 december een “Lokaal Meldpunt”. Dit staat in voor informatieverstrekking aan de lokale landbouwers, organisatie van informatiesessies en verspreiding van het campagnemateriaal en signalisatieborden.

Veilig naar school

Tijdens de persbabbel kwam ook het project Veilig naar school aan bod. Gouverneur Decaluwé, Bellewaerde en de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen verstuurden een brief naar de West-Vlaamse lagere en secundaire scholen om hun eigen projecten (reeds bestaande) in het kader van verkeersveiligheid voor te stellen. Projecten kunnen voorgesteld worden door een filmpje, dossier, tekeningen, foto’s enzovoort. Scholen kunnen hun projecten indienen tot en met 31 maart 2018. De winnende lagere en secundaire school krijgt naast de titel van “Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen” ook een award, 30 tickets voor een schoolreis naar Bellewaerde en een werkingskrediet van 500 euro aangeboden door de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen. De jury gaat op bezoek bij de winnende lagere en secundaire school om de prijzen te overhandigen. De scholen krijgen hierbij ook de kans hun project ter plaatse voor te stellen. Meer info zie bijgaande flyer

CIC-overleg en Provinciaal Veiligheidsoverleg

Op maandag 19 februari vond het CIC-overleg en Provinciaal Veiligheidsoverleg plaats. Gouverneur Decaluwé zat beide vergaderingen voor. Tijdens het CIC-overleg werd het jaarverslag 2017 besproken met een vooruitblik op de uitdagingen voor 2018.

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg focuste op een overzicht van de transmigrantenproblematiek tijdens het voorbije jaar en de inzet van het interventiekorps van de federale politie in de provincie.

Ook werd een uiteenzetting gegeven over de problematiek van domiciliefraude en het integriteitsonderzoek dat in 2017 in de West-Vlaamse politiezones werd afgenomen. Afsluitend kwam ook de samenwerking tussen de Lijn, politie en parket in de provincie West-Vlaanderen aan bod. (19/02/2018)

Veilig Motorrijden

Een ander item tijdens de persbabbel was "Veilig motorrijden":

Een campagne rond de sensibilisering van motorrijders (goed onderhouden motorfiets, correcte veiligheidskledij, kennis van de wegcode, hoffelijk gedrag, enzovoort). De handhavingsperiode met controles vindt plaats vanaf de sensibiliseringsdag tot 1 november;
De sensibiliseringsdag geldt als startschot van de campagne (tweede helft april) en bestaat uit een motorrit + behendigheids- en rijvaardigheidsproeven.

 

Verkeersveilige week

De verkeersveilige week is vanaf 2018 gekoppeld aan de herdenking van de kettingbotsing op 3 december 2013 op de A19 te Zonnebeke.
Tijdens de verkeersveilige week worden in alle PZ doorgedreven alcohol-, drugs- en snelheidscontroles uitgevoerd, gekoppeld aan controles op het gebruik van GSM of smartphone, gordeldracht, ...De gouverneur lichtte dit toe tijdens zijn persbabbel.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be