Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal veiligheidsoverleg

In aanwezigheid van de gouverneur, het Parket-Generaal, het parket West-Vlaanderen, de dirco en dirjud van de federale politie en de vertegenwoordigers voor de korpschefs in West-Vlaanderen, werden tal van veiligheidsthema’s besproken:

  • de veiligheid deze zomer aan de kust: de bijstand van de federale politie, calltaking en de samenwerking met en de druktebarometer van de Lijn;
  • de transmigrantenproblematiek: de investeringen van de UK onder andere in de command en controle room in de haven van Zeebrugge;
  • vuurwerk en voetbal, een ongunstige evolutie;
  • de daling van het aantal buurtinformatie netwerken in onze provincie;
  • de verkeersveiligheid: GAS 5, het doorstortscenario, verkeersklassen, speekseltesten en -collectoren, de resultaten van de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2022.

Hierbij namen experten van de Lijn en FOD Justitie deel aan het debat en werden afspraken gemaakt met de leden van het PVO. (13/02/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be