Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2019

Diverse bezoeken: Oikonde - Argentijns opleidingsschip 'ARA Libertad'

De gouverneur was aanwezig op het feestdiner georganiseerd door het beschermcomité Oikonde. Oikonde is het Griekse woord voor ‘op weg naar huis’. De vereniging wil alleenstaande volwassen dakloze mannen begeleiden, met de bedoeling om zich opnieuw te integreren in de maatschappij. (18/10/2019)

Het Argentijnse opleidingsschip 'ARA Libertad' meerde aan in Antwerpen. De gouverneur bezocht deze 104 meter lange driemaster. (21/10/2019)

Wat Popper leert

Beste lezer

“De open samenleving en haar vijanden”, het meesterwerk van Karl Popper uit 1945, laat zien waarom zelftwijfel een politieke deugd is. Popper vormde zijn overtuiging in tijden waarin de open samenleving onder vuur lag. Zijn uitgebreide uiteenzetting over waarom een open samenleving te verkiezen valt boven elke vorm van politieke en sociale organisatie, verdient het in de belangstelling te staan, juist nu de geestelijke geslotenheid waartegen hij zich verzette al lange tijd de grondtoon is in de politiek. Het is wat Popper leert: teruggebracht tot de kern zijn er eigenlijk maar twee wegen die een samenleving kan bewandelen. Je kunt kiezen voor een gesloten systeem waarin vaststaat wat goed en slecht is, wat geldt als mooi of lelijk, en wie behoort tot het wij en wie tot de ander. Geslotenheid is een kenmerk van tribalisme waarbij de samenhang van de groep boven de keuzes van het individu wordt gesteld. Vermeng gesloten denken met politieke macht, en er rolt een eis tot gehoorzaamheid uit. De vervolgvraag is wat er gebeurt met de ongehoorzamen. Het alternatief is een open model waarin niet van tevoren vaststaat aan welke zijde van de scheidslijn het oordeel zal vallen, en waarin de groep niet wordt afgebakend om de identiteit aan het verschil met de ander te ontlenen. En daarmee opent zich de deur voor dynamiek en tegengeluid. (Casper Thomas, “De lessen van Karl Popper” – De Groene Amsterdammer 12.9.2019)

 

Een dag niet – altijd Cyberalert

Onze woning is bijzonder gevoelig geworden voor een nieuwe soort kwetsbaarheid, met name de “digitale inbraak”.  Bijvoorbeeld door het gebruik van buitenaf van onze slecht beveiligde wifi, het extern aansturen van onze domotica die we van op afstand bedienen of het openen van onze gecodeerde garage- of tuinpoort met een nagemaakte digitale sleutel.
Dit soort intrusies kunnen we helemaal niet met fysieke middelen alleen verijdelen.  Nochtans zijn we ondertussen allemaal bijzonder “digitaal” geworden zonder dat we met evenveel aandacht stilstaan bij het gevaar maar ook de eenvoud van deze andere soort inbraak die wel steeds vaker voorkomt. Met de organisatorische steun van Howest en in samenwerking met het Centrum voor Cyber Security werd op 18 oktober in aansluiting met “één dag niet” een eerste praktische stap gezet in een programma dat nadien verder wordt uitgewerkt om zoveel mogelijk mensen “cyberalert” te maken. (18/10/2019)

Reis China - innovatie en veiligheid

Samen met enkele burgemeesters en korpschefs maakte de gouverneur een inleefreis naar China in het kader van “Innovatie en veiligheid”. De delegatie maakte er kennis met diverse facetten van de indrukwekkende digitale revolutie en met de uitgebreide camerabewaking en -technologie. In Shanghai vond er een bezoek plaats aan een politie-observatiepost.  Aansluitend was er een ontvangst door Paul Lambert, consul-generaal in zijn residentie.  In Hangzhou, bezocht de delegatie het verkeerscentrum en het Huawei Global Training Centre.  De gouverneur van Zhejiang ontving de deelnemers voor een officiële receptie. Het Zhejiang Police College verwelkomde de delegatie met een militaire parade. Ook het bezoek aan Hangzhou City Brain was zeer inspirerend. Nadien begaf de delegatie zich naar Peking voor een bezoek aan de politiepost en aan Barco Changping. Z.E. de heer Marc Vinck, Ambassadeur, ontving de delegatie voor een receptie in de Ambassade. (7 - 17/10/2019)

Nieuw netwerk moet zorgen voor efficiëntere informatie-uitwisseling tussen België en Frankrijk

Op vrijdag 4 oktober 2019 kende een nieuw grensinformatienetwerk (GIN) in West-Vlaanderen de doorstart. Concreet gaat het om een initiatief dat de informatie-uitwisseling tussen Belgische en Franse politiediensten aan beide kanten van de grens zal moeten versterken. De inzet is vooral het nog sneller en gerichter delen van die informatie die de sleutel kan vormen in bepaalde gerechtelijke en bestuurlijke dossiers, feiten of fenomenen. Tijdens een persmoment werd het doel en de werking van het grensinformatienetwerk toegelicht in het bijzijn van de verschillende initiatiefnemers en autoriteiten. Voorafgaandelijk was er een overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen, de Commissaris-generaal van de Federale Politie, de Préfet des Hauts de France, de gouverneur van Henegouwen, het federaal parket en parket West-Vlaanderen en Henegouwen, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de mandaathouders van de federale en lokale politie van de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid was hierop aanwezig.

Inhuldiging installatie gasbranden Fluvius

Het project dat hier tot stand is gekomen, namelijk de bouw van een installatie voor het bestrijden van gasbranden door Fluvius is er een om 'u' tegen te zeggen. Deze installatie laat het personeel van Fluvius enerzijds toe hier op onze site, dichter bij huis te oefenen met onze brandweerinstructeurs. Anderzijds kunnen ook onze brandweerlieden van de hulpverleningszones zich hier komen bekwamen in het bestrijden van gasbranden en dit op een realistisch oefenobject”. zei de gouverneur op de inhuldiging van de installatie. (27/09/2019)

Seagriculture Conference

Het is een waar genoegen u hier in Oostende te mogen verwelkomen voor de achtste editie van de internationale Seagriculture conferentie. Na de succesvolle vorige edities in Nederland, Frankrijk en Portugal is het de eerste keer dat België het voorrecht heeft om de Seagriculture conferentie te organiseren. Als gouverneur van West-Vlaanderen ben ik blij te zien dat veel leidinggevenden van de Vlaamse industrie en vanuit de academische wereld, deel uitmaken van dit netwerk en de uitwisseling van kennis en transnationale samenwerking in de gehele keten van zeewier bevorderen” zei de gouverneur op de Seagriculture conferentie. (25/9/2019)

Actie handhavingsweek Zwerfvuil

In Staden bracht de gouverneur een bezoek aan de actie in het kader van de handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten. Tijdens de handhavingsweek houden deelnemende boswachters, lijncontroleurs van De Lijn, bijzondere veldwachters, wegentoezichters, provinciale domeinwachters, politie, gemeentelijke terreinbeheerders enz. verhoogd toezicht op zwerfvuil en sluikstorten. De handhavingsweek startte in 2015 als West-Vlaams initiatief en breidde in 2017 uit naar gans Vlaanderen. Tijdens de 5e editie plannen opnieuw meer dan 1000 toezichthouders verspreid over Vlaanderen een actie. De handhavingsweek is het resultaat van een samenwerking tussen vele partners: de provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse afvalintercommunales, de Mooimakers, federale en Vlaamse terreinbeheerders, gemeenten en politiezones,…..

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be