Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bezoek politie Amsterdam

Een informatie-gestuurde politiezorg is de basis voor de geïntegreerde politiediensten om hun politiewerking strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen.Naast politionele informatie zijn er echter ook nog heel wat andere data (zogenaamde “big data”) beschikbaar die voor de politiewerking een meerwaarde kunnen betekenen. Predictive policing, met name het gebruik maken van data van misdrijven uit het verleden om, op basis van een reeks hierop toegepaste algoritmen, voorspellende analyses in tijd en ruimte op te maken is hier een voorbeeld van. Op vraag van de gouverneur stelde de politie Amsterdam hun “Criminaliteits Anticipatie Systeem” (CAS) voor, een pilootproject rond hotspot-methodologie dat zij uitrolden in het kader van predictive policing. Aansluitend volgde een bezoek aan de Afdeling Technisch Toezicht - Centraal Camera Toezicht. Voor de gouverneur en de West-Vlaamse korpschefs betekende het een leerrijk bezoek. (21/9/2018)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be