Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg gouverneur met de Europese Commissie

Op 31 oktober laatstleden had de gouverneur een overleg met de Heer Harald Ruijters, Deputy Director-general DG Move bij de Europese Commissie in verband met de beveiliging van de parkings langs de autosnelwegen tegen de inklimmingen door transmigranten.

Sedert 2018 heeft de gouverneur van West-Vlaanderen bijzondere inspanningen geleverd om de impact van de transmigratie tot een minimum te beperken. Door de systematische uitvoering van het ‘Port Security Plan Zeebrugge’ werd het aantal gespotte transmigranten in de havenzone gereduceerd met 90%. Dit heeft niet alleen de aandacht getrokken van de stakeholders op Europees niveau, maar ook hun interesse gewekt over de wijze waarop dit structureel en systematisch werd aangepakt, ook vanuit het hinterland.

Het steeds verder zoeken naar innovatieve middelen om de protectie van de vrachtwagenladingen en vooral ook hun bestuurders te verhogen, heeft namelijk - in een volgende logische fase - geleid tot het opzetten van een Proof of Concept (POC) inzake het gebruik van een MacAdressScanner. Deze creatieve combinatie van hard- en software laat toe om te detecteren of zich abnormaal veel blue tooth-gelinkte toestellen in de ladingen van de vrachtwagens bevinden. Dit geeft dan meteen een ernstige indicatie over de potentiële aanwezigheid van transmigranten in de ladingen. De proefopstelling die actueel wordt voorbereid, werd dan ook uitvoerig toegelicht aan de DG Move.

Als spin-off van deze POC werd het ‘Green Lane’-concept besproken: truckbestuurders die zich over een ganse EU-corridor (TransEuropeanNetwerk-Transport : TEN-T) van autosnelwegen maximaal laten controleren op het intrusievrij houden van hun lading, zou bij het overladen of verschepen een prioritaire behandeling moeten krijgen. De investering die werd gedaan voor het gebruik van optimaal beveiligde parkings en om tegelijk te voldoen aan sociale voorzieningen van de Mobility Package zou op deze manier kunnen worden gecompenseerd als een structurele incentive. Ketengericht kan op deze manier de veiligheid van en in vrachtwagenladingen worden geoptimaliseerd. (31/10/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be