Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Stuurgroep Raamakkoord Blankaart

De stuurgroep van het Natuurinrichtingsproject De Blankaart kwam voor het eerst bijeen sinds 26 april 2022. Voor het deelgebied van de Blankaartvijver werd het hogere winterpeil dit jaar langer aangehouden. Dit was bedoeld als preventieve maatregel om het hoofd te kunnen bieden aan een nieuwe droogteperiode. Maart en april waren echter vrij natte maanden zodat het effect van deze maatregel zich nog niet laat voelen.
Alvast is duidelijk dat plotse peilschommelingen voor natuurdoeleinden te vermijden zijn. Er is het voorstel om het peilbeheer meer dynamisch te benaderen en een peildaling pas later in het broedseizoen in te stellen. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt in lijn met de bepalingen van het Raamakkoord. De werken aan de waterkering zijn zo goed als rond, zodat de voorbereiding voor de volgende fase van de werkzaamheden kunnen starten. Er is nog 113ha te verwerven om de volgende fase in het natuurinrichtingsproject in zijn geheel te kunnen realiseren. (15 mei 2023)

Ontvangst Chinese delegatie Suzhou

West-Vlaanderen werkt sinds 2000 nauw samen met de Chinese provincie Zhejiang op het gebied van handel en investeringen, gezondheidszorg, onderwijs, opleiding en onderzoek. De samenwerking met de stad Suzhou startte in 2013. Deze samenwerking richt zich vooral op het ondersteunen van West-Vlaamse bedrijven die gevestigd zijn in Suzhou Industrial Park.

“Mr. Zhang,

Ik hoop dat dit bezoek van uw delegatie ons in staat stelt om ons actieterrein in Suzhou uit te breiden naar Xiangcheng City. Tijdens de lunch kunnen we de mogelijkheden voor samenwerking tussen West-Vlaanderen en Xiangcheng City verder bespreken.” (12/05/2023)

Bestuurscomité KULAK

De gouverneur was aanwezig op de bijeenkomst van het bestuurscomité Kulak, die plaatsvond op de Campus in Kortrijk. Na de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering werd het strategisch dossier: ‘PUC – Defining the right balance’ besproken. Ook de infrastructuur en personeelsaangelegenheden kwamen aan bod. Na enkele variapunten en mededelingen van de campusrector werd de vergadering afgesloten. (09/05/2023)

Inhuldiging waterzuiveringsinstallatie VEOS

“De watervraag verminderen kunnen we met zijn allen doen door zuiniger om te springen met water en vooral het juiste water te gebruiken door de juiste toepassing.  We kunnen de watervraag ook meer doen dalen door water te hergebruiken via toepassing van circulaire principes, kortom via slim en circulair watergebruik.  Met de realisatie van de waterzuiveringsinstallatie slaagt VEOS er opnieuw in om te innoveren en een inspiratiebron te vormen ver buiten onze provinciegrens” zei de gouverneur bij de inhuldiging van de waterzuiveringsinstallatie VEOS in Zwevezele.  De VEOS Group is een moderne en duurzame onderneming, die slachtbijproducten verwerkt tot hoogwaardige, eiwitrijke grondstoffen voor de diervoederindustrie, voedingsindustrie, bouw en cosmetica.  (09/05/2023)

Bezoek MOVI-netwerk Vlaamse Overheid aan Amsterdam

De gouverneur nam deel aan een tweedaags werkbezoek aan Amsterdam.  Op woensdagnamiddag stond een sessie internationaal cultuurbeleid in De Brakke Grond op het programma. Afsluiter was een bezoek aan de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum.  Op donderdag bracht de delegatie een bezoek aan de haven van Amsterdam. (10-11/05/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be