Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2022

Overhandiging onderscheiding in de Nationale Orden aan honorair consul Louis Verbeke

De toekenning van eretekens is gebaseerd op een eeuwenoude traditie. Een ereteken is niet enkel een respectvol gebaar naar het verleden, doch is ook een schouderklop voor de toekomst. Honorair consul van Spanje, Louis Verbeke heeft een indrukwekkend curriculum vitae en kan terugblikken op een gevuld leven, met talrijke realisaties. Vandaag kunnen we zijn verdiensten in de schijnwerpers plaatsen. Hij beschikt over niet te evenaren ervaringsopbouw en netwerking.  (19/07/2022)

Plechtigheid aan de Cenotaaf in London

Voor het eerst in twee jaar kon de Belgian Cenotaph Parade opnieuw doorgaan in London.  Tijdens deze plechtigheid, die plaatsvond rond de Cenotaaf in Parliament Street, legde de gouverneur namens de provincie West-Vlaanderen een bloemenkrans neer.  Deze traditionele “Belgische parade”, ter nagedachtenis van de gesneuvelden tijdens WOI en WOII, vindt telkens plaats op de zaterdag voor de Belgische Nationale Feestdag. (19/07/2022)

Provinciaal droogteoverleg

Maandag 18 juli beoordeelde het provinciaal droogteoverleg opnieuw de droogtetoestand. Het grondwaterpeil daalt, de stroming op de waterlopen valt stil, heel wat beken vallen droog en de verzilting neemt toe. Een verlenging van de droogtemaatregelen blijkt noodzakelijk. Het tijdelijk onttrekkingsverbod verruimt zelfs naar alle onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen. Lokaal kunnen er zich moeilijkheden stellen om in de drinkwatervoorziening voor het vee te voorzien. Met de gemeente worden daarvoor gerichte oplossingen gezocht.

 

Fietstocht in West-Vlaanderen

H.M. de Koningin wordt 50 jaar op 20 januari 2023 en wil van deze gelegenheid gebruikmaken om een positieve boodschap rond mentaal welzijn in ons land uit te dragen. Onder het motto “Samen in beweging voor het mentale welzijn” zal de Koningin tussen juli en december van dit jaar in alle tien provincies van het land en in het Brussels Gewest een wandeltocht (van max. 20 km) of fietstocht (van max. 30km) afleggen samen met mensen en organisaties die begaan zijn met projecten rond mentaal welzijn. West-Vlaanderen heeft de spits afgebeten. H.M. de Koningin fietste met de slechtziende en blinde bewoners van Licht & Liefde uit Varsenare, en met personen met een beperking of kwetsbaarheid van UNIE-K, Oranje en ’t Veldzicht. (13/07/2022)

Reddings- en communicatieoefening "Seacoast 2022"

De gouverneur organiseerde samen met de betrokken partners een reddings- en communicatieoefening en dit op dinsdag 12 juli. De oefening wilde binnen de “Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust” de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht testen. Uitgangspunt waren één of meerdere incidenten, die de activering van de afsprakenregeling noodzakelijk maakten. De volgende middelen werden ingezet voor de zoekactie op zee: de SAR-heli van de luchtmachtbasis Koksijde, de scheepvaartpolitie, Ship Support, de strandreddingsdienst van Koksijde en de DAB Vloot (reder van de Vlaamse Overheid). De brandweerzone Westhoek en de lokale politiezone Westhoek namen ook deel aan de oefening kant land, samen met de MUG en ambulance van respectievelijk AZ  West en brandweerzone Westhoek. 4 alarmcentrales (NC112, CIC, MRCC en MIK) speelden een cruciale rol in de alarmering van die diensten. (12/07/2022)

