Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2019

Gastcollege VIVES

In Kortrijk gaf de gouverneur een gastcollege in VIVES aan studenten van het eerste jaar Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid. Hij ging er uitgebreid in op de diverse Vlaamse en federale taken die hij als gouverneur vervult. (27/11/2019)

Werkbezoek Shanghai

De gouverneur nam deel aan de missie met H.K.H. Prinses Astrid naar Shanghai. Naast talrijke bedrijfsleiders nam VIVES University of Applied Sciences deel aan het bezoek waaronder Joris Hindryckx, algemeen directeur en Johan Cottyn, Head International Office. Op 21 november ontving de Lingang Group minister-president Jan Jambon, de gouverneur en Joachim Coens van het Zeebrugse havenbedrijf. Op de vooravond van dit bezoek vond de ondertekening van een MoU plaats tussen de Lingang Group en VIVES met betrekking tot samenwerking op diverse terreinen. De universiteit van Gent heeft een overeenkomst getekend met de universiteit van Shanghai om te onderzoeken waarom Chinezen hier bij ons kwamen helpen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Volgend jaar bouwt het hoogtechnologische bedrijf Lingang Sci-Tech een logistiek centrum in de achterhaven van Zeebrugge. Het contract voor de bouw van dat centrum is in Shanghai ondertekend door Joachim Coens in aanwezigheid van minister-president Jan Jambon en de gouverneur.(18-22/11-2019)

Werkbezoek Rotterdam

Het Movi-netwerk van topambtenaren van de Vlaamse overheid nodigde de gouverneur uit voor een werkbezoek aan Rotterdam. Filip D’Havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland, verwelkomde de delegatie. De delegatie bezocht Blue city, een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. In het kader van het thema stadsontwikkeling werd Merwe Vierhavens gebiedsontwikkeling bezocht. Hiernaast stond een bezoek aan de Haven van Rotterdam op het programma. Verder waren er rondleidingen in de buurtlocaties van museum Boijman van Beuning , de tentoonstelling ‘Samensmeden’ en de Vaste collectie van het Douane Museum. (25 -26/11/2019)

Verkiezing West-Vlaams Ambassadeur

De gouverneur was aanwezig op de verkiezing van de West-Vlaamse Ambassadeur en gaf er een interview. Dit initiatief van radio 2, Focus-WTV, de Provincie en de Krant van West-Vlaanderen zet West-Vlaanderen nog meer op de kaart.  De West-Vlaamse ambassadeur zal ons vertegenwoordigen en West-Vlaanderen met trots naar buiten brengen. De gouverneur wenst zeer veel succes aan de nieuwe West-Vlaamse Ambassadeur, zanger en presentator Niels Destadsbader uit Deerlijk in opvolging van Wim Lybaert. De West-Vlaamse ambassadeur zal met hart en ziel de unieke troeven van onze provincie benadrukken. Hiernaast zal hij met veel doorzettingsvermogen en creativiteit onze provincie promoten. (27/11/2019)

Bezoek Museum Hooge Crater

In Ieper bezocht de gouverneur het Museum Hooge Crater. Hij kreeg er een rondleiding doorheen de levensgrote reconstructies van oorlogstaferelen van de eerste wereldoorlog, de uitgebreide collectie wapens, uitrustingen en foto's. Dit oorlogsmuseum huisvest verzamelingen van curator Niek Benoot en van Philippe Oosterlinck, een verwoed verzamelaar van oorlogsmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog. De verzamelingen omvatten het zeer uitgebreide wapentuig uit de oorlog 1914-1918 en de uniformen en uitrustingen van alle legers die aan de vier jaar durende veldslag hebben deelgenomen. In glazen kasten bewaart men zeldzame militaire kledij van de troepen die in de Ieperboog hebben gevochten. Ook wordt met behulp van levensgrote taferelen het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven. (15/11/2019)

Bedrijfsbezoek Matthys Group

In Desselgem maakte de gouverneur kennis met de Matthys Group. Hij werd er ontvangen door Wim Matthys, CEO en Charlotte Matthys. Dit bedrijf verenigt sinds enkele jaren de firma's Matthys NV en Evilo NV.  De Matthys Group ontwerpt en bouwt machines op maat van diverse industrieën. Het bedrijf biedt hierbij een brede waaier van producten aan zoals machines voor de voedselindustrie en de textielsector, verpakkings- en assembleermachines.  (27/11/2019).

