Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

augustus 2022

Adviesgroep Droogte

De Adviesgroep maakte een nieuwe beoordeling van de droogtetoestand. Als advies naar de Droogtecommissie wordt een verbod voorgesteld op watergebruik voor niet-essentiële activiteiten. (29/08/2022)

Droogtecommissie

Op de Droogtecommissie van 25 augustus 2022 duidden de drinkwatermaatschappijen dat de leveringszekerheid gegarandeerd is tot eind oktober (AGSO Knokke-Heist), midden november (De Watergroep West) of zelfs eind 2022. De impact van een verschuiving van activiteiten naar drinkwater is nog niet doorgerekend. Alle maatregelen blijven behouden. De Droogtecommissie adviseerde verder tot een onttrekkingsverbod in de stilstaande wateren die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos om vissterfte en onherstelbare schade aan beschermde soorten en vegetaties te vermijden. Gouverneur Decaluwé formuleerde zijn bezorgdheid dat de Droogtecommissie niet tot strengere maatregelen besliste. Bij uitblijven van verbetering van de droogtesituatie kondigde de Droogtecommissie wel aan dat er begin september nog meer droogtemaatregelen volgen. (25.08.2022)

Droogtecommissie

Beperkte neerslag zorgde de voorbije dagen niet voor herstel van de peilen in de waterlopen. De drinkwatermaatschappijen scherpten hun waakzaamheid zelfs aan. De levering van drinkwater is nog niet in het gedrang. De Droogtecommissie adviseerde om de pleziervaart enkel nog met de beroepsvaart te versassen en een captatieverbod voor de Damse Vaart. De Droogtecommissie lanceerde verder een oproep naar alle sectoren, overheden en burgers om hun waterverbruik terug te dringen. Bij verdere daling van de debieten volgen bijkomende droogtemaatregelen vanuit het reactief afwegingskader prioritair watergebruik. Gouverneur Decaluwé wees op de sense of urgency en de noodzaak aan solidariteit over alle sectoren heen. Er is nood aan meer preventieve risicoanalyses en onderbouwde scenario’s met prognoses. Het uitblijven van stringente maatregelen is in de huidige situatie een gemiste kans. (18.08.2022)

International K-9 Day

De gouverneur was op vrijdag 26 augustus 2022 aanwezig op de 2de editie van de International K9-Day, georganiseerd door de netwerkorganisatie ANTW4WVL. Tijdens dit spectaculair en bovendien gratis evenement staan de hondengeleiders van verschillende veiligheidsdiensten, samen met hun hond, centraal. De honden en hun hondengeleiders zijn in tal van disciplines een grote hulp voor veiligheidsdiensten. Voor alle aanwezige disciplines worden oefeningen georganiseerd in de gemeenteschool van Koksijde (QGBSKOK) en het op het strand van Sint-Idesbald, ter hoogte van Ster der Zee. De bedoeling van deze dag is dat hondengeleiders expertise delen, ervaringen uitwisselen en samen trainen. Tijdens diverse demonstraties en trainingssessies kunnen de genodigden en bezoekers ontdekken tot wat de hondengeleiders en hun honden in staat zijn op de site aan Ster der Zee. Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden gaf een speech. Naast het bijwonen van spectaculaire demonstraties kan men ook het veiligheidsdorp bezoeken. In dit tijdelijke dorp krijgen de veiligheidsdiensten de kans om ook  de andere aspecten van hun beroep te demonstreren en geïnteresseerden te informeren over een toekomstige carrière. (26/08/2022)

Patron’s dinner of the Yanmar Dragon

“De Dragon Gold Cup is niet zomaar een event, het is een van de oudste en tot verbeelding sprekende Cups in de wereld. De International Dragon Cup werd in 1937 voorgesteld door leden van de Clyde Yacht’s Conference met de bedoeling om zoveel mogelijk deelnemers van verschillende nationaliteiten voor het wedstrijdzeilen in vriendschap bijeen te brengen. De Gold Cup is de meest prestigieuze trofee in de Dragon klasse. Ongeveer 40 internationale teams van verschillende niveaus, er zijn ook Belgische deelnemers, nemen deel aan deze editie. Het is de droom van iedere zeiler” sprak de gouverneur tijdens het Patron’s Dinner van de Yanmar Dragon Gold Cup 2022 in Oostende. (25/08/2022)

Beheerscomité Fonds Oncologie

Op woensdag 24 augustus ging het jaarlijkse beheerscomité Fonds AZ Groeninge Koning Boudewijnstichting digitaal door. Tijdens de goedgevulde agenda werd het verslag van de toegekende middelen in 2021 besproken, alsook de aanvraag van middelen voor 2022-2023 om ten slotte over te gaan naar de nieuwe projecten. (24/08/2022)

Persevenement Pepsico Veurne

“De klimaatmodellen hadden het 20 jaar geleden reeds voorspeld: er valt nog steeds genoeg regen maar niet gelijkmatig verdeeld in tijd en ruimte. In de winter valt er meer regen dan in de winters van de vorige eeuw, die ook al niet zo droog waren. Denk maar aan de overstromingen die er waren in de Westkustpolder eind november, begin december 2021.  Toen was er te veel water, nu is er tekort.  De zomers zijn voor een lange periode droger. Als er al regen valt, dan zijn het zomerse onweders met veel water op korte tijd. In het afgelopen kalenderjaar hebben we een tekort van 200 liter per vierkante meter, vorige week viel er in het centrum zo’n 40 liter terwijl er in de zuidelijke westhoek amper 5 liter viel” sprak de gouverneur op het persevenement van Pepsico rond duurzaam waterbeheer.  (24/08/2022)

Plechtige opening Vierdaagse van de IJzer

De gouverneur was aanwezig op de plechtige opening van de 49ste Vierdaagse van de IJzer in Koksijde.  De plechtigheid startte met een optocht naar  het monument van de gesneuvelden waar de gouverneur deelnam aan de bloemenhulde.  Een receptie sloot de plechtigheid af. (22/08/2022)

Ladies@police

De gouverneur was aanwezig op de editie van “Ladies@police” op de West-Vlaamse politieschool.  Deze rekruteringsdag voor en door vrouwen zag het daglicht in 2018 na een onderzoek op vraag van de West-Vlaamse politieschool over het gering aantal dames in de opleiding inspecteur.  In het onderzoek werd een bevraging gedaan bij dames in studierichtingen die zich richten op veiligheidsberoepen. Dit om te achterhalen waarom geïnteresseerden niet kozen voor politie, maar wel voor andere veiligheidsberoepen. (22/08/2022)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be