Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2018

Nationale feestdag

Op 21 juli, de nationale feestdag werd in de St. Salvatorskathedraal in Brugge een Te Deum gezongen. Vertegenwoordigers van de diverse overheden woonden de plechtigheid bij. Voorafgaandelijk vond een plechtigheid met bloemenhulde plaats aan de gedenksteen bij de Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat in Brugge. Na het Te Deum was er op de Burg een defilé voor de eretribune en een receptie in het stadhuis. Naast de gouverneur woonden o.m. kolonel Christophe Onraet en gedeputeerden Carl Vereecke en Bart Naeyaert de plechtigheid bij. (21/7/2018)

 

Verwelkoming vijfduizendste bezoeker expo “1914-’18 – De Slag om de Noordzee”

De gouverneur verwelkomde de 5000ste bezoeker aan de expo “1914-’18 – De Slag om de Noordzee” in het Provinciaal Hof, Markt 3, 8000 Brugge. Op 23 april was het precies honderd jaar geleden dat de Raid op Zeebrugge plaatsvond. Het was één van de meest opmerkelijke militaire interventies van de Eerste Wereldoorlog en na de Zeeslag bij Jutland en Trafalgar, één van de meest belangrijke van de Britse marine. Het is in dit kader dat er nog tot 31 augustus 2018 een tentoonstelling ‘1914-’18, de Slag om de Noordzee' plaatsvindt in het Provinciaal Hof in Brugge. (18/7/2018)

Grootscheepse actie op de kusttram

Op donderdag 19 juli 2018 hield de politiezone Blankenberge-Zuienkerke, opnieuw met een aantal partners, een grootscheepse actie op de Kusttram. Alle trams, in beide richtingen, werden staande gehouden en gecontroleerd. De gouverneur kwam een kijkje nemen naar deze actie. (19/7/2018)

Werkbezoek Londen

De gouverneur werd ontvangen in de Royal Chelsea Hospital en was uitgenodigd voor een receptie aan boord van de BNS LEOPOLD I in London. Hij woonde de ceremonie met bloemenhulde bij ter nagedachtenis van de Belgen gesneuveld tijdens de twee wereldoorlogen. Deze ceremonie vond plaats aan de Horse Guards Memorial, in aanwezigheid van Belgische en Britse veteranen en van een detachement van de Belgische Defensie. Op uitnodiging van de Belgische Ambassade in London was de gouverneur aansluitend aanwezig op een receptie in The Wellington Barracks en een lunch in The Caledonian Club. (13-14/07/2018)

Overleg waterschaarste

Door de aanhoudende droogte nam de gouverneur het initiatief tot een eerste bijeenkomst van de provinciale crisiscel op donderdag 12 juli 2018. De beschikbare watervoorraad daalt en er blijven voorspellingen de komende dagen van droog en warm weer. Als deze evolutie zich doorzet, dringen beperkende maatregelen zich op. Het advies blijft dus absoluut tot een verantwoord gebruik van water. (12/07/2018)

Sensoren voor een slim waterbeheer

De gouverneur was samen met de minister-president Geert Bourgeois aanwezig bij de installatie van de eerste ‘waterinternet-sensor’ in De Blankaart te Dikmsuide. Deze draadloze sensor zal de beschikbare waterhoeveelheid en waterkwaliteit continu meten en de gegevens onmiddellijk doorsturen. Er volgen nog heel wat sensoren in het IJzerbekken, niet toevallig het gebied waar het watertekort vorig jaar het meest nijpend was. Dit vooruitstrevend initiatief van VITO, IMEC, De Watergroep, Aquafin en VLAKWA komt zo tegemoet aan een belangrijke aanbeveling na de droogtecrisis in 2017 in West-Vlaanderen: de nood aan accurate monitoring en aan real-time visualisatie van deze informatie om onze beslissingen in het waterbeheer te onderbouwen. (10/07/2018)

Herdenking Gernay 43

Op 12 juli was het precies 75 jaar geleden dat er bij een geallieerde luchtaanval op de textielfabriek Gernay-Delbecque in de Olmstraat zeven doden en meerdere gewonden vielen. Op deze locatie werd een herdenkingsmonument voor de slachtoffers opgericht. Dit monument is een resultaat van het opzoekingswerk van enkele Waregemnaars (Marc Crabeels, Paul Deweer en Johan Durnez) en de stad Waregem. Voor de realisatie werkten ze samen met drie Waregemse onderwijsinstellingen VTI Waregem, Heilig-Hartinstituut en de Stedelijke Kunstacademie. De gouverneur was op deze plechtigheid aanwezig. (12/7/2018)

Reddingsoefening in Middelkerke

Op het strand van Middelkerke, organiseerde de gouverneur in samenwerking met de betrokken partners, een reddingsoefening en dit op 10 juli. De oefening testte binnen de ‘Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust’ de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht.

 

Receptie diplomatiek korps

In het Errerahuis in Brussel vond de receptie voor het diplomatiek korps plaats. Op uitnodiging van minister-president Geert Bourgeois en de leden van de Vlaamse Regering was de gouverneur hierop aanwezig. (9/7/2018)

Topcongres Computer-Assisted Language Learning

Rector Piet Desmet nam met het KU Leuven Campus Brugge het initiatief om een topcongres naar Brugge halen. Het gaat over het congres rond Computer-Assisted Language Learning dat vorig jaar in Berkeley-California plaatsvond. Het “Conference dinner” met 150 deelnemers vond in de Ambtswoning en de binnentuin plaats. De gouverneur was vereerd om de internationale gasten te verwelkomen. (5/7/2018)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be