Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2018

Bezoek Gassco

In Zeebrugge bezocht de gouverneur de Zeepipe Terminal. Na een rondleiding in het bedrijf was er een bezoek aan de controlekamer samen met de terminal manager. (11/9/2018)

Campagne modder op de weg

De gouverneur lanceerde op maandag 10 september te Oostkamp de jaarlijkse campagne Modder op de Weg. Deze campagne, die jaarlijks loopt van 1 september tot en met 31 december, steunt op het gebruik van aangepaste signalisatie om de weggebruikers te waarschuwen. Ook de veiligheid van de landbouwers tijdens het reinigen van landbouwwegen verhogen is een prioriteit. “Onze provincie telt veel landbouwers en onze landbouwactiviteiten zijn van groot economisch, sociaal en maatschappelijk belang. Hiervan ook de verkeersveiligheid garanderen is minstens zo belangrijk als een goede oogst” benadrukte de gouverneur tijdens het persmoment.

  • Campagne modder op de weg
  • Campagne modder op de weg

Open Monumentendag

Op zondag 9 september was er de 30e editie van Open Monumentendag. Op verschillende locaties zette de Provincie West-Vlaanderen de deuren open en organiseerde ze extra activiteiten. Ook de ambtswoning van de gouverneur kon mits voorafgaandelijke inschrijving worden bezocht.

Provinciale actie transmigranten

Verschillende Politiezones en de federale politie leidden de geïntegreerde politieoperatie, in het kader van de strijd tegen mensensmokkel. De gouverneur ging op terreinbezoek en bezocht dispositieven in Brugge, Oostende en de Westhoek. Er werden 97 transmigranten opgepakt. (10/9/2018)

Dagelijks bestuur WPS

De gouverneur zat het dagelijks bestuur WPS voor. De deelnemers bespraken de werking van de school, de stand van zaken van financiering van het politieonderwijs en de begrotingsopvolging 2018. (10/9/2018)

Dagelijks bestuur Wobra

Er kwam een extra raad van bestuur van Wobra bijeen onder voorzitterschap van de gouverneur in Zedelgem. Op de agenda stond het voorstel opleidingen 2018 voorgelegd door de zone VTO-coördinatoren. (10/9/2018)

Overleg met Crisiscentrum

De gouverneur ontving Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Crisiscentrum voor een overleg in zijn Ambtswoning. Op de agenda stonden het ontwerp van koninklijk besluit noodplanning, het personeel noodplanning en de inrichting van het crisiscentrum. (3/9/2018)

 

Beleidsorgaan Kustwacht

Tijdens de thematische vergadering van het beleidsorgaan Kustwacht van 7 september 2018 werd het advies van de structuur Kustwacht ten behoeve van het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 gefinaliseerd. Daarnaast maakten de leden van het beleidsorgaan kennis met de twee nieuwe voorzitters: Leen Depuydt, directeur noodplanning ADCC (FOD Binnenlandse Zaken) die Alain Lefèvre vervangt als federaal voorzitter, en Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, die de nieuwe Vlaamse voorzitter is, na de pensionering van Jacques D’Havé. (7/9/2018)

MAiDEN Decision Making Board

Nu het MAiDEN-project zijn eerste zes maanden achter de rug heeft, kwam de MAiDEN Decision Making Board op 7 september samen in de ambtswoning van de gouverneur om de tekst van het eerste voortgangsrapport aan Europa goed te keuren. Daarnaast kregen de leden van de vergadering een uitvoerige stand van zaken door de voorzitters van de verschillende werkgroepen en werden een aantal beslissingen genomen nodig voor het verdere vlotte verloop van het project. (7/9/2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be