Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2017

Evaluatie aanpak waterschaarste

De gouverneur ontmoette de waterbeheerders en andere partners uit de crisiscel voor een evaluatie van de aanpak van de waterschaarste in West-Vlaanderen. De aanbevelingen en ervaringen worden in een evaluatierapport gegoten en aan de bevoegde ministers overgemaakt. Het doel is om op Vlaams niveau beter gewapend te zijn bij een volgende droogteperiode. (26/9/2017)

Inhuldiging monument VC Jozef Lister

Jozef Lister behaalde de militaire onderscheiding Victoria Cross voor de acties die hij ondernam ter hoogte van OLGA house in de Schreiboomstraat in Langemark-Poelkapelle. Op initiatief van Michael Handley werd nu 100 jaar na datum een monument ingehuldigd om die gebeurtenis te herdenken. De gouverneur las tijdens de plechtigheid de exhortation voor. (30/9/2017)

Cultuur van consensus

Beste lezer

Kroatisch auteur Ugrešić schreef een vlijmscherpe essay over een type cultuur die vrij dominant is en die ze in onze contreien ontwaart. Het herinnert haar aan - wat ze noemt - de homo sovieticus, homo duplex, die - volgens haar - dominant aanwezig was in de communistische tijd. Volgens haar is deze zijnsvorm gekenmerkt door huichelarij en een fundamentele achterdocht. Men was geneigd elk conflict uit de weg te gaan en – niet als gevolg van een psychische stoornis, maar als levensstijl – had een paranoïde manier van denken. Het was niet alleen veilig om conflicten te vermijden, het getuigde ook van een fundamenteel wantrouwen in de medemens. Deze gedragscode maakt als gevolg menig diepmenselijk gesprek zinloos, omdat niemand nog de waarheid spreekt, als een soort lijfbehoud.
Ugrešić bespeurt deze zijnsvorm rondom ons en vraagt zich af: “Wat is de oorsprong van deze door niets gerechtvaardigde huichelarij, die niet alleen een gedragscode is, maar ook de drijvende en vormende kracht achter onze cultuur, die we gerust een cultuur van consensus mogen noemen? Is het misschien angst? Loop je echt het risico opgepakt te worden als je zegt dat je op de boeken van Elena Ferrante niet zo dol bent zoals de meeste anderen zijn?”  Zij hekelt duidelijk het feit dat het ongepast is om in de media bejubelde kunst en literatuur toch te durven misprijzen.  (Dubravka Ugrešić, ‘Essay- Cultuur van consensus - Op een bankje met Ninotchka’ in De Groene Amsterdammer-14 september 2017)

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be