Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bezoek nieuwe afdeling For Freedom Museum

Het For Freedom Museum in Ramskapelle (Knokke-Heist) is een museum over WO II waarin aandacht wordt besteed aan de bevrijding van West-Vlaanderen en de Slag om de Schelde. De gouverneur bracht een bezoek aan de nieuwe vleugel van het museum met de permanente tentoonstelling ‘Wings For Freedom’. (25/07/2023)

Te Deum

Op 21 juli, de nationale feestdag, werd in de St. Salvatorskathedraal in Brugge een Te Deum gezongen. Waarnemend gouverneur mevrouw Anne Martens woonde de plechtigheid bij, samen met vertegenwoordigers van de diverse overheden. (21/07/2023)

Werkbezoek Bilbao / San Sebastian

De Gouverneur woonde een vergadering bij van de European Safe and Secure Parking Organisation, ESPORG, die plaats vond in San Sebastian in aanwezigheid van de boardmembers.

De Gouverneur gaf een toelichting over zijn visie over veilige parkings op EU-niveau, bekeken vanuit het perspectief van de impact van de transmigratie. Deze vindt nog steeds plaats via de grote en snelle corridors binnen Europa.

Dat een beleid effectief kan zijn, kon hij aantonen door de planmatige aanpak in de haven van Zeebrugge waar in 2 jaar tijd door een structurele investering in veiligheid het aantal aangetroffen transmigranten met 90% kon worden gereduceerd.

Aansluitend op de vergadering werd een bezoek gebracht aan de parking “mowiz Truck Astigarraga” die de kersverse winnaar is geworden van de ESPORG Excellence Truck Parking Award. Naast de infrastructurele aanpak die een zeer sluitende beveiliging garandeert, wordt op die plaats bijzondere aandacht besteed aan het welzijn van de truckers die voor (soms heel) lange termijn op de Europese snelwegen onderweg zijn.

Dit kan een inspiratie zijn voor de optimalisering van de beveiliging van de Vlaamse parking die ook binnen de Europese context in aanmerking kunnen komen voor een upgrade.

Tenslotte bracht de gouverneur een bezoek aan de pas benoemde gouverneur in San Sebastian. (30/06-02/07/2023)

Dringend: vacature dossierbehandelaar 'jacht'

Voor onze dienst zijn we op zoek naar een dossierbehandelaar rond het thema ‘jacht’. Daar krijg jij de kans om samen met de dienst de brug te vormen tussen de jagerij en de maatschappij.
Een verantwoordelijke, goed gereguleerde jacht: daar sta jij als dossierbehandelaar mee voor in. De focus van je takenpakket ligt op de jaarlijkse jachtplannen. Die leggen vast waar er gejaagd mag worden en worden elk jaar ingediend voor goedkeuring.
Via deze link vind je de vacature: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/dossierbehand...

Beleidsorgaan kustwacht

Op donderdag 6 juli 2023 nam de gouverneur deel aan de vergadering van het Beleidsorgaan Kustwacht. Deze vergadering ging online door en had als hoofddoel een terugkoppeling te geven van de interkabinettenwerkgroep van de dag voordien, die zich boog over het voorstel van hervorming van de structuur kustwacht. Uit de terugkoppeling bleek dat op heel wat punten verduidelijking nodig was van het ingediende voorstel. Sommige punten, zoals welke kustwachtpartner zal zetelen in welk orgaan en wie het (federale) kustwachtbudget zal beheren, zullen het voorwerp uitmaken van verder politiek overleg.
Om de vooropgestelde tijdlijn niet in het gedrang te brengen, zullen vanuit de structuur kustwacht enerzijds antwoorden worden verstrekt op de gestelde vragen, anderzijds zal zoals gepland gestart worden met het herschrijven van het samenwerkingsakkoord kustwacht. Vervolgens werd  een stand van zaken gegeven van de lopende dossiers inzake de vervanging van het kustwachtvliegtuig, het proefproject met de EMSA-drone en de aankoop van een noodzeesleper. (06/07/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be