Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2016

Proclamatie 7e jaar restauratie VTI Brugge

De gouverneur heette de leerlingen en leerkrachten van het VTI welkom in zijn Ambtswoning naar aanleiding van de proclamatie van het 7e jaar restauratie. Carl Decaluwé is voorstander van een gerichte samenwerking tussen de overheid en het onderwijs. De studenten kregen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen door meubels van de Ambtswoning te restaureren. Dit deden ze op een schitterende manier.  De gouverneur hoopt op een verdere samenwerking met het VTI Brugge in de toekomst. (28/6/2016)

Raad van bestuur VLIZ

Op de raad van bestuur van het VLIZ werd een toelichting gegeven over de werkzaamheden van de wetenschappelijke commissie. Ook de stand van zaken van het huisvestingsdossier kwam aan bod. Verder stonden de evaluatie van het VLIZ en enkele personeelsaangelegenheden op de agenda. (27/6/2016)

Opening bakkenwas-centrale Oesterbank

De Oesterbank heeft een nieuwe huisvesting voor de bakkenwas-centrale in Oostende en kan verdergaan met haar tewerkstellingsproject voor ongeveer 400 enthousiaste medewerkers die door een mentale of fysieke beperking minder kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. De gouverneur wenste het bestuur en de directie van harte proficiat met deze indrukwekkende realisatie. (24/6/2016)

  • Oesterbank
  • Oesterbank

Legends & leaders topontmoeting met staatssecretaris Pieter De Crem

De gouverneur verwelkomde staatssecretaris Pieter De Crem  en een 35-tal genodigden in zijn Ambtswoning ter gelegenheid van ‘Legends & Leaders’, een uniek initiatief van Voka West-Vlaanderen. ‘De topic van de avond is de impact van de globalisering en geopolitiek op onze ondernemingen. De hoge vlucht van de technologische innovaties heeft een dominante uitwerking op de globalisering. Er zijn kortom veel uitdagingen.’ luidde de inleiding van de gouverneur. Staatssecretaris Pieter De Crem boeide de genodigden met zijn speech ‘Are we globalisation-proof?’. (24/6/2016)

Maritieme oefening

In zijn hoedanigheid van bestuurlijke overheid op zee voor de politie woonde de gouverneur een maritieme oefening bij.  Uit deze oefening werden de nodige conclusies getroffen. De oefening kaderde in de strijd tegen het maritiem terrorisme. Ook de aspecten van een maritiem-civiel-militaire samenwerking kwamen aan bod.  In het scenario viel een snelle motorboot een LNG-tanker aan die opvaart naar Zeebrugge. (24/6/2016)

Rondetafel transmigratie INNOS

De gouverneur nam het initiatief voor een rondetafel in samenwerking met het Innovation Center for Security (INNOS). Veiligheidsproblemen die samengaan met de problematiek van transitmigratie werden besproken. De diverse meningen over mogelijke oplossingen of projecten werden uitgediept, toegelicht of genuanceerd. INNOS zal samen met haar partners kennis en behoeften samenbrengen en voorstellen formuleren voor multidisciplinaire kennis- en innovatieprojecten op het domein van nieuwe technologieën, sociale innovatie en integrale veiligheid. (22/6/2016)

Vergadering Medusa

In de ambtswoning van de gouverneur vond de follow up vergadering Medusa – grenscontroles Frans-Belgische grens plaats met het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken en de betrokken diensten. Het overleg was zeer constructief en kabinet BIZA had oor naar alle bezorgdheden van de politiediensten binnen onze provincie. (22/6/2016)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be