Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2022

Ingebruikname elektrische veerboot

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters nam op donderdag 15 september in Oostende de elektrische veerboot RAVEEL ONTMOET ENSOR en de reddingsboot R7-ORINOCO plechtig in gebruik.   Transport op het water is een belangrijk alternatief op strategische verkeersaders én in de stadskern, zowel voor recreatieve verplaatsingen als voor woon- en werkverkeer.  De eerste elektrische veerboot RAVEEL ONTMOET ENSOR staat mee in om een vlotte verbinding te verzekeren tussen west- en oosteroever. (15/09/2022)

UKBF in Cap Gris Nez

De gouverneur woonde gisteren een demo bij in Cap Gris Nez/Cross (het MRCC van de Opaalkust) inzake het gebruik van een UAV (helikopter drone) voor ‘surveillance’ op zee. De controle van de emissienormen, opgelegd aan zeeschepen, wordt er gecombineerd met onder meer zoek- en ondersteuningsopdrachten bij de oversteken van transmigranten met smallboats. De inzetmogelijkheden zijn bijzonder divers en deze nieuwe generatie van drones heeft ondertussen een bijzonder hoog niveau van prestaties bereikt. De combinatie van innovatieve hardware en geïntegreerde software biedt heel wat perspectieven, ook vanuit ‘interregionale’ samenwerking.  Het project dat wordt ondersteund met Europese fondsen biedt op zijn minst inspiratie om op een multidisciplinaire manier samen te werken aan de Belgische kust waar vele actoren actief zijn in een breed spectrum aan activiteiten en verantwoordelijkheidsdomeinen. Afstemming en kostenefficiëntie zijn hierbij logischerwijze sleutelbegrippen. (14/09/2022)

Slotmanifestatie Magetaux

“Ik wil er op wijzen dat een goede uitvoering van dergelijke maatregel alleen mogelijk is dankzij de wil tot mede- en samenwerking van de bevolking.  Voor dit project is dit niet anders.  Om beide kunstwerken (pomp en schuifconstructie) goed te laten functioneren, is een goede samenwerking onontbeerlijk, ook na de beëindiging van het project.  Want wateroverlast moeten we samen blijven aanpakken, willen we succes boeken.  De verandering van het klimmaat laat niet op zich wachten.  De wateroverlast in de Moeren van vorige winter illustreert dit bij uitstek” sprak de gouverneur tijdens het slotevent van het Interreg V project Magetaux.  Het Interreg V project Magetaux heeft werk gemaakt van een grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer in de  kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke. (14/09/2022)

Academische opening Hogeschool VIVES

De gouverneur was uitgenodigd om de feestelijke opening van het academiejaar van de hogeschool VIVES Campus Brugge bij te wonen.  De academische zitting werd geopend met de academische rede “leergoesting” van algemeen directeur Joris Hindryckx.  Dhr. Lieven Daneels, voorzitter van het bestuursorgaan, zorgde voor de officiële opening, waarna werd afgesloten met een netwerkmoment. (14/09/2022)

 

  • Bron: Hogeschool VIVES

Bestuurscomité Kulak

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van het bestuurscomité van de KULAK bij te wonen.  Volgende agendapunten kwamen aan bod: goedkeuring van het verslag van 5 juli, de samenstelling van het bestuurscomité, beleidsprioriteiten 2022-2023, de opening van het academiejaar, voorlopig inschrijvingscijfers en de  begroting 2023. (13/09/2022)

College Vlaamse gouverneurs

De gouverneur woonde in Brussel de vergadering bij van het college van Vlaamse gouverneurs.  Tijdens het ambtelijk college werd de opvolging van actiepunten, een gedachtewisseling omtrent de cultuurpactcommissie, de decreetgeving van de regio’s en de ondersteuning van de gouverneur in het kader van milieuhandhaving besproken.
Tijdens het beleidscollege was er eveneens de opvolging van de actiepunten en een gedachtewisseling omtrent ontheemden (round-up zomer en vooruitblik najaar).  (12/09/2022)
 

Droogtecommissie

Dankzij de regenval van de voorbije dagen stelt de Droogtecommissie en licht en voorlopige herstel van de peilen in de waterlopen vast. Het drinkwaterverbruik daalt opvallend. De verzilting blijft hoog. De droogtetoestand is nog steeds ernstig waardoor de Droogtecommissie adviseert om de huidige droogtemaatregelen nog aan te houden. Verder was er een toelichting door de havens van Antwerpen – Brugge en van de haven van Gent. Hun verzoek is om heel zorgvuldig beperkingen in essentieel waterverbruik te overwegen en bij voorkeur heel lokaal. (15/09/2022)

Droogtecommissie

Weerman David Dehenauw gaf duiding bij de weerkaarten en de beperkte regenval die verwacht wordt. Professor Patrick Willems vertaalde het reactieve afwegingskader prioritair watergebruik naar de huidige droogtesituatie en de mogelijke droogtemaatregelen. Bijkomend onderzoek is echter nodig. Er was verder binnen de Droogtecommissie geen eensgezindheid over de verstrenging van de droogtemaatregelen. Bij het uitblijven van betekenisvolle neerslag dreigt het captatieverbod op de bevaarbare waterwegen te verruimen. In de huidige droogtetoestand blijft er een wekelijkse beoordeling door de Droogtecommissie. (08/09/2022)

Overleg met Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters

Op vrijdag 2 september maakte Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters van haar aanwezigheid in de ambtswoning op de Burg te Brugge gebruik om met mij te overleggen over de negatieve evolutie van dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen.  Ik lichtte de grondige analyse van de dodelijke verkeersongevallen sinds 2019 en de nieuwe snelle methodiek sinds 2022 toe. De minister stelde voor deze werkwijze uit te rollen in de andere Vlaamse provincies. Dit wordt geagendeerd op het volgende overleg met de Vlaamse gouverneurs. Het gebruik van innovatie zoals artificiële intelligentie om de analyse te verbreden naar alle verkeersongevallen en de ervaren problemen, kwam ter sprake.  Ik duidde tevens de problematiek rond de werking van de trajectcontroles en lichtte de lopende projecten toe (verplicht verlicht, modder op de weg, West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer, afleiding).  De nieuwe digitale fietscontrole, ontwikkeld door VIVES Kortrijk, bestemd voor politiediensten, gemeenten en scholen en voor het eerst in gebruik dit schooljaar, stond eveneens op de agenda. (02/09/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be