Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2017

70 jaar Horeca Koksijde Oostduinkerke

De gouverneur en zijn echtgenote waren aanwezig op de viering “70 jaar Horeca Koksijde Oostduinkerke” in Koksijde. Marianne Thyssen, Europees Commissaris bevoegd voor Werk en Sociale Zaken, ging dieper in op het thema “Horeca en Europa”. (24/4/2017)

Infopol

In Kortrijk woonde de gouverneur de twaalfde editie van INFOPOL/XPO112 bij, de vakbeurs voor de uitrusting van politie-, bewakings- en veiligheidsdiensten, urgentiediensten en rampenbestrijding. De gouverneur maakte er kennis met de nieuwe demo van de 112 app en de nieuwste robot van de civiele bescherming. (25/4/2017)

Regionaal Overleg Metropool

De gouverneur zat donderdagavond 20 april de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor in het stadhuis van Kortrijk. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De nieuwe directeur van de Eurometropool, Loïc Delhuvenne, was voor het eerst uitgenodigd en meteen ook aanwezig op het ROM. Hij gaf toelichting bij een aantal zaken.  De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van het bureau van de Eurometropool van vrijdag 28 april 2017. Op het ROM werd de voortgang van de werkzaamheden en de activiteiten van de Eurometropool besproken. Het ROM voerde, net als op haar vorige vergadering, opnieuw een discussie over het aangaan van partnerships door de Eurometropool. 

Experience Center LVD

LVD Company nv opende in Gullegem een nieuw "Experience Center" (XP Center). Deze moderne faciliteit van 2500 m² betekent een belangrijke stimulans voor de plaatbewerking. Bezoekers komen er in contact met de technologie, de mogelijkheden en de knowhow in een innovatieve omgeving die aanzet tot leren en samenwerken. (21/4/2017)

Sensibiliseringsdag Veilig Motorrijden

De derde editie van de verkeerscampagne Veilig Motorrijden ging van start met een sensibiliseringsdag in Diksmuide, waar naast een motorrit ook tal van behendigheidsproeven op het programma stonden. De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen wil met deze campagne de verkeersveiligheid van de motorrijders onder de aandacht brengen. De gouverneur woonde de start van deze sensibiliseringsdag bij in Diksmuide. (23/4/2017)

  • Campagne Veilig Motorrijden

Studiedag ‘Explosieveiligheid vanuit de prakijk’

Namens het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en namens de Provincie heette de gouverneur alle deelnemers van harte welkom in het Provinciehuis Boeverbos, voor deze studiedag georganiseerd in samenwerking met Prebes. Vijf specialisten formuleerden een antwoord op diverse vragen zoals: Kunnen de activiteiten in mijn bedrijf aanleiding geven tot gas- of stofexplosies? Hoe maak ik een explosieveiligheidsdocument op?, Hoe ziet een zoneringsdossier eruit? (24/4/2017)

St. Jorisfeest Brugge

De Sint-Jorisgilde is één van de oudste van het land en heeft een rijke en lange geschiedenis. Bekende namen passeren de revue zoals Jan Breydel en Karel De Stoute. De tijdsbesteding van dergelijke historische figuren wordt tastbaar door het voorbestaan van de Sint-Jorisgilde en vormt de band met het heden en verrijkt ons historisch besef. De rituelen, de eedafleggingen, het historisch patrimonium van de Sint-Jorisgilde zijn een vorm van omgang met het verleden, geworteld in het vandaag. Dat is een rijkdom. Ik juich dit toe.” zei de gouverneur op zijn aanstelling als erelid van de gilde. (22/4/2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be