Diner met Chileense delegatie

Aansluitend aan het bezoek van een delegatie van de gouverneur met het VLIZ aan het Hydrographic and Oceanographic Service in Valparaiso in Chili in april 2022, nodigden de gouverneur en Jan Mees, directeur van het VLIZ, Commodorez Arturo Oxley en Luitenant Fausto Bravo van het SHOA uit voor een bezoek aan het VLIZ. Na het programma in Oostende vertrok de delegatie naar Brugge voor een diner in de ambtswoning. (11/07/2022)

  • Bron: A.K Lescrauwaet (VLIZ)
  • Bron: A.K Lescrauwaet (VLIZ)

Ontvangst verantwoordelijken partnerscholen niet EU-landen van VIVES

Vives organiseerde een International Staff Week voor de verantwoordelijken van de partnerscholen van VIVES uit niet-EU-landen. Op maandag 13 juni werden zij door de gouverneur ontvangen in zijn residentie voor een verwelkomingsdiner. Het diner ging door in aanwezigheid van Z.E. de ambassadeur van Bhutan, de First Secretary van Chili, Z.E. de ambassadeur van de Filippijnen, H.E. de ambassadeur van Uganda, Z.E. de ambassadeur van Rwanda en diverse hoge ambassademedewerkers. (13/06/2022)

Vergadering trajectcontroles

Sinds 2019 engageert de gouverneur zich om de trajectcontroles in de provincie te activeren.

Op 28 juni overlegde de gouverneur met de verschillende federale politiediensten, agentschap wegen en verkeer, het parket, een vertegenwoordiger van de minister van justitie en van het kabinet van de Vlaams minister van mobiliteit.

Het betrof een opvolgingsvergadering om vinger aan de pols te houden in dit complexe dossier.

• AWV gaf aan dat er een lichte vooruitgang was van het aantal geactiveerde trajectcontroles in onze provincie.
• Er werd een stand van zaken gegeven door het gewestelijk verwerkingscentrum  met een positieve evolutie naar capaciteit, personeelsbezetting, verwerkingsgraad en de belofte de quota voor de politiezones te herbekijken. 
• Het ANPR team van de federale politie gaf een stand van zaken rond de technische aspecten van het digitale platform, de transitie van oudere camera’s en de capaciteit en stabiliteit van het systeem.
• Vanuit de diensten van de minister van justitie werd het financiële plaatje en de beleidsbeslissingen geduid.

Gezien snelheid een significante rol speelt bij dodelijke verkeersongevallen, blijft de gouverneur dit dossier nauw opvolgen. Hij pleitte op het overleg voor een gezamenlijk communicatieplatform, dringend nodig om de samenwerking tussen de partners te bevorderen. (28/06/2022)

High Level Lunch in aanwezigheid van de Chinese ambassadeur

De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de Chinese provincie Zhejiang.  Met deze samenwerking wenst de provincie de positie van West-Vlaanderen in de globale economie te versterken en onderneemt hiervoor acties op het vlak van handel, gezondheidszorg, onderwijs, vorming en onderzoek, etc. 
Het provinciebestuur West-Vlaanderen ontving op dinsdag 28 juni 2022 Z.E. CAO Zhongming, ambassadeur van de Volksrepubliek China in België.  De gouverneur en gedeputeerde Jean de Bethune  hadden het genoegen de ambassadeur uit te nodigen op de high level lunch in de Ambtswoning van de gouverneur. (28/06/2022)

Huldiging laureaten Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond

“Het kampioenschap voor Vlaamse vinkenzang is uniek in zijn soort voor onze regio.  Vinkenzetten of het houden van zangwedstrijden met vinken kent een lange traditie die voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen plaatsvindt.  Vinkenzettingen zijn ontstaan op het einde van de 16de eeuw, in Ieper.  Vanaf de 17de eeuw al ontstonden meerdere vinkeniersgilden.  Het is een belangrijke sociale bezigheid die talrijke liefhebbers en sympathisanten bijeenbrengt” sprak de gouverneur op de huldiging van de laureaten in Houthulst. (26/06/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be