Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2018

Overlegorgaan Kustwacht

Tijdens de vergadering van het Overlegorgaan Kustwacht werd, naast het overlopen van de huidige dossiers, aandacht besteed aan het Belgische voorzitterschap van het North Atlantic Coast Guard Forum en de initiatieven die hiermee gepaard gaan (organisatie plenaire vergadering en GUARDEX-oefening). Tevens bracht DG Scheepvaart een uitgebreide toelichting in verband met de hervorming van de plezierwetgeving. (7/9/2018)

Interview People’s Daily China

De gouverneur ontving Yingxin Fang, Chief Reporter, People’s Daily Eu Branch, People’s Daily China – de grootste krant in China – in zijn ambtswoning voor een interview.  Hierbij werd de samenwerking tussen de haven van Zeebrugge en China uitgebreid behandeld. (6/9/2018)

Bijeenkomst Regionaal Overleg Metropool

Woensdagavond 5 september 2018 het Regionaal Overleg Metropool (ROM) plaats in het stadhuis van Kortrijk.  Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na en wordt voorgezeten door de gouverneur.  De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM.   De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool van vrijdag 14 september 2018.  De stand van zaken van het project Eurometropool 2.0 en de acties van het voorbije jaar, de vernieuwing van het Bureau en het voorzitterschap en de aandachtspunten voor het toekomstige Franse voorzitterschap waren de belangrijkste agendapunten. (5/9/2018)

Ontvangst minister Joke Schauvliege

Samen met de verantwoordelijken van de Vlaamse diensten zat de gouverneur rond de tafel met Vlaams minister Joke Schauvliege.  Op de agenda stonden: dossier Oudlandpolder, stand van zaken Raamakkoord antiverziltingsmaatregelen van de Zwinuitbreiding, Natuurinrichtingsproject de Blankaart en rapportering droogte 2018. (4/9/2018)

Opening fototentoonstelling 40 jaar foto Hol

De gouverneur maakte graag wat extra tijd vrij voor de opening van de fototentoonstelling van gerenommeerd fotograaf Patrick Holderbeke.  “Uit niet minder dan 450.000 beelden maakte Patrick Holderbeke een selectie van spectaculaire en historische momenten uit de regio Kortrijk, zijn werkterrein tijdens 33 jaar krantenwerk.  Patrick Holderbeke is een fotograaf met een enorm potentieel.  Hij heeft een uitgesproken talent om wat hij wil tonen op een uiterst geconcentreerde manier te visualiseren.” zei de gouverneur op de opening van de tentoonstelling in Vichte. (31/8/2018)

Overleg VLIZ

De gouverneur besprak samen met de ondervoorzitter en de directeur van het VLIZ volgende punten tijdens een overleg: stand van zaken nieuwbouw MSO, MRC en denkoefening herstructurering VLIZ. Verder kwamen de archeologische toevalsvondsten stranden en de internationale samenwerking aan bod. (4/9/2018)

Je smartphone stelt straks de diagnose

‘Het internet of things zorgt ervoor dat we ons gaan omringen met enorme hoeveelheden sensoren’, stelt Andrea Fiore, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. ‘Dit zal uiteindelijk betekenen dat we alles altijd kunnen controleren. Dit kan positieve en negatieve gevolgen hebben. Aan de ene kant wil de mens veel weten en biedt de informatie zekerheid. Onze uitvinding maakt burgers minder afhankelijk van grote bedrijven en overheden omdat ze zelf de luchtkwaliteit of de samenstelling van voedsel kunnen meten’. Aan de andere kant zullen mensen ook afhankelijk worden van de technologie. Technologie formaliseert namelijk alledaagse handelingen. Mensen zullen steeds minder op hun eigen waarnemen gaan vertrouwen. In deze zin lijkt de functie van onze technologie op die van zelfsturende auto’s: de technologie kan het beter dan wij, dus waarom zouden we het niet aan de technologie overlaten? De grote vraag is natuurlijk ook: willen we wel alles weten? Over een jaar of veertig zouden geavanceerde spectrometers de gezondheid van individuen kunnen voorspellen. ‘Zo’n apparaat kan dan iets vertellen wat je eigenlijk helemaal niet wilt vernemen’, beseft ook Fiore. ‘Zou je willen weten of je over tien jaar kanker krijgt? Of een hartaanval? Misschien niet. Maar het gebruik van dit soort mogelijkheden is niet het terrein van de onderzoeker. Daar moeten filosofen zich over buigen.’ (Freek Dijkstra, ‘Je smartphone stelt straks de diagnose’, De Groene Amsterdammer 17 mei 2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be