Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Garden Party Laken

Op zaterdag 13 mei vond de “Garden Party” plaats ter gelegenheid van het tienjarig Koningschap van Zijne Majesteit de Koning plaats in het Kasteel te Laken. Er was een wandeling in het Koninklijk Park en de serres. De genodigden konden er genieten van enkele artistieke optredens (muziek, dans, acrobatie). Een feestelijke receptie sloot de Garden Party af. De gouverneur nam hieraan deel. (13/05/2023)

Doopplechtigheid Reddingsboot 2

Proficiat aan Stad Nieuwpoort en de vele vrijwilligers die deze parel vaarklaar hebben gemaakt. Het geeft Nieuwpoort en onze provincie extra uitstraling, tot ver buiten de landsgrenzen. Het is voor mij dan ook een uitzonderlijke eer en een waar genoegen om het peterschap van dit schip te aanvaarden. Als beschermheer neem ik mijn taak ter harte en wens ik het schip een gouden toekomst tegemoet. Met vele succesvolle vaarten. En uiteraard veel geluk voor de bemanning en de vele opvarenden die het schip ongetwijfeld zal vervoeren. (26/05/2023)

Rondleiding Howest

De gouverneur kreeg een rondleiding op de site Kortrijk van Howest. Met de metamorfose van het gewezen Magdalenazwembad in de steigers, krijgt de site een heel open karakter, nauw met de stad verbonden als een baken van creativiteit en innovatie. De vernieuwde infrastructuur, met bijzonder veel aandacht voor duurzaamheid en ecologie, moet een plek worden waar studenten écht kunnen leven. Met de aanwezigheid van ondertussen ongeveer 600 internationale studenten wordt vooral ingezet op verbondenheid. Na een korte toelichting over een aantal kerngetallen inzake de werking en doelstellingen van de onderwijsinstelling, werden gedachten uitgewisseld over de mogelijke uitwerking van een Proof of Concept inzake cybersecurity. (25/05/2023)

Heilig Bloedprocessie

Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. De Heilig Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van dankbaarheid en geloof. Tijdens de Heilig Bloedprocessie begeleiden de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen. Ruim 1.700 deelnemers zingen, musiceren, dansen en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen. Ook gouverneur Decaluwé stapte mee op in de processie. (18/05/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be