Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Terreinoefening internationale luchthaven Oostende - Brugge

Op vraag van de verantwoordelijken van de internationale luchthaven Brugge – Oostende werd op woensdag 24 januari 2018 een terreinoefening ingericht in samenwerking met mijn dienst Noodplanning. Eén van de voorwaarden voor de uitbating van een luchthaven is dat er tweejaarlijks een ‘full scale’ rampoefening wordt georganiseerd teneinde de coördinatie en de samenwerking na te gaan tussen de verschillende diensten en personen die kunnen betrokken zijn bij de hulpverlening na een luchtvaartongeval op de luchthaven. Tijdens deze oefening werd enkel het operationele luik ontplooid, dit is de CP-OPS-werking. Hierdoor werd aan de leden van het beleidsorgaan, de CC-PROV, de kans geboden om van nabij de werking van een CP-OPS te volgen.
De gouverneur woonde deze oefening bij. (24/1/2018)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be