Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2018

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen heeft als doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen. Dankzij een samenwerking met de private sector beschikt de vzw over een tuimelwagen, rijsimulator, en motorsimulator, die wordt uitgeleend. Hiervoor kan de vzw steeds beroep doen op enkele vrijwilligers. Als bedanking voor de inzet van deze vrijwilligers was er een gezellig samenzijn. (19/09/2018)

  • vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

Actie zwerfvuil

Van maandag 17 tot en met zondag 23 september vindt de handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten plaats. Voor het 4e jaar op rij houden politiediensten, gemeentelijke terreinbeheerders, gemeenschapswachten, wegentoezichters, provinciale domeinwachters, bijzondere veldwachters enz. verhoogd toezicht op zwerfvuil en sluikstorten. Wie afval correct deponeert, krijgt een positieve waardering. Overtreders worden aangesproken en riskeren een sanctie. De gouverneur bracht een bezoek aan een actie in Oostende.

Raketaanval

Een half jaar geleden stierf de man die de wereld redde, Stanislav Petrov. In een septembernacht in 1983 moest Petrov aan zijn superieuren doorgeven dat de VS een kernoorlog waren begonnen. In zijn commandocentrum flitsten grote rode letters op de muur: eerst ‘START’ en daarna ‘raketaanval’. De melding van Petrov zou een Russische tegenaanval in gang hebben gezet. Maar hij twijfelde, terwijl de spanning in het centrum steeg, en gaf toen ‘op de gok’ een systeemstoring door – wat het later ook bleek te zijn. Het is duidelijk dat Petrov deze beslissing nam omdat hij een mens was. Het is ook duidelijk wat een automatisch systeem zou hebben gedaan: precies wat het geprogrammeerd was te doen. Dat had kernoorlog betekend. Met dit voorbeeld opent het onlangs verschenen Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War van de voormalige Amerikaanse commando Paul Scharre. Zoals meer specialisten verbaast het Scharre dat er niet meer aandacht is voor het feit dat automatische systemen een groeiende rol krijgen in onze veiligheid. Als een zelfsturende auto iemand doodrijdt, flakkert die aandacht korte tijd op en ebt weer weg. Maar de rol van autonome systemen gaat alleen maar toenemen. (Rutger van der Hoeven, ‘Moordrobots’, De Groene Amsterdammer 17 mei 2018)

Bezoek VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) organiseerde zijn jaarlijkse teambuilding-uitstap in Brugge. Carl Decaluwé gaf een toelichting over zijn rol en verantwoordelijkheden als gouverneur. Aansluitend leidde de gouverneur de genodigden rond in de Ambtswoning. (14/9/2018)

 

  • Bezoek VBO

Waterschaarste

De droogteperiode is nog niet voorbij. Op enkele kanalen zijn nog beperkingen van kracht. De gouverneur nodigde toch al de deelnemers van het provinciaal overlegplatform waterschaarste uit voor een evaluatie van de aanpak van de droogte in 2018 in West-Vlaanderen. Net als in 2017 leidt dit vervolgens tot een evaluatierapport dat aan alle belanghebbenden bezorgd wordt. (17/09/2018)

Viering 45 jaar Daikin

De viering van 45 jaar Daikin vond plaats in aanwezigheid van de heer Noriyuki Inoue, voorzitter en Masanori Togawa, CEO. Thema was Wonderful World Daikin 45. Daikin staat niet alleen open voor de wereld, ze zijn ook visionair en nummer 1 op gebied van de klimaatregeling. Daikin streeft steeds naar vernieuwing met een duidelijk engagement naar het milieu toe en creëert duurzame woonomgevingen wereldwijd. De gouverneur hield een verwelkoming op deze viering. Daikin overhandigde een cheque aan dr. Müller ten voordele van de MUG-heli. (13/9/2018)

75 jaar Slag om de Schelde

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de Slag om de Schelde heeft plaatsgevonden. Op een vergadering in Nieuwdorp kregen de gouverneur en zijn collega’s van Antwerpen en Oost-Vlaanderen een toelichting over het programma. De uitnodiging ging uit van de commissaris van de Koning van Zeeland. (12/9/2018)

Werkbezoek Zeebrugge

Minister Jan Jambon, Staatssecretaris Theo Francken en Gouverneur Carl Decaluwé brachten een werkbezoek aan de haven van Zeebrugge. Dit in het kader van het 9-puntenplan tegen mensensmokkel en illegale transmigratie. Tijdens een persmoment werd de stand van zaken van de beveiliging van de haven toegelicht. (12/9/2018)

Eedaflegging Provinciale Geneeskundige Commissie

De nieuwe leden van de Provinciale Geneeskundige Commissie legden de eed af in handen van de gouverneur. In het algemeen is het de taak van de Commissie om aan de overheid alle maatregelen voor te stellen die de volksgezondheid bevorderen. Anderzijds zorgt de Commissie ervoor dat de beoefenaars van de geneeskunde, de verpleegkunde en de paramedische beroepen doeltreffend meewerken aan acties die door de overheid worden opgelegd. (11/9/2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be