Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2022

15 verenigingen ontvangen de titel van ‘Koninklijke Maatschappij’

Verenigingen die minimum 50 jaar bestaan kunnen een aanvraag indienen om de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ te dragen.
De provinciegouverneur van West-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen nodigden 15 verenigingen uit op woensdag 26 oktober in de Ambtswoning van de gouverneur om de ereplaketten te overhandigen. In 2020 en 2021 werd aan deze verenigingen de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ toegekend. Vanwege de coronapandemie kon er niet eerder een fysieke uitreiking plaatsvinden. (26/10/2022)

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder

De studie naar het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime in de Oudlandpolder is afgerond. Het studiebureau lichtte de resultaten toe. Uit de studie komen enkele aanbevelingen voor een robuust waterbeheer die de stuurgroep wil integreren in passende beheerstrategieën. Een werkgroep gaat aan de slag om te komen tot afspraken voor het peilbeheer ingedeeld naar compartiment. Tevens wordt een taskforce opgericht die zich zal buigen over de waterbeschikbaarheid en de rol van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brugge. Op de stuurgroep was er verder een terugkoppeling over het proces van ruimtelijke afbakening en de status van de acties in het eerste vijfjarenprogramma van het landinrichtingsproject. (18/10/2022)

Overleg minister Peeters en de gouverneurs over aanpak verkeersveiligheid

Vanuit de jaarlijkse grondige analyse is een nieuwe, snelle analysemethode voor de dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen ontstaan. Dit is in voege getreden na een proefperiode, op 1 januari 2022. Vlaams minister van mobiliteit, Lydia Peeters, deelde op 24 oktober deze good practice met de andere Vlaamse gouverneurs.   
De gouverneur van West-Vlaanderen speelt met deze nieuwe, snelle analyse, zeer kort op de bal en gaat daar waar nuttig, in overleg te met de wegbeheerder.  De bedoeling is geenszins de vinger te wijzen of te oordelen. Dat is de rol van het parket. De bedoeling is samen te kijken hoe het infrastructureel veiliger kan. Dit kan zowel met korte of middellange termijn infrastructurele maatregelen.
Waar wenselijk, organiseert de gouverneur een structurele debriefing met alle partners of organiseert hij infosessies over bepaalde thema’s, zoals onlangs over het vademecum vergevingsgezinde wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer. (24/10/2022)

Opening tentoonstelling “100 jaar Hugo Verriest”

Onder de noemer “De Rijkdom van de samenwerking over gemeentegrenzen heen” sprak de gouverneur “Concluderend kan ik stellen dat een goede samenwerking over gemeentegrenzen heen de samenhang verbetert, dat krachten bundelen dikwijls efficiënter is.  Wederzijds begrip, goede samenwerking, en een gezonde portie wilskracht om knopen door te hakken, zal de enige manier zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.  Ik wil tot slot alle mensen feliciteren die hebben bijgedragen tot deze viering van Hugo Verriest.  Ik dank jullie allen voor de aandacht” de genodigden toe.  De gouverneur opende daarna samen met burgemeester Claude Croes te tentoonstelling. (21/10/2022)

Bedrijfsbezoek aan Mowi

De gouverneur bracht samen met kabinetschef Koen Surdiacourt een bedrijfsbezoek aan Mowi te Brugge.  Mowi Belgium is een visbedrijf met vestigingen in Brugge en Oostende met een tewerkstelling van  meer dan 300. De vestiging in Brugge werd opgericht in 1953 en vervoegde de Mowi Group in 2006. MOWI is gespecialiseerd in het verwerken en verpakken van verse vis, zowel zalm als een groot aantal witvissoorten. De de ontvangst en de presentatie van de Mowi group volgde een rondleiding in het de productie.  Het bezoek eindigde met een proeverij van kleine gerechtjes met Mowi zalm. (25/10/2022)

Openingszitting 73ste academiejaar van het Europacollege

Het is een grote eer om bij u te zijn om de opening bij te wonen van het73ste academiejaar van het wereldberoemde Europacollege in Brugge, hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen.  Als gouverneur ben ik bijzonder verheugd over de aanwezigheid van het Europacollege binnen de provinciale grenzen. En ik weet zeker dat het plezier wederzijds is. De voordelen zijn ook wederzijds. De provinciale overheid is actief betrokken bij het beheer van het Europacollege en biedt zinvolle financiële steun aan het college” verwelkomde de gouverneur de aanwezigen in het Concertgebouw. (24/10/2022)

 

Studiedag tienerpooierschap- en prostitutie

Op maandag 24 oktober organiseerde de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen een studiedag rond mensenhandel.  “De hoofdopdracht van het netwerk is momenteel de burgemeesters overtuigen van hun trekkersrol, het aanduiden van een SPOC en ondertekenen van het protocol.  Naast preventie en sensibiliserings- en weerbaarheidscampagnes in scholen- jeugdzorg rond bijvoorbeeld het versturen van bepaalde foto’s via sociale media, opwerken van barrières om de criminele processen te verstoren zoals de oprichting van een anoniem meldpunt, de opvang-nazorg en statuut van slachtoffers (zowel meisjes als jongens, kunnen gemeenten wel degelijk een rol spelen in het kader van de openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid” sprak de gouverneur in zijn verwelkoming aan de deelnemers van deze studiedag te Zedelgem. (24/10/2022)

Evaluatie terreinoefening Yankee in de luchthaven van Oostende

De bedoeling van deze evaluatieoefening is om zonder vingerwijzingen de leer- en aandachtspunten uit de oefening Yankee op te sommen, opdat deze er bij volgende oefeningen of bij reële situaties kunnen voor zorgen dat de hulpverlening nog vlotter verloopt” sprak de gouverneur als verwelkoming.  Tijdens deze evaluatievergadering werden het scenario en verloop van de terreinoefening, de evaluatie van de oefening besproken om te besluiten met to do’s.  (24/10/2022)

Herdenking 100 jaar overlijden Constant Huybrecht

Met 30 oktober was het exact 100 jaar geleden dat Constant Huybrecht te Wevelgem overleed.  Hij was ooit de technieker die de vlascultuur in Japan introduceerde (periode 1889 – juli 1890) en verder contact hield met het land van de rijzende zon.  Net als in 2001 (naar aanleiding van zijn  150ste geboortejaar) werd een herdenkingsactiviteit georganiseerd met een academische zitting in de gerestaureerde goederenloods aan de Stationsstraat naast het station van Wevelgem waar Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem de verwelkoming verzorgde;  Daarna volgde een voordracht over “Constant Huybrecht en de vlascultuur in Japan” door Prof. Dr. W.F. Vande Walle van de KULeuven.  De academische zitting eindigde met een woord van dank door Philippe Haeyaert , voorzitter van de Heemkring Wibilinga. (22/10/2022)

Ontvangst Chileense ambassadeur

Samen met H.E. Gloria Naverette, Ambassadeur van Chili en consul Alex Saldias Guzman, bracht de gouverneur een bezoek aan het bedrijf Crops in Ooigem.  Na de werklunch in de Ambtswoning bracht de delegatie een bezoek aan  het Marien Station Oostende en het Marien Robotics Center en de ESFRI labo’s gevolgd door een bezoek aan InnovOcean Campus met een rondleiding door het gebouw/internationale partners met een kort overzicht van de concrete samenwerkingsacties met Chileense partners. (20/10/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be