Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2018

Algemene vergadering EGTS

Op dinsdagnamiddag 30 januari 2018 woonde de gouverneur de Algemene Vergadering bij van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale te Veurne. Belangrijke punten op de agenda waren enkele wijzigingen in de samenstelling van de Algemene Vergadering, de vernieuwing van het Bureau en de goedkeuring van het oriënterend begrotingsrapport voor 2018. Tenslotte werden drie presentaties gegeven: een presentatie over het Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) van de Région des Hauts‐de‐France, een presentatie over het Schéma de Coopération Territoriale (SCT) van de Métropole Européenne de Lille (MEL) en tenslotte een presentatie over de Stratégie départementale de coopération transfrontalière van de Conseil départemental du Nord. (30/01/2018)

WOBRA dagelijks bestuur

De gouverneur zat het dagelijks bestuur van de WOBRA voor in Zedelgem. Agendapunten waren de werking van de Ambulanciersschool, de brandweerschool, de opleiding redder aan zee evenals de stand van zaken van de financiën. (30/1/2018)

Nieuwjaarsontvangst Frans consulaat

De gouverneur was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie in het Frans consulaat in Kortrijk. Dit was op uitnodiging van ereconsul Pierre-Paul De Beir. Naast de gouverneur, die in zijn hoedanigheid van lid van het Bureau en de Algemene Vergadering van EGTS aanwezig was, was ook de nieuwe Franse consul-generaal aanwezig. (27/1/2018)

Terreinoefening internationale luchthaven Oostende - Brugge

Op vraag van de verantwoordelijken van de internationale luchthaven Brugge – Oostende werd op woensdag 24 januari 2018 een terreinoefening ingericht in samenwerking met mijn dienst Noodplanning. Eén van de voorwaarden voor de uitbating van een luchthaven is dat er tweejaarlijks een ‘full scale’ rampoefening wordt georganiseerd teneinde de coördinatie en de samenwerking na te gaan tussen de verschillende diensten en personen die kunnen betrokken zijn bij de hulpverlening na een luchtvaartongeval op de luchthaven. Tijdens deze oefening werd enkel het operationele luik ontplooid, dit is de CP-OPS-werking. Hierdoor werd aan de leden van het beleidsorgaan, de CC-PROV, de kans geboden om van nabij de werking van een CP-OPS te volgen.
De gouverneur woonde deze oefening bij. (24/1/2018)

Cosco

Op uitnodiging van de Ambassadeur van China, Z.E. de heer XIng Qu, was de gouverneur aanwezig op een lunch op de Ambassade. Een delegatie van de haven van Zeebrugge en van Cosco woonden deze bijeenkomst bij. (22/1/2018)

Fietstoerisme in Harmonie

De verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” is dit jaar aan zijn achtste editie toe. In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de wielerbond, ijvert de gouverneur met deze campagne voor de veiligheid van elke fietser op de West-Vlaamse wegen. De campagne kan dit jaar rekenen op de ondersteuning van de stad Roeselare en politiezones Riho, Vlas en Gavers. Eric Leman, drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, neemt het peterschap op zich. De gouverneur lanceerde  de campagne “Fietstoerisme in Harmonie” in Kortrijk. Daar werd ook de motorrijsimulator voorgesteld. (18/1/2018)

  • Fietstoerisme in Harmonie
  • Fietstoerisme in Harmonie
  • Fietstoerisme in Harmonie
  • Fietstoerisme in Harmonie
  • Fietstoerisme in Harmonie
  • Fietstoerisme in Harmonie

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be