Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2018

Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Vrijdagnamiddag 14 september 2018 woonde de gouverneur de Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bij te Rijsel. De stand van zaken van het project Eurometropool 2.0 en de acties van het voorbije jaar werden er besproken.  Het Bureau en het Voorzitterschap werden vernieuwd.  Burgemeester van Rijsel Martine Aubry werd verkozen tot nieuwe voorzitter in opvolging van Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne.  Zij zal voorzitter zijn voor twee jaar. Meteen werden ook de aandachtspunten voor het Franse voorzitterschap toegelicht. (14/9/2018)

16e Nationale Zeeuwse Oesterpartij

De Provincie Zeeland en de Stichting Nationale Zeeuwse Oesterpartij nodigden de gouverneur uit op de 16e Nationale Zeeuwse Oesterpartij in Middelburg. Het symposium voorafgaand aan de netwerkreceptie stond in het teken van de kracht van de economische regio, de Deltaregio. Tijdens de aansluitende netwerkbijeenkomst waren er ontmoetingen met vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. (24/9/2018

Opening academiejaar Kulak

Het academiejaar 2018-2019 aan KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en KU Leuven Campus Brugge is plechtig geopend. De gouverneur was aanwezig op de academische zitting in de Kortrijkse schouwburg. Professor Piet Desmet, Vicerector en professor Luc Sels, rector gaven toespraken. (25/9/2018)

Bezoek politie Amsterdam

Een informatie-gestuurde politiezorg is de basis voor de geïntegreerde politiediensten om hun politiewerking strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen.Naast politionele informatie zijn er echter ook nog heel wat andere data (zogenaamde “big data”) beschikbaar die voor de politiewerking een meerwaarde kunnen betekenen. Predictive policing, met name het gebruik maken van data van misdrijven uit het verleden om, op basis van een reeks hierop toegepaste algoritmen, voorspellende analyses in tijd en ruimte op te maken is hier een voorbeeld van. Op vraag van de gouverneur stelde de politie Amsterdam hun “Criminaliteits Anticipatie Systeem” (CAS) voor, een pilootproject rond hotspot-methodologie dat zij uitrolden in het kader van predictive policing. Aansluitend volgde een bezoek aan de Afdeling Technisch Toezicht - Centraal Camera Toezicht. Voor de gouverneur en de West-Vlaamse korpschefs betekende het een leerrijk bezoek. (21/9/2018)

Gala-avond Steunraad Koning Boudewijnstichting

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz woonden de gala-avond bij van de Steunraad Koning Boudewijnstichting West-Vlaanderen. Deze avond werd georganiseerd ter ondersteuning van enkele projecten van de Koning Boudewijnstichting. De gouverneur en zijn echtgenote woonden dit evenement in het Barco Center in Kortrijk bij. (20/9/2018)

Ontvangst delegatie Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht

Het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht organiseerde een conferentie in Brugge, die werd bijgewoond door een toppubliek van internationale experts in militair recht en oorlogsrecht. Deze conferentie spitste zich onder meer toe op het gebruik van chemische wapens in conflicten. De gouverneur ontving deze internationale delegatie in zijn Ambtswoning. Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel was hierop ook aanwezig. (19/9/2018)

Scheepvaartverkeersveilige Dagen 2018

De Scheepvaartpolitie organiseerde dit jaar voor de 5e maal de Scheepvaartverkeersveilige dagen, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. De acties waren gericht op algemene controles, controles op uitrusting en registratie en het grensverkeer. De Scheepvaartverkeersveilige Dagen zetten het belang van een veilige Belgische Noordzee en de grote inzet van de scheepvaarpolitie in de kijker. De Scheepvaartpolitie en de gouverneur nodigden de pers uit op de voorstelling van de Scheepvaartverkeersveilige Dagen 2018 in Oostende. (18/9/2018)

Seminarie terro

In het Provinciehuis van de Gouverneur van Waals-Brabant vond het seminarie plaats over de herziening van het koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. De deelnemers ontvingen info over de structuur, de opdrachten, de samenstelling van de organen zoals voorzien in het voorstel tot herziening van het KB Terro. De gouverneur was hierop, samen met de procureur-generaal en de federaal procureur, aanwezig. (18/9/2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be