Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Vergadering conferentie gouverneurs

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van de conferentie van gouverneurs in Brussel.
Na de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering werd de feedback van de laatste beheerscomités van de FOD Binnenlandse Zaken besproken.  Twee belangrijke items volgden daarna, namelijk de aanwervingskwesties in federale diensten van de gouverneurs en het Belgisch voorzitterschap van de EU. (10/01/2024)

Toelichting LOI actieplan

Op dinsdag 9 januari gaf staatssecretaris Nicole de Moor, bevoegd voor Asiel en Migratie, een toelichting over het LOI Actieplan.  Aansluitend hierop volgde een korte toelichting door ereconsul Louis Verbeke over “Hoe beroep doen op een consulaat”. (09/01/2024)

Ontvangst ambassadeur Filipijnen

De gouverneur ontving Z.E. Jaime Victor B. Ledda, ambassadeur van de Filipijnen voor een beleefdheidsbezoek in zijn Ambtswoning.  De heer Jan Dessein, coördinator van het Wereldhuis van de provincie West-Vlaanderen, was hierbij eveneens aanwezig. (19/12/2023)

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

De gouverneur zat de laatste vergadering van 2023 van de raad van bestuur en algemene vergadering van de WPS voor.  Tijdens deze vergadering werden de aanstelling van nieuwe leden voor zowel de raad van bestuur als voor de algemene vergadering besproken.  Daarna volgde een stand van zaken van de werking van de school en de schietstand alsook de begrotingsopvolging 2023 en de aanzet van de begroting 2024/2025. (19/12/2023)

Overleg CIW-voorzitter met gouverneurs

Op de halfjaarlijkse bijeenkomst met de CIW-voorzitter kwamen enkele informatieve punten aan bod. De voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, de voorbereidende cyclus voor de stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033, de realisaties in het CIW-werkprogramma 2023 en de status van de hervorming van het beheer van de onbevaarbare waterlopen. (11/12/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be