Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2020

Overleg rond COVID-19 maatregelen

De gouverneur woonde in Baarle-Nassau een overleg bij met minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel Pieter De Crem, de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Fred Crapperhaus, de gouverneurs van de provincies die aan Nederland grenzen en de Commissarissen van de Koning en de voorzitters van de veiligheidsregio’s die aan België grenzen.  Tijdens deze bijeenkomst werd teruggekeken op de afgelopen periode en de lessen die hieruit werden geleerd. (13/07/2020)

Eedaflegging West-Vlaamse politieschool

“Wij nemen daarom aan dat uw keuze voor een job bij de politie een weloverwogen keuze is en bijgevolg wij ook mogen rekenen op uw motivatie om te slagen.  Op basis van die motivatie engageren wij ons om van u een competent politiemedewerker te maken.
Verlies daarbij zeker ook de vijf waarden van de West-Vlaamse Politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken.  Deze waarden werden goedgekeurd door de bestuursorganen van de school en worden verwacht geëerbiedigd te worden door alle aspiranten” zei de gouverneur op de eedaflegging. (10/07/2020)

Persmoment “Covid19 in Kenia”

Op uitnodiging van Jean-Marie De Plancke bezocht de gouverneur tijdens een officieel bezoek aan Kenia, samen met de Belgische ambassadeur, een aantal projecten in Nairobi.  Deze projecten worden door de Brugse NGO “Education & health 4 kids in Kenia” ondersteund.
Samen met Nicolas Nihan, Belgisch ambassadeur in Kenia, en zijn staf en met de vzw “Education & health 4 kids in Kenia” nam de gouverneur een initiatief voor duurzame hulp in Kenia.  Dit initiatief stelde de gouverneur voor tijdens het persmoment.  Er werd een kort videogesprek voorzien met de Belgische ambassadeur in Nairobi. (08/07/2020)

Reddings- en communicatieoefening in De Panne

De gouverneur organiseerde samen met de betrokken partners, een reddings- en communicatieoefening op 7 juli.  De oefening wil binnen de “Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust” de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht testen.
Uitgangspunt was een botsing tussen een kiter een RIB (kleine rubberboot met motor) op zee in combinatie met een vermist kind.  De volgende middelen werden ingezet voor de zoekactie op zee: de SAR-heli van de luchtmachtbasis Koksijde, de scheepvaartpolitie, Ship Support, de strandreddingsdienst De Panne en de DAB vloot (reder van de Vlaamse Overheid).  De brandweerzone Westhoek en de lokale politiezone Westkust namen ook deel aan de oefening kant land, samen met de MUG en ambulance van respectievelijk Veurne en De Panne.  Vier alarmcentrales (NC122, CIC, MRCC en MIK) speelden een cruciale rol in de alarmering van die diensten. (07/07/2020/

Persconferentie MUG-Heli

Met deze inspanning tonen de Rotariërs dat ze meer dan een filantropische rol vervullen. Door de doordachte keuze om de werking van de MUG helikopter te helpen meefinancieren brengen ze een eerbetoon aan alle zorgwerkers en erkennen ze hun grote belang.  Met de keuze voor een financiering voor de werking van de reddingshelikopter dragen de Rotaryclubs bij aan een solidaire samenleving waar wie dringende medische nood heeft, steeds de zekerheid heeft dat hij de beste en de snelste hulp krijgt. Als we iets leerden uit de coronaquarantaine is het dat deze zekerheid zorgt voor een basisveiligheid. Namens iedereen die betrokken is bij de werking van de MUG Helikopter van West-Vlaanderen dank ik de Rotary-clubs voor hun financieel engagement. Deze donatie wordt zeker goed besteed. (4/07/2020)

Eerstesteenlegging van de InnovOcean Campus

“We kunnen hier een uniek verhaal neerschrijven in samenwerking met het multidisciplinair netwerk van mariene onderzoeksgroepen, maar ook in nauwe aansluiting en interactie met de andere drie hoofdspelers van de 4-Helix (bedrijven, beleid, publiek): innovatie betekent immers niet enkel technologische innovatie of vernieuwende wetenschappelijke inzichten. Ook een originele aanpak en een gedrevenheid om bedrijven, beleid en publiek mee deel te laten uitmaken van deze missie, zijn belangrijk. De InnovOcean Campus vormt daarbij een zeer mooie uitvalsbasis, gelegen nabij belangrijke ‘blauwe‘ spelers zoals Ostend Science Park en BlueBridge, de Blauwe Cluster, Vlaamse overheidsdiensten actief op en rond de zee, het Marien Station Oostende van VLIZ, Horizon Educatief.... Maar ook de Provinciale en andere bezoekerscentra aan zee ‒ zoals het Zwin, Duinpanne en Domein Raversijde ‒ kunnen een actieve rol spelen in het slopen van muren tussen onderzoek en brede lagen van de bevolking.” zei de gouverneur op de eerstesteenlegging van de InnovOcean Campus. (30/6/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be