Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2022

Bezoek aan Groot-Brittannië

Van 21 tot en met 23 juni bracht de gouverneur een werkbezoek aan de UK Border Force met wie hij bijzondere contacten onderhoudt als voorzitter van de nationale Taskforce Transmigratie.  Na een bezoek aan het onthaal- en opvangcentrum in Dover, werd verder gereisd naar de basis van de Royal Navy in Portsmouth.  De Navy handelt de operationele interventies af in de Britse territoriale wateren in samenwerking met de UKBF en onder regie van de Home Office. De centrale problematiek betreft de ‘smallboats’, waarmee de georganiseerde criminaliteit vorig jaar meer dan 50.000 mensen het Kanaal liet oversteken op risico van ongevallen en zelfs verdrinking. (21/23-06-2022)

Slotzitting Europacollege

Op de slotzitting van het Europacollege in het Concertgebouw in Brugge sprak de gouverneur het volgende: “Allereerst wil ik u bedanken voor de uitnodiging om hier vandaag te spreken op de Eliane Vogel-Polsky-promotie, ter gelegenheid van het afstuderen aan het prestigieuze Europacollege. 
Beste afgestudeerden, als gouverneur van de provincie West-Vlaanderen is het een grote eer om vandaag uw prestaties als studenten aan het Europacollege te vieren tijdens dit buitengewone en moeilijke academiejaar. Een academisch jaar dat nog steeds wordt gekenmerkt door de impact van de COVID-19-pandemie.
Uw promotie, die zijn naam dankt aan de uitzonderlijke persoonlijkheid van Éliane Vogel-Polsky, moet zich in het kielzog van deze laatste geroepen voelen om Europa socialer te maken, de vele vluchtelingen op te vangen en hen te helpen interessante banen te vinden die onze economie ten goede komen.  U bent deskundig op het gebied van Europa en als zodanig ben ik ervan overtuigd dat u deze boodschap zult uitdragen en dat u in uw professionele carrière zult bijdragen aan het vormgeven van een veerkrachtiger, geïntegreerder en functioneler Europa”. (24/06/2022)

UGent Connect

De gouverneur was, op uitnodiging van de rector en ere-vicerector van de UGent, aanwezig op het diner van UGent Connect.  De plaats van afspraak was het Ostend Science Park.  Tijdens dit diner stelde professor Carl Devos dit wetenschapspark voor, waarbij hij ook inging op het geheel van de UGent-activiteiten in West-Vlaanderen. (24/06/2022)

Bekkenbestuur Leiebekken

Op maandag 30 mei verwelkomde de gouverneur in het OC De Cerf in Gullegem de aanwezigen op de vergadering van het Bekkenbestuur Leiebekken.  Er werd een stand van zaken gegeven van het natuurherstel Leie.  Een tweede belangrijk agendapunt was de droogte en de waterschaarste.  Daarnaast was er de terugkoppeling van de lopende en de geplande GTO’s om tenslotte te eindigen met nieuws CIW.  (30/05/2022)

Feestelijkheden Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan

“De schutterij of het schuttersgilde was een lokale militie opgericht in de middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun stad of dorp te beschermen en verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.  De kerntaken van de schutterij waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie, brandweer en het leger: het bewaken en bewaren van de orde, rust en veiligheid van de burgers” zei de gouverneur tijdens de grote feestelijkheden van de Koninklijke  Hoofdgilde Sint-Sebastiaan.  Op deze feestelijkheden was er ook een delegatie uit London aanwezig met onder andere de heer Andrew Wallis, curator van het Guards Museum. (19/06/2022)

Digitale informatiesessie waterbom

Ons watersysteem is erg kwetsbaar. Bij ons in West-Vlaanderen was er slechts in een beperkt aantal gemeenten wateroverlast en bleven we weliswaar gespaard van de ramp die Wallonië te beurt viel. Maar bij een vergelijkbare ‘waterbom’ zouden ook bij ons de gevolgen niet te overzien zijn. Eind november trad de IJzer buiten haar oevers. Het was geen waterbom, maar ook bij ons sneuvelden er records. De snelheid en intensiteit waarmee het water het IJzerbekken binnenstroomde was ongezien. En ook de duur van de overstroming (1 maand) was historisch: de situaties was pas op Kerstmis terug onder controle. De impact van de watersnood in het IJzerbekken was dus aanzienlijk, al bleef ze, in tegenstelling tot de overstromingen in juli 2021 in het Oosten van het land, beperkt tot materiële en morele schade. (17/06/2022)

Video-opname Jiangsu International Friendship Cities Week

In het kader van de Jiangsu International Cities Week for BRI Cooperation werd door de Suzhou Municipal Governement aan de gouverneur gevraagd om een video-opname te maken.
“The Jiangsu International Friendship Cities Week for BRI Cooperation is aimed at optimising the cooperation between Jiangsu and its friendship cities with regard to the Belt and Road Initiative.  I wish the organisers lots of success with the event and hope that the objectives set will be achieved” gaf de gouverneur mee tijdens de video boodschap. (16/06/2022)

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappij

“De eretitel “Koninklijke Maatschappij” beloont de jarenlange werking van een vereniging.  Ontegensprekelijk is het succes van een vereniging  de verdienste van al haar leden.  Naast hun inzet mogen we weliswaar ook de toewijding en volharding van de bestuursleden niet onderschatten, van zij die zich meestal vrijwillig inzetten voor de efficiënte werking en de toekomst van de vereniging.  De overhandiging vandaag van de titel van “Koninklijke maatschappij” toont aan dat veel bestuursleden weten hoe ze het rijke West-Vlaamse verenigingsleven levendig kunnen houden”  sprak de gouverneur tijdens de uitreiking van de titel “Koninklijke Maatschappij” aan 16 verenigingen.  Aansluitend volgde een fotomoment en receptie. (15/06/2022)

Overleg met Préfet Thirode

Op dinsdag 14 juni had de gouverneur een overleg met Préfet Thirode, Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.  Tijdens dit rechtstreeks overleg werden een aantal dringende zaken besproken zoals de uitstap van de gouverneur uit het Strategisch Comité Akkoorden van Doornik, transmigratie,  het cameraschild aan de kust alsook de structurele grenscontroles op de A14/E40 in Ghyvelde en het verkeersgedrag door de Noord-Franse onderdanen. (14/06/2022)

Overleg bekkenbestuur Ijzerbekken

Het bekkenbestuur voor het IJzerbekken op 10 juni stond voor een groot deel in teken van hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. De droogte toestand werd beschreven, de beslissingen van het droogte overleg werden toegelicht, er werd stil gestaan bij het eerste gebruik van het onttrekkingsloket. Er was ook veel aandacht voor de gevolgen van zeespiegelstijging voor onze kust. Aan zeezijde wordt bescherming geboden tegen overstromingen uit zee onder de vorm van de kustwering. Voor het binnenland moeten oplossingen gezocht worden om ook bij verdere stijging van het zeepeil naar zee te kunnen afwateren. Lange droge perioden veroorzaken een hoger zoutgehalte in de waterlopen. Voor de IJzer werd een studie toegelicht die de oorzaken onderzocht. Verder kwam het Wateruitvoeringsprogramma 2021 aan bod, was er een toelichting over de recent goedgekeurde Instandhoudingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszone IJzervallei en werd een stand van zaken gegeven voor een selectie van water gerelateerde projecten in het bekken. (10/06/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be