Koningsdag

Naar jaarlijkse traditie vond het Te Deum plaats in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Aansluitend bood de Provincie een receptie aan. Jan Van der Fraenen, wetenschappelijk medewerker War Heritage Institute hield een lezing met als titel 'From the Altantic to the Pacific.  Een vorstelijk bezoek van Koning Albert aan de Verenigde Staten, oktober 1919'. Hiernaast was er een plechtigheid in het Parlement in aanwezigheid van Koning Albert, Koningin Paola en Prins Lorenz. Het thema van dit jaar was 'De Belgische Kroonprinsen'. Een delegatie van studenten journalistiek van Howest Kortrijk was hierop aanwezig.  (15/11/2015)

Bedrijfsbezoek Groz Beckert

In Deerlijk ontving de bedrijfsleiding van Groz-Beckert de gouverneur voor een bezoek. Groz-Beckert staat wereldwijd bekend als  partner voor industriële machinenaalden en diensten voor de productie en het verbinden van textieloppervlakken. De vestiging in Deerlijk is het expertisecentrum voor de productie van stalen kaardendraad, specifiek voor toepassingen in de non-woven industrie. (14/11/2019)

Netwerkevent rond safety en security - Dagelijks bestuur WPS - Provinciale Raad Opleiding WOBRA

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en het Nationaal Crisiscentrum nodigden de gouverneur uit op het netwerkevent rond safety en security ‘Partners in Crisis’. Na een introductie door Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken lichtte Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum de uitdagingen bij de realisatie van de strategische visie 2020 toe. Saskia Van Uffelen (Digital Champion voor België) gaf een boeiende uiteenzetting over digital transformation. (24/10/2019)

De gouverneur zat het dagelijks bestuur van de WPS voor. Op de agenda stonden de werking van de school, de afrekening 2018 en de begroting 2020. (05/11/2019)

Hiernaast was er de Provinciale Raad voor Opleiding WOBRA, onder voorzitterschap van de gouverneur. Op de agenda stonden de voorstellen en formele goedkeuring opleidingsplan 2020. Verder was de betaling instructeurs door de hulpverleningszones geagendeerd. (23/10/2019)

Griep en menselijk lijden

Beste lezer

Stel dat je kind een vijfdaagse griep heeft opgelopen en je zit op dag één. Dan zal je vriendelijk naar je kind zijn en het verzorgen. Je denkt niet op die dag: als ik heel vriendelijk ben, zal hij maar twee dagen griep hebben. Die griep duurt nu eenmaal vijf dagen. We hebben allemaal een ‘griep’, een levenslange griep die je ‘menselijk lijden’ kan noemen. Dus als er iets mislukt, zeg je dan: dit mág niet gebeuren en daarom moet ik 36 dingen doen om het op te lossen? Wat natuurlijk niet werkt. Of zeg je, net als tegen je kind: wat jammer, wat rot voor je dat het is mislukt en dat het pijn doet. Zouden we gewoon aardig tegen onszelf kunnen zijn, ons hart kunnen openen zónder dat het een strategie is om van de pijn en griep af te komen? Als je alleen wilt dat de pijn weggaat, accepteer je niet dat het pijn doet. We stappen vaak in de valkuil dat dingen goed zouden moeten gaan, dat het abnormaal is om te falen, maar natuurlijk maken we fouten, krijgen we rimpels en sterven we. Daar lijden we door. Als we onthouden dat pijn onderdeel is van ‘mens zijn’, verandert die pijn in een moment van  - verbondenheid met anderen. (‘Zelfliefde is een tegengif voor zelfmedelijden’ in Happinez 7 – 2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be