Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2020

Bezoek van H.M. de Koningin aan Gediflora in Oostnieuwkerke

De gouverneur verwelkomde Hare Majesteit de Koningin in de chrysantenkwekerij Gediflora in Oostnieuwkerke. De Koningin had er een overleg met verschillende vrouwelijke ondernemers actief in de sierteeltsector. Tijdens het gesprek kwam de impact van de coronacrisis op de Belgische sierteelt aan bod. Na het gesprek volgde een bezoek aan het familiebedrijf Gediflora. Het bedrijf is een wereldspeler op vlak van veredeling en vermeerdering van bolchrysanten met een bijzondere aandacht voor duurzaam ondernemen. (28/5/2020)

Bezoek marine aan het VLIZ

De marine bezocht het Vlaams Instituut voor de Zee.  Ze kregen er een toelichting over het interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria.  Het VLIZ werkt in nauwe samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen, burgers, beleidsmakers en industriële partners en via internationale samenwerking.  De gouverneur woonde het bezoek bij. (19/5/2020)

De gouverneur ondersteunt de campagne van VSV en minister Lydia Peeters: zij moedigen de Vlaming aan om te blijven fietsen.

De afgelopen weken hebben heel wat Vlamingen de voordelen van fietsen (her)ontdekt. Nu de coronamaatregelen stapje voor stapje worden afgebouwd, blijkt dat duurzame vervoersmodi zoals de (deel)fiets ook tijdens de corona-exit een essentiële rol te vervullen hebben. Heel veel verplaatsingen die we vroeger misschien met het openbaar vervoer of de auto zouden hebben afgelegd, blijken perfect te voet of met de fiets te kunnen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) startten daarom een campagne die de Vlaming aanmoedigt om ook tijdens de corona-exit vooral te blijven fietsen in het woon-school en woon-werkverkeer.

 

China Zjejiang Investment & Trade Symposium

Van 8 tot 14 juni gaat in Ningbo het China Zhejiang Investment & Trade Symposium (ZJITS) door.  Met dit event wil Zhejiang Government investeringen en handel tussen Zhejiang, haar partnerregio’s en de rest van de wereld faciliteren.  Dit jaar staan de volgende thema’s centraal: grensoverschrijdende e-commerce, digitale economie, digitale diensten, wereldwijde samenwerking op het vlak van gezondheidszorg.  Door de COVID-19 pandemie, wordt dit jaar het symposium online georganiseerd.  Ook West-Vlaamse bedrijven kunnen deelnemen.  In Zhejiang zullen wellicht 10.000 bedrijven het symposium volgen.  De gouverneur gaf een videoboodschap.

Wandelen en fietsen in tijden van corona

Door de corona maatregelen en het goede weer stellen we vast dat er veel meer gewone wandelaars en fietsers op de baan zijn naast de wielertoeristen en mountainbikers. De kans op conflict met andere weggebruikers neemt hierdoor toe.

Vanaf 18 mei kan men terug in groepjes van maximum 20 personen een buitensport beoefenen. Met het project "Fiets in harmonie" pleit ik al jaren voor respect en begrip tussen de verschillende weggebruikers.

Daarom een warme oproep aan alle weggebruikers, zowel wandelaars als fietsers:
- steek andere mensen niet te dicht voorbij; de angst voor besmetting is aanwezig;
- verwittig (roepen of fietsbel) vooraleer je passeert; vermijd dat men schrikt;
- hou jullie aan de verkeersregels en rij uiterst rechts in de rijrichting; waar er druk verkeer is.

Wandelen en fietsen is gezond en wordt sinds de Corona maatregelen sterk aangeraden. Laten we samen de risico's op ongevallen en besmetting beperken door een verantwoord en respectvol wandel- en rijgedrag in onze prachtige West-Vlaamse omgeving.

