Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Studienamiddag Audit Vlaanderen – ABB

De gouverneur leidde de studienamiddag voor gemeentebesturen en OCMW’s in: “Door de opstelling als partner wil de Vlaamse Overheid een kader scheppen waarbinnen lokale besturen worden gestimuleerd om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun eigen werking te professionaliseren. Dat is nodig, want lokale besturen worden als eerste geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen. Enkel goed werkende organisaties zullen erin slagen degelijk met die uitdagingen om te gaan.” (18/12/2017)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be