Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2017

Internationale Zwincommissie

De vergadering van de Internationale Zwincommissie onder voorzitterschap van Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland vond plaats in Sluis. Er werd een rapportage over de lopende werken in het Zwin gegeven. (24/11/1017)

Evaluatie TTX-oefening Dalton

Recentelijk organiseerde de federale dienst Noodplanning van de gouverneur de TTX-oefening Dalton, in samenwerking met het Penitentiair Complex Brugge. Hierbij aansluitend vond een open en constructieve evaluatie plaats waarop de gouverneur aanwezig was. (27/11/2017)

Zandbakoefening WZC Wijtschate

In het kader van de noodplanning organiseerde de gemeente Heuvelland een zandbakoefening in het WZC Wijtschate. Oefeningen zijn belangrijke leermomenten die een noodzakelijke bijdrage leveren tot zowel de opmaak als de bijsturing van nood- en interventieplannen. De gouverneur woonde deze oefening bij. (25/11/2017)

Ontvangst Shandong

De gouverneur verwelkomde Li Qun, vicegouverneur van Shandong in zijn Ambtswoning. Na een introductie tot de West-Vlaamse China-strategie door gedeputeerde Jean de Bethune stelde directeur Philip Vanhaelemeersch het Howest Confuciusinstituut voor. De deelnemers kregen een voorstelling van het onderzoeksproject van de KU Leuven in Shandong. Tenslotte werd een MoU tussen de Vlaamse Kamer van Koophandel en Shandong Provincial Departement of Commerce en een letter of intent tussen de diensten buitenlandse relaties van West-Vlaanderen en Shandong ondertekend. (24/11/2017)

Orange the World

Zaterdagavond kleurde de Stadsschouwburg van Kortrijk oranje. Deze actie was een organisatie van Soroptimist Kortrijk met medewerking van het Stadsbestuur en in het bijzonder van de Schouwburg in Kortrijk. Dit initiatief kadert in de 16-daagse UN-actie tegen gender-gerelateerd geweld. De wereld werd die dag opgeroepen om oranje te kleuren en zo het ongenoegen te uiten tegen alle vormen van geweld op vrouwen. (25/11/2017)

Legends and leaders topontmoeting met Rik De Nolf

The future is (y)ours’, dat is in 2017 het jaarthema van Voka West-Vlaanderen. Het thema vormt ook de leidraad in het programma van Legends & Leaders. Rik De Nolf, afgevaardigd bestuurder bij Roularta Media Groep lichtte op de topontmoeting Legends & Leaders de nieuwe multimediale strategie en de digitale toekomst van Roularta toe, naar aanleiding van de recente verschuivingen in het medialandschap. De gouverneur woonde deze inspirerende bijeenkomst bij. (15/11/2017)

Grensoverschrijdende vergadering

In het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen vond er een grensoverschrijdende vergadering plaats in Boeverbos. De gouverneur leidde deze vergadering in: “De Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord hebben inderdaad bijna 30 jaar ervaring en traditie op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking. Dat deze nauwe samenwerking in de loop der jaren heeft geleid tot tal van gezamenlijke projecten, wordt ook op het Vlaamse beleidsniveau opgemerkt en met belangstelling gevolgd. Het is goed vandaag te overlopen welke de uitdagingen zijn voor onze verdere samenwerking in de toekomst. Het is ook een moment bij uitstek van informatie-uitwisseling, waarbij ik nu al geboeid uitkijk naar onder meer de voorstelling van de nieuwe strategie inzake grensoverschrijdende samenwerking van het Département du Nord.” (24/11/2017)

Ontmoeting met minister-president Geert Bourgeois en voorzitter région Hauts-de-France Xavier Bertrand

Maandagvoormiddag 20 november 2017 was er een officiële ontmoeting tussen Vlaams Minister-president Geert Bourgeois en de voorzitter van de Conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand. Deze ontmoeting vond plaats in Hotel Errera te Brussel, de ambtswoning van de Vlaams Minister-president. De gouverneur, tevens Vlaams coördinator voor de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankijk, woonde eveneens deze ontmoeting bij. De belangrijkste thema’s die aan bod kwamen, waren het Kanaal Seine Nord Europe, de belangrijkste politieke uitdagingen inzake grensoverschrijdende samenwerking op vlak van onder meer opleiding en tewerkstelling, het belang van het aanleren van het Nederlands in het kader van de grensoverschrijdende tewerkstelling, de gevolgen van de Brexit en tenslotte het akkoord over de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en de Région Hauts-de-France. (20/11/2017)

Het Regionaal Overleg Metropool

Dinsdagavond 21 november 2017 vond het Regionaal Overleg Metropool (ROM) plaats in het stadhuis van Kortrijk. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na en wordt voorgezeten door de gouverneur. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool van vrijdag 1 december 2017. Voornaamste punten op de agenda waren het overlopen van de werkzaamheden van de Eurometropool en de bespreking van de begroting. (21/11/2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be