Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2017

Verkiezing bestuur Westkustpolder

De gouverneur riep de tweede algemene vergadering bijeen van de Westkustpolder, een volgende stap in het proces van de fusie tussen Polder Noordwatering Veurne en Polder De Moeren.
In Salons De Lelie te Beauvoorde (Veurne) trad de gouverneur op als voorzitter van de verkiezing van het bestuur van de Westkustpolder.
Aansluitend legden de verkozen bestuursleden de eed af in handen van de gouverneur.
Daarmee is de oprichting van de fusiepolder voltooid en kan het nieuwe bestuur aan de slag. (22/12/2017)

Voorstelling visietekst 2050 Noordzee

Staatssecretaris Philippe De Backer stelde in Zeebrugge de visietekst voor de Noordzee voor. Deze visie kwam tot stand met de medewerking van 150 deelnemers uit wetenschappelijke instellingen, overheden, sectoren actief op de Noordzee, gemeenten, ... Een uniek traject die op algemene vraag een vervolg zal krijgen. (20/12/2017)

Kerstconcert in Koninklijk Paleis

Op uitnodiging van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin woonde de gouverneur het Kerstconcert bij in het Paleis te Brussel. Het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie en de solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van Frank Braley brachten een programma met composities van Marc Antoine Charpentier, Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Sebastian Bach. (20/12/2017)

Bezoek SPN Zeebrugge

De gouverneur woonde het bezoek van een Britse delegatie aan de SPN Kust – afdeling Zeebrugge Scheepvaartpolitie in Zeebrugge bij. Dit kadert in de Immigration Excellence Award die de Scheepvaartpolitie ontving van het Home Office. Ook de gouverneur feliciteerde hen met deze prijs en dankte hen voor hun excellente werking! (19/12/2017)

Infonamiddag vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De gouverneur en de raad van bestuur van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen nodigden de vrijwilligers uit op een infonamiddag. Daar werd er info gegeven over de operationele werking van de vzw met duiding van de vrijwilligersinzet. Na een toelichting over de vrijwilligerswerking door Curd Neyrinck, korpschef van RIHO volgde een demonstratie van de toestellen met voorstelling van de motorrijsimulator. (19/12/2017)

Studienamiddag Audit Vlaanderen – ABB

De gouverneur leidde de studienamiddag voor gemeentebesturen en OCMW’s in: “Door de opstelling als partner wil de Vlaamse Overheid een kader scheppen waarbinnen lokale besturen worden gestimuleerd om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun eigen werking te professionaliseren. Dat is nodig, want lokale besturen worden als eerste geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen. Enkel goed werkende organisaties zullen erin slagen degelijk met die uitdagingen om te gaan.” (18/12/2017)

Meeting met UK

De gouverneur ontving Ambassadeur Alison Rose en de betrokken diensten in zijn Ambtswoning voor een overleg over de Brexit-strategie. Diverse aspecten kwamen er aan bod: douane, veiligheid en handel. (18/12/2017)

De herinnering en de herhaling

Beste lezer

SØren Kierkegaard (1813-1855), Deens filosoof, beschrijft het subtiele verschil tussen de herinnering en de herhaling. “De herinnering stemt de mens treurig, omdat ze verwijst naar wat was en niet langer is. De herhaling gaat de andere richting uit. Ze brengt de werkelijkheid van vroeger terug naar vandaag, doet haar herleven. In de herhaling schuilen belofte en toekomst.” (Rik Torfs, “Yolo? Dat is het probleem.” in Knack nr. 42 van 18 oktober 2017)

Studiedag 'Politionele handhaving op de Noordzee'

Een ruime delegatie van genodigden was aanwezig in het Provinciaal Hof voor de studiedag ‘Politionele handhaving op de Noordzee’. De rechtshandhaving op de Noordzee werd er niet alleen vanuit verschillende perspectieven belicht maar was ook toegespitst op een aantal actuele dossiers. Voor de gouverneur is het duidelijk:  ‘Een transparante afstemming tussen de verschillende instanties en diensten die instaan voor het beheer van de Noordzee komt niet alleen de effectiviteit en efficiëntie onder de partners maar ook de gebruikers van de Noordzee ten goede. Onze maatschappij evolueert dermate snel dat ook de rechtshandhaving op zee zich noodgedwongen moet aanpassen aan steeds nieuwe vormen van criminaliteit, op alle vlakken, en dit bij een economisch zeer snel veranderende realiteit.’ (15/12/2017)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be