Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Algemene vergadering en raad van bestuur WOBRA

De raad van bestuur van de WOBRA bespraken de wijziging van het huishoudelijk reglement inzake de opleidingen Redder aan zee. Het verslag over de werking van het opleidingscentrum in 2014 werd voorgelegd aan de algemene vergadering. Tenslotte nam ze kennis van de rekening 2014 en de begroting 2015 van het WFIV.(5/05/2015)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be