Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg met Cycling Vlaanderen

Op 25 juni overlegde de gouverneur met drie vertegenwoordigers van Cycling Vlaanderen met als doel de samenwerking te stimuleren. Zowel de wielerwedstrijden als recreatief fietsen kwamen aan bod. De bevoegdheden van Vlaanderen, de provincie en gouverneur werden geduid in deze materie. Er werd nagedacht over locaties en aanpak voor afgesloten trainingsparcours in onze provincie, vooral voor jeugdtrainingen. De samenwerking met de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen over een veilige schoolomgeving werd eveneens besproken. (25/06/2024)

Actie Militair Commando USA

Op maandag 24 juni was er een actie van het militair commando USA op de terminal van Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge. De gouverneur was hierop aanwezig en ontmoette daar onder andere de Amerikaanse ambassadeur in België, de heer Michael M. Adler, Kolonel Scott L. Adams en Kolonel Edward J. Dupont. (24/06/2024)

Slotceremonie Europacollege

 

De gouverneur woonde vrijdag 21 juni de slotceremonie van de Madeleine Albright Promotion in het Europacollege bij. De keynote spreker was de President van Duitsland, de heer Frank-Walter Steinmeier. De gouverneur stond in zijn speech even stil bij het belang van Madeleine Albricht. Als allereerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten was zij een baanbrekend figuur, die vocht voor democratie en mensenrechten en onvermoeibaar pleitte voor sterke trans-Atlantische banden tussen Europa en de VS. Haar visie en nalatenschap blijven ons allemaal inspireren, vooral in deze tijden van toenemende geopolitieke spanningen die we nu meemaken. De slotceremonie werd afgesloten door het uitreiken van de awards. (21/06/2024)

Stuurgroep Raamakkoord Blankaart

In de stuurgroep was er een uitgebreide gedachtewisseling over de verspreiding van de waterteunisbloem en het vinden van een adequate aanpak ter bestrijding ervan. Verder kwam ook het traject voor de opmaak van het peilbesluit voor het Blankaartgebied aan bod. Om naar de volgende fase van het natuurinrichtingsproject te kunnen evolueren is er nog meer dan 100ha te verwerven. Er volgt een analyse van de impact op de bedrijfsvoering van de actieve landbouwers. In oktober 2024 is een nieuwe stuurgroep voorzien om de resultaten van deze analyse verder te bespreken. (18/06/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be