Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2017

Bezoek Busworld

In Kortrijk bezocht de gouverneur de tweejaarlijkse topbeurs ‘Busworld’ . Met meer dan 40 jaar ervaring, is het de oudste en meest bekende bussen en touringcars beurs. (25/10/2017)

30 jaar Greenyard

In Kemzeke werd het 30-jarig bestaan van Greenyard feestelijk gevierd. Dit bedrijf dat actief is in 25 landen wereldwijd is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen & planten en substraten. De gouverneur was hierop aanwezig. (25/10/2017)

Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta

In Gent vond het Veiligheidsoverleg Westerscheldedelta plaats. Op de agenda stond: Van zes naar één protocol GROS crisisbeheersing en noodplanning, Seveso-richtlijnen informeren publiek. Ook het Westerscheldedelta Burenoverleg Brandweer, de actuele politiesamenwerking en de oefening Portex 2018 werden er besproken. (25/10/2017)

Bezoek Frans-Belgische Kamer van Koophandel in Rijsel

De gouverneur bracht vrijdagnamiddag 20 oktober 2017 een bezoek aan de ‘Frans-Belgische Kamer van Koophandel in Noord-Frankrijk’ te Rijsel. Deze Kamer verstrekt informatie en advies aan bedrijven, organiseert events zoals debatlunches en seminaries, en verhuurt kantoren en vergaderruimte aan bedrijven. De Kamer vormt ook het commercieel adres / maatschappelijke zetel van heel wat bedrijven. De gouverneur sprak er met enkele leden van de Kamer en bedrijfsleiders over de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk en een aantal actuele dossiers in dat verband. (20/10/2017)

Tiende verjaardag van het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK)

Het Kustwachtcentrum en in het bijzonder het MIK, gestationeerd in de Marinebasis van Zeebrugge, vierde haar tiende verjaardag. Dit gebeurde in aanwezigheid van de minister van Defensie Steven Vandeput, de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon, de minister van Financiën Johan Van Overtveldt, admiraal Wim Robberecht en de gouverneur. De drie ministers openden het nieuwe interventielokaal: het zgn. Maritime Security Interventielokaal. Aan boord van het patrouillevaartuig Castor en het zusterschip Pollux vond een dynamische demo plaats. (24/10/2017)

 

  • Bron: Copyright foto’s Malek Azoug
  • Bron: Copyright foto’s Malek Azoug

Feestdiner ten voordele van de vzw Beschermcomité Oikonde

De gouverneur woonde het diner bij ten voordele van de vzw Beschermcomité Oikonde Kortrijk. Deze organisatie biedt opvang, ondersteuning en begeleiding aan ‘thuisloze’ personen die zich in een noodsituatie bevinden. De organisatie streeft ernaar een kader en vaste structuur te geven in aanloop naar een stabiele woonomgeving en werk. Op die manier worden er kansen gecreëerd voor een geslaagde re-integratie in de samenleving. (20/10/2017)

TTX-oefening ‘Dalton’ in het Penitentiair Complex Brugge

Op vraag van de directie van het Penitentiair Complex Brugge werd er een TTX-oefening uitgewerkt in samenwerking met de Dienst Noodplanning. Deze oefening had tot doel het intern noodplan en het provinciaal BNIP PCB uit te testen. Daarnaast was er aandacht voor de communicatie tussen CP-OPS en CC-PROV door gebruik te maken van de beschikbare middelen. Ook de multidisciplinaire coördinatie vormde een belangrijk aspect. Verder werd het alarmeringsschema getest voor de melding van een incident in het PCB. De gouverneur fungeerde als voorzitter van het CC-PROV. (23/10/2017)

Slotevenement en prijsuitreiking provinciale fietsverkeersquiz.

Een veilige plaats voor elke fietser op onze West-Vlaamse wegen is het jaarlijks opzet van de verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” om het fiets- en wielertoerisme in onze provincie veilig, hoffelijk, reglementair, leefbaar en harmonieus te houden. Voor het vijfde jaar op rij kon deze campagne rekenen op de samenwerking met de organisatoren van de fietsbeurs Velofollies. Op de beurs organiseerde de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen ook opnieuw de provinciale fietsverkeersquiz. Op het slotevenement in Rumbeke reikte de gouverneur de prijzen uit. (19/10/2017)

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be