Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2020

Overleg Mannekensvere

De Gouverneur had op maandag 9 maart overleg met de uitbaters van de parking Texaco in Mannekensvere, samen met de burgemeester van Middelkerke, de Heer Jean-Marie Dedecker, de korpschef van de lokale politie Westkust en de directeurs van het CIC West-Vlaanderen (101 call center) in aanwezigheid van technische adviseurs. De parkings en vooral de omgeving er omheen is een plaats waar ’s nachts transmigranten proberen in vrachtwagens binnen te dringen om op deze manier via de Noord-Franse havens het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De ernst van de situatie werd besproken en er werden heel concrete afspraken gemaakt om de veiligheid te verhogen door in te zetten op cameratechnologie. De technische aspecten worden in de loop van de week uitgetekend en de afstemming tussen uitbaters en technische installateurs wordt heel concreet voorbereid. De Gouverneur volgt de situatie nauwgezet verder op.

Coronavirus - overzicht vragen en antwoorden

Op de site van de provincie http://www.west-vlaanderen.be/crisisWVL vind je een overzicht van de meest gestelde vragen met antwoorden.

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen op zaterdag 14 en zondag 15 maart van 10 tot 20 uur:

Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Voor vragen over economie: 0800 12 033

Slotevent van het MAiDEN-project

Op vrijdag 6 maart 2020 vond het slotevent van het MAiDEN-project plaats. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van EASME en DG Mare gaven de verschillende voorzitters een toelichting bij de resultaten van het project. Het finale rapport met de neerslag van alle resultaten dient pas eind april 2020 te worden ingediend, maar op basis van de toelichtingen gaven de Europese vertegenwoordigers al duidelijk aan zeer tevreden te zijn met het door België geleverde werk en de behaalde resultaten

  • Kustwacht

Vergadering conferentie gouverneurs

De gouverneur woonde de vergadering van het college en de conferentie van gouverneurs bij in Brussel.  Volgende punten werden geagendeerd: signalisatie hulpdiensten bij incidenten, wegcode: visie of fietsers en fietsinfrastructuur van zero verkeersdoden, goedkeuring zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en het Coronavirus. (04/03/2020)

Overleg transmigratie

Maandag 2 maart had de gouverneur een overleg met de provinciale verantwoordelijken van het parket en de federale en lokale politie met betrekking tot de transmigratie. Deze ‘Task Force’ volgt in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken de toestand op het terrein en zorgt voor een operationele afstemming van de bestuurlijke en gerechtelijke aanpak. In het bijzonder werd een update gemaakt van de initiatieven genomen op het trilateraal overleg met Frankrijk en Groot-Brittannië op 15 januari laatstleden. Een opvolgingsoverleg hierover staat volgende week op de agenda. Focus van onze aandacht gaat naar de evoluties van de migratiecrisis aan de oostelijke zijde van de Europese grenzen om hierop te kunnen anticiperen. Ook de intenties van het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode van de Brexit verdienen een scherpe monitoring. In deze context volgt de gouverneur nauwlettend de gecoördineerde uitvoering van de investeringen die bijkomend in de haven van Zeebrugge zullen worden gedaan met Europese en Britse budgetten ter verbetering van de veiligheid. (02/03/2020)

Werklunch Noord-Frankrijk

Dinsdagmiddag 3 maart 2020 had de gouverneur in zijn ambtswoning een werklunch met de heer Michel Lalande, Préfet de la région Hauts-de-France.  Ook de heren Gaëtan Poelman, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Parijs en Luc Briard, conseiller diplomatique van de Préfet woonden deze werklunch bij. Thema’s die tijdens de besprekingen aan bod kwamen, waren grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de economische uitdagingen, duurzame mobiliteit, veiligheid en tenslotte het Interreg V-project Mageteaux.

Dagelijks bestuur WOBRA

In Zedelgem zat de gouverneur het dagelijks bestuur WOBRA voor.  Op de agenda stonden de werking van de ambulanciers- en brandweerschool en de opleiding redder aan zee.  Ook waren enkele financiële en personeelsaangelegenheden geagendeerd. (03/03/2020)
 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be