Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Slotmanifestatie Magetaux

“Ik wil er op wijzen dat een goede uitvoering van dergelijke maatregel alleen mogelijk is dankzij de wil tot mede- en samenwerking van de bevolking.  Voor dit project is dit niet anders.  Om beide kunstwerken (pomp en schuifconstructie) goed te laten functioneren, is een goede samenwerking onontbeerlijk, ook na de beëindiging van het project.  Want wateroverlast moeten we samen blijven aanpakken, willen we succes boeken.  De verandering van het klimmaat laat niet op zich wachten.  De wateroverlast in de Moeren van vorige winter illustreert dit bij uitstek” sprak de gouverneur tijdens het slotevent van het Interreg V project Magetaux.  Het Interreg V project Magetaux heeft werk gemaakt van een grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer in de  kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke. (14/09/2022)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be