COVID-19 pandemie

Sinds 13 maart en de afkondiging van het nationale rampenplan, gaat alle aandacht van de gouverneur naar de COVID-19 pandemie. Naast de structurele overlegmomenten met de verschillende disciplines van de provinciale noodplanning en het overleg met het nationale crisiscentrum, focust de gouverneur zich op de versoepeling van de maatregelen en de zomer.
De kust vereist extra aandacht. Op een topdag, zelfs zonder extra evenementen, komen er 600.000 personen naar zee. Om te vermijden dat de kust oorzaak wordt van een heropflakkering van de pandemie, is de gouverneur samen met de kustburgemeesters en korpschefs van de kustpolitiezones bezig met de ontwikkeling van een gefaseerd kust-relanceplan. De gouverneur zoekt samen met de partners naar de gemene deler van de aanpak aan de kust en hoe dit kan gehandhaafd worden. Aan de uitwerking van een strategie, de inhoud van de fases, het opleggen van maatregelen, beperkingen en voorwaarden, de inzet van capaciteit en innovatieve middelen wordt de volgende weken hard gewerkt.

 

 

Jaarverslag coördinatieopdrachten 2019

Het is voor de gouverneur ook een erezaak dat West-Vlaanderen een nette provincie is, zonder zwerfvuil. Toerisme is belangrijk. Gastheerschap stroomt samen met een mooie, nette omgeving. Zwerfvuil heeft nefaste effecten voor de landbouw en de natuur.
De lopende West-Vlaamse coördinatieprojecten, zoals het Natuurinrichtingsproject De Blankaart, De Zwinpolders en Oudlandpolder bleven in 2019 op koers. We zoeken antwoorden voor de uitdagingen van waterschaarste en andere gevolgen van de klimaatontwrichting.
Het West-Vlaams kustgebied staat immers  in de frontlinie van de effecten van belangrijke klimaatgerelateerde  gebeurtenissen, met consequenties voor de veiligheid. Een snel doortastend klimaatbeleid verlaagt de effecten en de kosten van de schade door de klimaatontwrichting.  Dit lukt als iedereen mee aan de kar trekt, voorbij gemeente- en provinciegrenzen, voorbij de kerntaken van onze administraties. Een gebiedsgerichte aanpak zorgt voor betrokkenheid van de bevolking. Hierop moeten we verder doelmatig inzetten, met concrete actiepunten. Dit is urgent.
Lees het volledige jaarverslag over de coördinatieopdrachten van de gouverneur in 2019 : https://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/jaarverslag-co%C3%B6rdinatieopdracht-2019

 

Jaarverslag 2019

 

Als je veel te doen hebt, heb je de indruk dat de tijd te snel vooruit gaat. Langs de andere kant, als je terugdenkt aan alles wat je gedaan hebt en aan de momenten voor je die drukke taken uitvoerde, dan lijkt dat precies lang geleden. Het toont aan dat tijd voor de mens een relatief begrip is. Ons brein meet de tijd in functie van de hoeveelheid verwerkte informatie. Hoe meer informatie we in een uur verwerken, hoe langer dat uur voor ons geduurd heeft. Hetzelfde ondervind je als je wandelt van een plaats naar een andere plaats. De afstand en de tijd lijken precies langer als er veel te beleven of te zien valt onderweg. Dit lijkt in tegenspraak met het gevoel dat je achteraf hebt, namelijk dat de tijd voorbij is gevlogen. Die ervaring wil ik met je delen.
2019 vloog voorbij. Dit jaarverslag illustreert dat er binnen de diensten van de gouverneur, onder mijn opdracht of voorzitterschap er in 2019 opnieuw veel werk werd verzet in West-Vlaanderen. Voor dit jaarverslag werd alles geïnventariseerd naar jaarlijkse gewoonte.  Een pak informatie, ook naar jaarlijkse gewoonte.( zie https://gouverneurwest-vlaanderen.be/sites/default/files/jaarverslag_gouverneur_2019.pdf)

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be